Ett samtal om hur vi bygger ett hållbart Värmland

Vilket Värmland vill du ha 2025?

De gröna i Värmland arrangerade den 9 februari ett panelsamtal om Värmlands utmaningar. Många kom dit för att dela med sig av sina tankar om skogen, bilen, shoppingen, jämställdheten, landsbygden, köpcentrat, vattnet och Staden.

Här kan du se seminariet i efterhand på Bambuser.
På vår bambusersida kan du se intervjuer med deltagarna.

Samtalet är en del av Miljöpartiets partiprogramsrevidering.

Deltagare i panelsamtalet var:

Stina Bergström, riksdagsledamot trafikutskottet
Maria Frisk, kommunalråd Karlstad
Lars Yngvesson, arkitekt SWECO
Sara-Louise Ylander, planeringsarkitekt White
Jan Forsmark, Omställning Sverige

Och så du.

 

Annonser

MP Värmlands politiska sekreterare har börjat

Från och med januari arbetar Torbjörn Nilsson på 40 % som politisk sekreterare för Miljöpartiet de Gröna i Värmland. Arbetet handlar till stor del om att vara ett stöd för Miljöpartiets landstingsgrupp. Torbjörn kommer också att jobba en del med MP Värmlands webbsida och blogg.