Filmer från Landsbygdspolitiskt seminarium

Den 6 maj genomförde Miljöpartiet ett landsbygdspolitiskt seminarium i Karlstad. Under seminariet deltog flera gäster och eftersom samtalen skulle kunna vara intressanta för många fler än de närvarande, bestämde sig Miljöpartiet i Värmland för att filma arrangemanget. Vi har också skrivit en sammanfattning av vad som sades och av olika förslag som väcktes under seminariet.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karlsson från Ruds gård var en av deltagarna. Foto: Robert Halvarsson

Dagen bestod av flera moment, bland annat av ett flertal intressanta föreläsningar av ett antal gäster, liksom ett panelsamtal.

Du kan se varje talares anförande liksom panelsamtalet i följande filmklipp.

Stina Bergström

Stina Bergström är ledamot i Riksdagen för Miljöpartiet och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon är även Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson.

Olle Göransson

Olle Göransson är VD på Torfolk Gård. Torfolk Gård, en pionjär i ekologisk och giftfri matproduktion, ligger i Östra Skymnäs och var platsen där initiativet till KRAV togs 1985.

Jonas Wangsten

Jonas Wangsten är småbrukare i Åshammar utanför Grums, men även ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare. Förbundet verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.

Anders Lunneryd

Anders Lunneryd är ordförande för Sveriges Ekologiska Lantbrukare. Strax utanför Trollhättan bedriver han också Lundens Gård tillsammans med sin familj, ett ekologiskt lantbruk med fokus på bevarandet av gamla spannmålssorter.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karsson är entreprenör, lantbrukare och lammproducent. Hon äger och driver bland annat Ruds gård, belägen alldeles intill Nedre Fryken liksom Gårdarna i Värmland, ett företag som underlättar direkthandel mellan gårdar och konsumenter.

Panelsamtal

Annonser

Förebyggande arbete ger resultat i vargfrågan

Lars-Ola Westerlund är aktiv kommunpolitiker för Miljöpartiet i Forshaga-Ulleruds kommun, samt ersättare i Viltförvaltningsdelegationen. Här skriver han om det förebyggande arbete som sker i Värmland gällande vargen.

Jag tror vi har mindre av uttalat varghat i debatten här i Värmland än i Dalarna och Hälsingland, då det finns fler vargar- och de funnits längre tid här i Värmland, så att gemene man vet att de finns, men att de varken syns eller är till besvär (som vissa påstår).

Vi har varit mest gynnade med potten bidrag från Naturvårdsverket för rovdjursstängsel med mera, och därmed har vi väldigt lite rivna får här fast antalet får ökar. Det är ju faktum också att det är i praktiken bättre att ha får i ett vargrevir än utanför där den eventuellt kan dyka upp och man har stängsel som knappt håller fåren inne.

Det var ett stort intresse för bidragen för hundvästarna i fjol och de hade önskad effekt enligt uppföljningen.

Jag gissar att det är fler län som jobbar med hundvästarna i år och tycker det avväpnar debatten bra om inte ens deras hundar blir de offer som jägarlobbyn påstår. De ska förstås inte ta västarna för intäkt till att släppa hundarna oftare i närheten av vargarna.

Det viktigaste är ju ändå att hålla fårnäringen skadefri och att det funkar praktiskt bra att hålla får på markerna och att som här i Värmland även hjälpa till med att röja av gräset intill stängslet så att elen i staketet fungerar utan återkommande avbrott.

Det har ofta efterfrågats att fårägarna, då detta tar tid och vinsterna är ju små. Vi ger också pengar till att rusta upp gamla rovdjursstängsel, så att dessa ska ha avsedd funktion och för att fårägare har efterfrågat det.

Det var en liten rapport från mig och mitt uppdrag som ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.

lars-ola_w_1_av_1

Foto: Robert Halvarsson

Text: Lars-Ola Westerlund

Läs mer om Viltförvaltningsdelegationen här

Läs mer om ekonomiskt stöd gällande förebyggande insatser hos Vilt- och rovdjursförvaltningens blogg här

Lärorikt möte på VärmLant

Ledande miljöpartister besökte på fredagen VärmLant i Säffle, för att ta del av deras branscherfarenheter kring allt från spannmål till växtodling.

Företrädare hos VärmLant tog bland annat upp behovet av fortsatt transport av spannmål via Vänerns farvatten, samt bra villkor för värmländska lantbrukare. Jan Rundqvist arbetar för ProCon AB som är en del av VärmLant-gruppen, och höll ett anförande om vad han ser som branschens villkor och utmaningar.
– Det är oerhört väsentligt med lokalt engagemang för vår del, berättade han. Och tillägger: Vi behöver behålla en infrastruktur för att förädla råvarorna som produceras bland lokala lantbrukare.

