Många fler gröna medlemmar

500 medlemmarPå två år har Miljöpartiet Värmland nästan fördubblat sitt medlemsantal. Från nära 280 medlemmar i början av 2013 till 500 idag. Monika Bubholz, föreningens ordförande, ser en ljus utveckling för såväl föreningen som den gröna politiken.

– Det känns mycket bra, så klart. Och det är framförallt roligt att Miljöpartiet växer i hela länet, inte bara i Karlstad. Vi har nu medlemmar i alla länets kommuner och aktiva lokalavdelningar i nästan alla, säger hon till MP Värmlands blogg.

Varför växer då Miljöpartiet, är det miljöfrågornas ökande betydelse, framgångsrika kampanjer eller någon annan faktor som hon ser som viktig?

– Vi har företrädare som är förtroendeingivande och populära. Dessutom har miljöfrågan för många stigit i betydelse de senaste åren. De andra partierna är kanske inte lika trovärdiga som Miljöpartiet kring hur vi ska lösa problemen gällande exempelvis klimatet eller hälsovådliga kemikalier.

Hon tillägger att Karlstadsföreningen visat hur miljöpartistisk politik i praktiken kan gestalta sig lokalt. Detta genom att de har varit med i det kommunpolitiska styret sedan 2002, i flera olika konstellationer. Alltid med syfte att stärka det gröna inslaget.

Sedan finns det några andra som förtjänar särskilt mycket beröm.

– Jag måste nämna Grön Ungdoms fantastiska arbete under de senaste två åren, då de har vuxit med många nya medlemmar i hela länet, är aktiva och håller intressanta möten och seminarier, debatter och aktiviteter på länets skolor.

För nya såväl som gamla medlemmar som vill aktivera sig i föreningen har Monika några handfasta råd:

– Kom gärna på våra möten, både de lokala kommunavdelningarnas möten och på våra regionträffar, och gå gärna med i våra facebookgrupper för att diskutera politik. Vi välkomnar alla som är nyfikna att titta in för att höra vad vi diskuterar på våra möten och samtidigt inspirera oss med ny kunskap.

Och om inte fullt en månad blir det årsmöte, vilket i år hålls vid Skoghalls folkets hus den 21 mars.

Välkomna!

Text: Robert Halvarsson

Annonser

Klimatmöte med Lorentz

Lorentz Tovatt är språkrör för Grön Ungdom, i kväll träffade han GU Värmlands medlemmar i Karlstad för att prata om klimatpolitik.

Lorentz är språkrör för Grön ungdom tillsammans med Magda Rasmusson, han har varit aktiv i klimatpolitiska frågor under en längre tid.

Bland annat besökte han Lima i Peru, 2014, för att representera Grön Ungdom på klimattoppmötet som hölls där. I sin presentation betonar han vikten av enskilda länder engagemang i klimat och miljöfrågor som viktigt.
– Om ett land börjar med positiva aktiviteter, följer ofta flera länder med.

Positiva exempel finns bland annat i Tyskland, vars energipolitik som inneburit fler solpaneler, vindkraft och annan icke-fossil energiproduktion.
– En sak som är spännande med Tysklands energipolitik är att det påverkar vilka som äger den. Det man kan se är att 35 procent av all förnybar elproduktion ägs av individer, som får kontroll över sin egen energi, berättar Lorentz, som ser det hela som en demokratisering av elmarknaden.

Lorentz 1 (1 av 1)Istället för ett fåtal bolag äger vi människor sin egen energi. I Tyskland skapas därför också arbetstillfällen på landsbygden. Så kan också ske i andra länder som går före.

Klimatpolitik handlar om rättvisa
De totala utsläppen av växthusgaser växer dock kraftigt i världen, vilket bidrar till varmare temperatur med en rad medföljande problem. Detta är vad som ibland kallas för ”växthuseffekten”. Ekosystem rubbas och resulterar bland annat i ett mer extremt väder och ett smältande arktis.

Att bemöta detta ser GU som en rättvisefråga. De rika släpper ut mer än de fattiga, det finns även skäl att se det som en kvinno- och jämställdhetsfråga.

