Ris och ros till regeringens transportplan

Igår presenterade regeringen sin nationella transportplan. Då fick vi reda på vilka vägar, järnvägar, farleder, hamnar och flygplatser regeringen vill satsa på fram till 2025.

Miljöpartiets övergripande kritik är att planen leder till ökade klimatutsläpp från trafiken. Regeringen travar på i gamla spår och väljer att prioritera motorväg och flyg framför klimatsmart järnväg, sjöfart och kollektivtrafik.

Men för Värmlands del är det glädjande att regeringen anslår 422 miljoner för en rad projekt på Värmlandsbanan som kommer att minska restiderna och göra det möjligt att börja planera för ett framtida resecentrum i Karlstad.

Den moderate riksdagsledamoten Jan-Evert Rådhström säger så sant i onsdagens NWT :

­– Jag vill inte ensam ta åt mig äran för detta. Det är ett resultat av att vi i Värmland, över partigränserna och från kommunerna till regionen och vi här i riksdagen, har talat med en gemensam röst.

Den minnesgode kommer ihåg att Resecentrum i Karlstad fanns på de rödgrönas lista inför valet 2010. Vi ville lägga in projektet redan i den förra transportplanen. Nu ligger det med byggstart först tidigast 2020, det är sex år fram i tiden…

Ännu längre lär det dröja innan det börjar röra på sig för snabbare förbindelser till Oslo. För några veckor sedan presenterade Åsa Romson och jag Miljöpartiets förslag för hur nya dubbelspår, rustade banor och helt nya järnvägssträckor skulle kunna halvera restiden mellan Stockholm och Oslo från dagens sex till tre timmar. Vilket skulle innebära en timme, istället för tre, mellan Karlstad-Oslo.

Startskottet för det projektet är att Trafikverket gör en så kallad åtgärdsvalsstudie på uppdrag av regeringen. Något sådant uppdrag fanns dock inte med i regeringens plan igår. Men det blir förhoppningsvis en ny regering i höst. Ny regering med en bättre, grönare trafikpolitik.

 

Stina Bergström

språkrör MP Värmland, ledamot i riksdagens trafikutskott