#Sommarläsning om klimatet

Är du intresserad av idéer för din sommarläsning? Kanske också passa på att fördjupa din kunskap om klimatfrågan? Vår landstingspolitiker Eva Hallström vill passa på att tipsa om två böcker, kanske att varva mellan deckarna och fantasyromanerna.

Det här förändrar allt (1 av 1)

Eva Hallström rekommenderar varmt Naomi Kleins senaste bok. Foto: Robert Halvarsson

Det här förändrar allt – Naomi Klein

”Det är en bok som säger att skräckberättelsen om att de destruktiva och farliga klimatförändringarna kan få ett lyckligt slut. Där de som smutsar också är de som får betala. Det är vår möjlighet, vi kan göra det tillsammans.”

Köp den här

Klimatfeminism – Linnéa Engström

”Boken klimatfeminism förenar kampen för klimatet med kampen för en mer rättvis värld och är Linnéa Engströms debut som författare. Boken innehåller även porträtt av några av den gröna rörelsens främsta förespråkare för klimaträttvisa.”

Köp den här

Undertecknad vill å sin sida passa på att tipsa om Klimatmagasinet  Effekt, som i skrivande stund ger ut ett gratis ”prova-pånummer” för den som är intresserad.

Kanske passar sig sådan här läsning bland annat på tåget? Johan Andersson, språkrör för Grön Ungdom Väst, skickar med några tips om fina sträckor att resa på nu under sommaren.

Med hopp om fler vackra junidagar,

Text: Robert Halvarsson
Verksamhetsutvecklare, Miljöpartiet Värmland

Annonser

Lärorikt möte på VärmLant

Ledande miljöpartister besökte på fredagen VärmLant i Säffle, för att ta del av deras branscherfarenheter kring allt från spannmål till växtodling.

Företrädare hos VärmLant tog bland annat upp behovet av fortsatt transport av spannmål via Vänerns farvatten, samt bra villkor för värmländska lantbrukare. Jan Rundqvist arbetar för ProCon AB som är en del av VärmLant-gruppen, och höll ett anförande om vad han ser som branschens villkor och utmaningar.
– Det är oerhört väsentligt med lokalt engagemang för vår del, berättade han. Och tillägger: Vi behöver behålla en infrastruktur för att förädla råvarorna som produceras bland lokala lantbrukare.

VärmLant köper in 60 procent av det värmländska spannmålet, en del av detta exporteras från Skattkärr med båt på Vänern, vidare till Tyskland och det kontinentala Europa.
– Detta är ytterligare en anledning att värna om Vänersjöfarten. Vi behöver nya slussar, och en lösning på brofrågan i Göteborg. Vi värnar de olika hamnarna i Vänern, säger den miljöpartistiska riksdagsledamoten Stina Bergström.

Stina Bergström hos VärmLantStina är även ledamot i jordbruks och miljöutskottet. Hon menar att vi bör sikta på att producera livsmedel för de behov som vi har i landet.
– Regeringens kommande livsmedelsstrategi har bland annat detta syfte, samt även att vi ökar den ekologiska matproduktionen i Sverige.

Lokal matupphandling
Eva Hallström arbetar för miljöpartiet i landstinget som ordförande för Kost och servicenämnden och är även politiskt engagerad i Sunne kommun. I diskussion med VärmLant betonar hon vikten av att vi ställer samma krav på svenska som utländska livsmedelsproducenter.
– I landstinget säger vi att det ska vara ”knorr på svansen”, då blir det ju så att vi köper mer lokalt.

Jan Rundqvist betonar behovet av en samlad vision för det svenska lantbruket, samt även ”nytänk” och en positiv attityd.

– Det är lätt att lägga ner, men det gäller att vara kreativ för att utveckla verksamheter, menar han.

Gruppbild VärmLant RHText och foto: Robert Halvarsson

VärmLant AB är ett familjeföretag bildat 1943. Företaget bedriver handel med jordbruksprodukter och jordbruksförnödenheter, åkeri- och lagerhotellverksamhet samt fastighetsuthyrning.

Företaget har i dag 16 anställda och bedriver sin verksamhet från anläggningar i Säffle och Väse. VärmLant AB har en marknadsandel på både foder och växtodling på ca 45 % inom sitt marknadsområde.”

Deras hemsida är:
http://www.varmlant.se

Gröna toppkandidater i #val2014

Miljöpartiet vill ta ansvar och bidra till ett humant och öppet samhälle, för denna och kommande generationer. Därför vill vi se ett grönt landsting och en ny grön regering.

Välkommen att läsa om våra toppkandidater i riksdagsvalet och landstingsvalet!

Stina Bergström (1:a på riksdagslistan)

Stina Bergström”Som partiets Trafikpolitiska talesperson har jag den här mandatperioden arbetat mycket med vår politik för en bättre järnväg. Det ska vara enkelt och billigast att åka kollektivt – så möter vi klimatutmaningen. Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden. Vi behöver snabbtåg och tåg som stannar vid de mindre stationerna. Samtidigt är många beroende av bilen, här kan politiken driva på för tillverkning av biodrivmedel, vilket skapar lokala arbetstillfällen.”

Läs mer om Stina Bergström här

Jesper Johansson (1:a på landstingslistan, 2:a på riksdagslistan)

Jesper Johansson”Stad och landsbygd är beroende av varandra och båda måste utvecklas om vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Varor och tjänster bör i större utsträckning upphandlas lokalt, då detta stärker den regionala ekonomin och möjliggör en levande landsbygd. Vården ska ha hög kvalitet, vilket enklast sker genom att sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby finns kvar och utvecklas. Vårdcentraler och ambulansstationer ska finnas på minst lika många orter som idag, och vara väl spridda över länet.”

Läs mer om Jesper Johansson här

Eva Hallström (2:a på landstingslistan)

Eva Hallström”Energi- och klimatfrågorna är vår tids stora ödesfrågor! Vi måste börja satsa på allvar på förnyelsebar energi, energieffektivisering och smarta energilösningar. Jag är glad och stolt över att Landstinget i Värmland nu är bäst på energieffektivisering bland landstingen i landet. Vårt landsting är ett föredöme för landsting och regioner runt om i världen, och inte minst för Sveriges regering. Vi måste också fortsätta att arbeta bort gifter och kemikalier i alla miljöer som barn rör sig i. I Värmland ska du kunna leva ett giftfritt liv!”

Läs mer om Eva Hallström här

Asso Zand (3:a på landstingslistan)

Asso Zand”Vi är alla del av samma globala ekosystem, och därför behövs en världsomfattande grön rörelse. Jag vill medverka till att skapa grönare städer som växer skonsammare och som minimerar belastningen på vår miljö. Ett samhälle där medborgarna själva kan delta i och fatta sina egna beslut. Ett samhälle med en bra kollektivtrafik, där energin kommer från förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Ett samhälle som ger bättre möjligheter till ökad livskvalitet.”

Läs mer om Asso Zand här

Mia Breivik (4:a på landstingslistan)

Mia Breivik”Som sjuksköterska upplever jag på nära håll resultat av politiska beslut och jag tror att de insikter vi som arbetar i vården har kan tas tillvara bättre för att vården och arbetsplatsen ska bli bättre. Kvinnodominerade arbetsplatser förväntas tåla mer och därför ser jag arbetsvillkoren i landstinget som en feministisk fråga. Jag vill bland annat verka för rättvisare löner och möjlighet till utbildning inom anställningen.”

Läs mer om Mia Breivik här