Lärorikt möte på VärmLant

Ledande miljöpartister besökte på fredagen VärmLant i Säffle, för att ta del av deras branscherfarenheter kring allt från spannmål till växtodling.

Företrädare hos VärmLant tog bland annat upp behovet av fortsatt transport av spannmål via Vänerns farvatten, samt bra villkor för värmländska lantbrukare. Jan Rundqvist arbetar för ProCon AB som är en del av VärmLant-gruppen, och höll ett anförande om vad han ser som branschens villkor och utmaningar.
– Det är oerhört väsentligt med lokalt engagemang för vår del, berättade han. Och tillägger: Vi behöver behålla en infrastruktur för att förädla råvarorna som produceras bland lokala lantbrukare.

VärmLant köper in 60 procent av det värmländska spannmålet, en del av detta exporteras från Skattkärr med båt på Vänern, vidare till Tyskland och det kontinentala Europa.
– Detta är ytterligare en anledning att värna om Vänersjöfarten. Vi behöver nya slussar, och en lösning på brofrågan i Göteborg. Vi värnar de olika hamnarna i Vänern, säger den miljöpartistiska riksdagsledamoten Stina Bergström.

Stina Bergström hos VärmLantStina är även ledamot i jordbruks och miljöutskottet. Hon menar att vi bör sikta på att producera livsmedel för de behov som vi har i landet.
– Regeringens kommande livsmedelsstrategi har bland annat detta syfte, samt även att vi ökar den ekologiska matproduktionen i Sverige.

Lokal matupphandling
Eva Hallström arbetar för miljöpartiet i landstinget som ordförande för Kost och servicenämnden och är även politiskt engagerad i Sunne kommun. I diskussion med VärmLant betonar hon vikten av att vi ställer samma krav på svenska som utländska livsmedelsproducenter.
– I landstinget säger vi att det ska vara ”knorr på svansen”, då blir det ju så att vi köper mer lokalt.

Jan Rundqvist betonar behovet av en samlad vision för det svenska lantbruket, samt även ”nytänk” och en positiv attityd.

– Det är lätt att lägga ner, men det gäller att vara kreativ för att utveckla verksamheter, menar han.

Gruppbild VärmLant RHText och foto: Robert Halvarsson

VärmLant AB är ett familjeföretag bildat 1943. Företaget bedriver handel med jordbruksprodukter och jordbruksförnödenheter, åkeri- och lagerhotellverksamhet samt fastighetsuthyrning.

Företaget har i dag 16 anställda och bedriver sin verksamhet från anläggningar i Säffle och Väse. VärmLant AB har en marknadsandel på både foder och växtodling på ca 45 % inom sitt marknadsområde.”

Deras hemsida är:
http://www.varmlant.se

Annonser

”Nu har den lokala vågen startat”

Flera miljöpartister besökte den 14 januari Bygdens hus i Lysvik. Tillsammans lyssnade vi till flera spännande föredrag av flera organisationer och eldsjälar. Arrangerade mötet gjorde Hushållssällskapet Fryksdals gille.

Glada miljöpartister

Glada miljöpartister vid Bygdens hus i Lysvik. Foto: Robert Halvarsson

Ett sjuttiotal personer deltog uppskattningsvis på mötet, som var öppet för alla intresserade. De som kom kunde få ta del av det spännande idéutbytet som utvecklas av  och för personer på den värmländska landsbygden.

Bland annat låg fokus på lokal matproduktion, hur man knyter ihop producent och konsument i gemensam strävan mot god utveckling, spännande former för kapitalbildning och andelsmat, samt innovativa jordbruksidéer från Ridgedale Permaculture.

Som miljöpartister ser vi initiativ som dessa som oerhört positiva och viktiga, och önskar Fryksdals gille all lycka i sina strävanden.

Vi å vår sida vill bidra till att skapa politiskt tryck i de frågor som vi ser kan gynna landsbygden. Bland annat genom att verka för att upphandlingar ska premiera ekologisk, etisk och lokal matproduktion, satsa på väl utbyggd kollektivtrafik med fler tågstopp, samt stötta skapandet av lokala drivmedel.

Talade under dagen gjorde bland annat följande:
– Jörgen Andersson, lokalkapital med holistic management, Nordic lokalkapital
– Marageta Edsgård, Småskalig mat som landsbygdsutvecklare
– Olle Göransson, Mat och revolution, Torfolk
– Lennart Svan, Jonas Wangsten m.fl, Lokal andelsmat
– Richard Perkins och Yohanna Amselem, Ridgedale Permaculture
– Olov Henriksson m.fl, Friskt bete i Klarälvdalen