När är rätt tid för demokratisk debatt om tågstationerna?

Den 10 september sa Ulrika Simonsson (M) till Radio Värmland att det var för tidigt för politisk debatt kring de nedläggningshotade tågstationerna. Den 1 oktober påstod Angelica Rage (S) i radion att det var för sent att diskutera frågan, för att det handlar om att genomföra saker som beslutades redan 2006. Motsägelsefullt? Javisst, men ändå logiskt på ett sätt: i båda fallen handlar det om undanflykter för att slippa diskutera en sakfråga där man saknar hållbara argument.

Sanningen är att rätt tid för att diskutera frågan om tågstationerna är precis nu och fram till den 8 mars, då regionfullmäktige ska anta länets nya trafikförsörjningsprogram. Det är i det programmet som man anger de mål och krav som ska styra kollektivtrafiken i länet de närmaste åren. Politiska beslut kan alltid omprövas, åtminstone en gång per mandatperiod, och varken Angelica Rage eller någon annan är evigt bunden av beslut som togs 2006. För övrigt fördes det väl ingen bred folklig debatt om restider och tågstationer 2006 – den debatten har ju precis kommit igång. Ansvarsfulla politiker bör lyssna på och delta i den debatten, för att i mars 2013 kunna ta ett beslut som grundas på aktuell kunskap om för- och nackdelar med olika alternativ.

Torbjörn Nilsson

Annonser