Om klimatfrågan skriver Grön Ungdom följande på sin hemsida:
”Klimatet bryr sig inte om nationsgränser. Därför behövs ett bindande globalt klimatavtal. De rika länderna ska minska våra utsläpp med minst 40 procent till 2020, och vi ska hjälpa fattiga länder att minska lika mycket. Vi gröna vill att Sverige tar på sig ett ledarskap och går längst fram i kampen för att förhindra kommande klimatkatastrofer.”

Läs mer – Lorentz Tovatt: Åtta orsaker varför till att klimatet handlar om jämställdhet

Förenta Nationerna är en viktig part i hur världens länder försöker tackla klimatförändringarna, och idag finns en frivillig överenskommelse mellan flera länder som kallas för Kyotoprotokollet, som ska få regeringar och länder att minska utsläppen.

Lorentz TovattMen kraven är lågt satta, och Sverige borde minska sina utsläpp med 60 % istället för EU:s föreslagna nivå på 40 % till 2030, menar Lorentz – som pekar på att fattiga länder oftast vill se större åtaganden. Protokollet har också visat sig trubbigt då regeringar i flera länder, däribland Australien och USA, har motverkat bindande avtal som gör gällande att länder måste satsa på mer ambitiösa klimatåtgärder.

En global utmaning
– En anledning att vilja gå på toppmöten trots att man ändå riskerar bli besviken, är att möta den globala gröna rörelsen, i Köpenhamn för några år sedan var det ungefär 100,000 personer som demonstrerade, säger Lorentz.

Oavsett vad kommande klimattoppmötet i Paris kommer att resultera i, kommer enskilda länders satsningar att vara viktiga. Och utmaningar finns, för varje år satsar många länder, däribland Sverige, mycket mer pengar på att subventionera fossila bränslen jämfört med förnyelsebara alternativ.

Läs mer – Dagens ETC: Dina skattepengar går till diesel och olja: ”Barockt”

Och vi bör inte gömma oss bakom att många länder hittills inte har valt att möta klimatutmaningen.
– Det spelar ingen roll om USA och Kina släpper ut mycket, vi måste ändå ta vårt ansvar.

Lorentz Tovatt nämner särskilt transportsektorn som viktig att förändra, den nya regeringens satsningar pekar i rätt riktning, de är mer ambitiösa än den tidigare under alliansregeringen menar han. Vi ska inte vara rädda för att använda så kallade robin-hoodskatter.
– Genom att bestraffa det som är dåligt, kan man satsa på det som är bra.

Text och foto: Robert Halvarsson

Grön Ungdom vill:

– beskatta miljöförstöring och lägga pengarna på hållbara alternativ som förnybar energi och energieffektiviseringar
– satsa ordentligt på utbyggnad av järnväg och kollektivtrafik
– ha ett globalt klimatavtal, och att Sverige ska vara ett föregångsland

Läs mer:
Grön Ungdoms klimatsida
Grön Ungdom Värmland
Lorentz Tovatts hemsida

60 grönaste bloggarna 2014

GreenMatch har utsett de 60 grönaste bloggarna för 2014.

greenmatch-awward-blogVårt alldeles egna språkrör Stina Bergström kvalar in som en av två riksdagspolitiker, tillsammans med Vänsterpartiets Jens Holm.

Formuleringen lyder:

”Som Värmlands riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna berättar Stina om sitt partis arbete i Sverige, men också mer regionalt. Samtidigt delar Stina med sig av tankar kring hur Sverige ska kunna utvecklas till ett hållbart samhälle, både miljömässigt och etiskt. En bra blogg för dig som vill veta mer om hur de gröna arbetar från både ett lokalt och nationellt perspektiv.”

Grattis Stina, och tack GreenWatch.

Läs Stinas blogg här.

Andra tips från GreenWatch är bland annat vinnaren Supermiljöbloggen samt läsvärda Miljöaktuellt, Effekt magasin – och en hel del andra tidningsbloggar, privatpersoner och företag.