VärmLant köper in 60 procent av det värmländska spannmålet, en del av detta exporteras från Skattkärr med båt på Vänern, vidare till Tyskland och det kontinentala Europa.
– Detta är ytterligare en anledning att värna om Vänersjöfarten. Vi behöver nya slussar, och en lösning på brofrågan i Göteborg. Vi värnar de olika hamnarna i Vänern, säger den miljöpartistiska riksdagsledamoten Stina Bergström.

Stina Bergström hos VärmLantStina är även ledamot i jordbruks och miljöutskottet. Hon menar att vi bör sikta på att producera livsmedel för de behov som vi har i landet.
– Regeringens kommande livsmedelsstrategi har bland annat detta syfte, samt även att vi ökar den ekologiska matproduktionen i Sverige.

Lokal matupphandling
Eva Hallström arbetar för miljöpartiet i landstinget som ordförande för Kost och servicenämnden och är även politiskt engagerad i Sunne kommun. I diskussion med VärmLant betonar hon vikten av att vi ställer samma krav på svenska som utländska livsmedelsproducenter.
– I landstinget säger vi att det ska vara ”knorr på svansen”, då blir det ju så att vi köper mer lokalt.

Jan Rundqvist betonar behovet av en samlad vision för det svenska lantbruket, samt även ”nytänk” och en positiv attityd.

– Det är lätt att lägga ner, men det gäller att vara kreativ för att utveckla verksamheter, menar han.

Gruppbild VärmLant RHText och foto: Robert Halvarsson

VärmLant AB är ett familjeföretag bildat 1943. Företaget bedriver handel med jordbruksprodukter och jordbruksförnödenheter, åkeri- och lagerhotellverksamhet samt fastighetsuthyrning.

Företaget har i dag 16 anställda och bedriver sin verksamhet från anläggningar i Säffle och Väse. VärmLant AB har en marknadsandel på både foder och växtodling på ca 45 % inom sitt marknadsområde.”

Deras hemsida är:
http://www.varmlant.se

Ett grönt Grums

En kortfattad sammanfattning av vår politik för en hållbar och blomstrande utveckling i hela Grums kommun:

Ett grönt Grums

Vill du följa MP Grums på Facebook kan du se deras sida här. Kom gärna med och diskutera grön politik, kanske vill du liksom vi också ha tågstopp i Segmon?

Här vill vi se ett tågstopp

Biologisk mångfald i våra skogar

Vår Riksdagsledamot Stina Bergström har nyligen debatterat Daniel Bäckström, Riksdagskandidat för Centerpartiet, till fråga om rovdjur och dess förhållande till vilt och tamboskap i Värmlands Folkblad.

Läs ursprungsinlägget här, och Stinas replik här. Frågor om hur vi i Miljöpartiet tänker oss rovdjur och gles- och landsbygd ofta dyker upp, när vi pratar om att hela Värmland ska leva. Med anledning av detta kan det vara intressant att se vad vi tycker i vårt handlingsprogram (sid. 25).

Där skriver vi på följande sätt om rovdjurens plats i naturen:

”Rovdjuren hör också hemma i våra skogar. All mänsklig verksamhet bör anpassas till naturens förutsättningar, och till de förutsättningarna hör att det finns rovdjur som varg, björn och lodjur i Värmland. Ett grundläggande mål är att rovdjursstammarna ska vara långsiktigt livskraftiga. Om så stora stammar inte ryms i Skandinavien, måste våra rovdjursstammar få hänga samman med de finska stammarna av samma arter.

För att det inte ska bli för svårt att hålla tamdjur i områden med stora rovdjur bör samhället hjälpa till med bidrag till olika åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp, t.ex. rovdjursavvisande stängsel, och även ge skälig ekonomisk ersättning när angrepp inträffar.”

Ett mindre rovdjur

Räven. Ett av våra mindre rovdjur. Foto: Jonn Leffmann, Creative Commons

Vargen. Ett av våra större rovdjur. Foto: Gunnar Ries, Creative Commons

Med andra ord tror vi att det klokaste är att sträva efter samexistens. Vi vill se en levande landsbygd med närhet till affärer, skola, sjukvård och kollektivtrafik, samt artrika skogar. Till de hör rovdjuren, som en av flera pusselbitar. Vi vill värna både människorna som försörjer sig på att föda upp boskap, samtidigt som vi slår vakt om ett variationsrikt djurliv.

Text: Robert Halvarsson