Korta avståndet till jobb i Värmland för invandrade läkare

Landstinget i Värmland har stort behov av läkare och andra med sjukvårdsutbildning. Samtidigt finns det i Värmland många läkare som invandrat från andra länder, som i nuläget inte har möjlighet att arbeta inom sjukvården.

Svårigheterna hör samman bland annat med administrativa krav, det tar mycket lång tid att få svensk yrkeslegitimation.

Det görs redan idag en hel del insatser från landstinget för att underlätta för invandrade läkare att komma in och arbeta i den värmländska vården, men enligt många är det inte tillräckligt eller fungerar inte så bra som det borde.

Miljöpartiets landstingsgrupp och de andra partierna i Värmlandssamverkan vill försöka göra vad vi kan förbättra situationen. Vi vill lyssna till dem som är direkt berörda, och höra vad de ser för brister, och vilka idéer de har om hur det skulle kunna fungera bättre, för att landstinget ska kunna ta tillvara viktig kompetens som vi idag går miste om.

Därför bjöd vi in invandrade läkare till ett förutsättningslöst samtal tillsammans med våra landstingspolitiker Asso Zand och Jesper Johansson, för att få ta del av deras kunskaper och idéer kring detta. Mötet skedde under torsdagen i Landstingshuset i Karlstad, och även representanter för Arbetsförmedlingen, Medborgarskolan och SFI-utbildning var närvarande.

bildSamtal med läkare – Foto: Eva Hallström

– Det var ett starkt möte och vi fick många kloka perspektiv, som vi kommer att ta med oss in i vårt politiska arbete, berättar Asso Zand för MP Värmlands blogg.

Vi har god förhoppning om att vi ska kunna bidra till att avståndet kortas mellan de nyanlända och deras möjlighet till arbete inom den värmländska sjukvården. Några av förslagen som kom upp var att möjliggöra tidigare praktik och ett tätare samarbete mellan landstinget och utbildningen i svenska för invandrare(SFI).

Framsteg och utmaningar inom kvinnosjukvården i Värmland

Nyligen hade MP Värmlands fullmäktigegrupp besök av verksamhetscheferna för kvinnosjukvården i Värmland, Anna Hessel och Margareta Lood, vid vårt gruppmöte. Även Matilda Edvardsson från Grön Ungdom deltog på mötet.

Mia Breivik från Miljöpartiets landstingsgrupp skriver här om mötet för vår blogg.

Kvinnosjukvården berör oss miljöpartister särskilt eftersom vi vet att frågor som rör kvinnokroppen ofta förenas med stigmatisering, skuld och skam. Det känns obekvämt för många att prata om menssmärtor, aborter och svårigheter att bli gravid trots att detta är exempel på saker som berör många kvinnor.

I Värmland har kvinnosjukvården genomgått en del förändringar det senaste året med en ny ledning med Anna och Margareta i spetsen. Båda delar arbetstiden mellan chefskap och kliniskt arbete och brinner för kvinnans bästa.

Kvinnosjukvården har upplevt en minskning av antalet personal under flera år och bristen på läkare och barnmorskor ökar hela tiden. På vissa platser har man istället för barnmorskor fått anställa sjuksköterskor och periodvis är man beroende av hyrläkare. Personalen har dessutom varit sjukare än vad som är rimligt, vilket kan tyda på en hård belastning och besparingar som slagit fel. Vi tror inte att man sparar genom att förvänta sig att färre personer ska göra mer arbete. Vi tror på att rätt personer gör rätt arbete. När patientens behov sätts först förbättras även personalens situation.

En fråga som väckts av Grön Ungdom är den om preventivmedel. Att ha ett preventivmedel som verkligen fungerar för den enskilda kvinnan är viktigt både för välbefinnandet och för att förebygga att man blir gravid när man inte vill det. Vi i Miljöpartiet tror att det är viktigt att preventivmedlen är lätta att få tag på och inte kostar för mycket men också att det finns många olika sorter att välja mellan.

Av Anna och Margareta fick vi bekräftat att det finns brister i urvalet. Många tjejer föredrar till exempel p-ring framför p-piller men skillnaden i kostnad är stor. Vi ser ett problem med att kvinnosjukvårdens erfarenhet inte beaktas när beslut tas om vilka preventivmedel som subventioneras.

Vi fick veta att arbetet med kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer, till exempel livsmoderhalscancer som de enormt viktiga cellprovskontrollerna är till för att upptäcka, fungerar bra. Kvinnorna får hjälp snabbt och har en kontaktsjuksköterska som de kan vända sig till under hela vårdtiden. Den robot som Värmlandssamverkan köpte in 2012 innebär att kvinnorna kan opereras med mindre smärta efteråt och slipper ligga på sjukhus lika länge.

Värmland ligger bättre till än många andra landsting när det gäller att undvika förlossningsskadan svår bristning i ändtarmen men för att minska antalet ännu mer har man tillfällen då barnmorskor och läkare tränar på att förlösa och på att bedöma och sy bristningar. En tanke som väcktes hos oss är om inte kvinnosjukvården borde få möjlighet att ha egna sjukgymnaster med specialintresse för uppföljningen av kvinnor som varit med om en bristning.

Folksjukdomen endometrios har lyfts i media de senaste åren på grund av svårigheterna för drabbade kvinnor att få diagnos och vård. I Värmland arbetar man just nu med att ta fram ett endometriosteam med flera olika professioner, bland annat smärtläkare. Förhoppningsvis är det snart slut på den tragiska upplevelsen av att upprepade gånger söka vård utan att tas på allvar. Kunskapen om endometrios har ökat inom verksamheten och detta är en mycket välkommen utveckling!

Sammantaget kan man säga att vi fick en blandad bild av läget inom kvinnosjukvården i Värmland. Framsteg görs som märks och kommer märkas för kvinnor som söker vård här, samtidigt som det finns orosmoln som måste hanteras. Förutom bemanning och preventivmedel ser vi behov av att kvinnor som drabbats av förlossningsskador följs upp bättre och att par som har svårt att få barn tas omhand på ett bra och konsekvent sätt.

Vi tackar Anna och Margareta för ett givande samtal och ser fram emot att använda våra nya insikter i det politiska arbetet!

Mia porträtt

Text: Mia Breivik