Tågstopp

EN SORGENS DAG FÖR VÄRMLANDS LANDSBYGD

Värmlandssamverkans förslag, som skulle hindra Värmlandstrafik från att lägga ner nio tågstationer 2017, röstades ner av socialdemokraterna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd idag. 

Läs mer här:

Värmlandssamverkan lyckades inte rädda tågstationerna

 

 

 

ÄLDRE LÄNKAR OM TÅGSTATIONSFRÅGAN

Protokoll från kollektivtrafiknämnden 6/11

Remissen om nya trafikförsörjningsprogrammet

TV-inslag om frågan 13/11

Rädda alla 17 tågstationer (Facebook-grupp)

VÅRA ARGUMENT FÖR TÅGSTATIONERNA

* Många får längre restid med färre tågstopp. Om tågstationer läggs ner får de som nu använder dessa stationer betydligt längre restider än idag.  Att åka tåg är bekvämt och snabbt – men bara om det inte är alltför långt till tågstationen.

* Tåget är energisnålt och miljövänligt. Även vi i Värmland måste bidra till att motverka klimatförändringen, genom att minska på onödiga bilresor och åka tåg i större utsträckning. Vägtrafiken är den största källan till klimatpåverkande utsläpp i Värmland. Om tågstationer läggs ner tvingas människor åka längre med bil för att komma till en station – eller så tar man bilen hela vägen istället.

* Bra för Värmlands utveckling. Om Värmland ska kunna locka människor att flytta hit från storstadsområdena, så behöver vi kunna erbjuda bra boende med goda förbindelser, både på landsbygden och i tätorterna. Att kunna bo lantligt och samtidigt ha bra tågförbindelser till staden är drömmen för många. Den möjligheten är bra för hela Värmlands utveckling.

* Rättvisa åt landsbygden. Väldigt mycket skattemedel används till service som är mest lättillgänglig för dem som bor i tätorterna. Järnvägen och tågen är en gemensam resurs, som vi alla bidrar till både genom skatten och genom biljettpriset, och vi tycker järnvägen ska användas på ett sätt som är bra både för landsbygdsbor och tätortsbor. Det gör också att det är lättare för dem som bor längs järnvägen att ta del av annan service som finns i tätorterna.

* Det ena goda utesluter inte det andra. Miljöpartiets förslag är att man i pendlingstid, morgon och kväll, kör först ett snabbtåg och 15-20 minuter därefter ett tåg som stannar på alla hållplatser. På så vis får både de som bor i tätorterna och de som bor längs järnvägen bra tågförbindelser.

* Resandet från de små stationerna kan ökas. Resandet från de mindre järnvägsstationerna kan ökas om de får bra avgångstider i tidtabeller som är stabila från år till år, och en förenklad stoppstruktur så att det blir lätt att hålla reda på vilket tåg som stannar var. En enkel stoppstruktur skulle vara att vissa tåg bara stannar på ett visst urval av stationer, medan övriga tåg stannar på alla stationer.

SVAR PÅ MOTSTÅNDARNAS ARGUMENT

* Restiden mellan tätorterna blir inte så mycket kortare. Det har sagts att man skulle spara tre minuter för varje tågstopp som tas bort. Men idag finns ju både snabbtåg och tåg som stannar på varje station – mellan Arvika och Karlstad är skillnaden bara fyra minuter, och mellan Torsby och Karlstad elva minuter. Det motsvarar bara drygt en minut per stopp. Det viktiga för att minska restiderna är att investera i mötessträckor, kurvrätningar och andra moderniseringar av järnvägen – inte att ta bort tågstationer.

* Det finns inget som visar att färre tågstopp skulle ge fler resande.  Det har sagts att om restiden minskas så skulle antalet resande mellan tätorterna öka mer än det antal som man förlorar genom att köra förbi stationerna. Men det finns inga undersökningar av hur många fler som skulle ta tåget om det gick några minuter snabbare. Det är osannolikt att de minuterna skulle få så många fler att ta tåget, så att det skulle väga upp de resenärer man förlorar på att ta bort tågstationer.

* Det går att ha tågstationer med olika standard. Det har sagts att det skulle bli för dyrt att rusta upp alla tågstationer. Men det är ingen som kräver att alla stationer ska ha samma standard och servicenivå. Den grundläggande nivån är att det ska finnas tåg som stannar när någon vill kliva på eller av. I övrigt kan standarden varieras och anpassas till vad man har råd med.

* Det är ingen allmän trend att minska antalet tågstationer. Det har sagts att den allmänna trenden i Sverige är att minska antalet tågstationer. Men i flera län har man tvärtom nyligen byggt nya tågstationer, eller planerar att bygga nya.

 

VAD HAR MILJÖPARTIET GJORT HITTILLS?

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 12-05-23: Behåll de mindre hållplatserna

Pressmeddelande 12-09-07: Tågstrategi för hela Värmland

Radiointervju och nyhetsinslag med Stina Bergström 12-09-10

Debattartikel i Värmlands Folkblad 12-09-11:  En tågstrategi för hela Värmland

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 12-09-25: Sämre för många, bättre för ingen?

Debattartikel i Värmlands Folkblad 12-09-28: Vårt förslag för ökat tågresande är bättre

TV-intervju med Jesper Johansson före styrelsemötet 12-09-28

TV-intervju med Jesper Johansson efter styrelsemötet 12-09-28

TV-inslag 12-10-05 där Jesper Johansson och Per-Inge Lidén kommenterar bytet av ordförande i Värmlandstrafik, och Jesper Johansson understryker att debatten om tågstationerna fortsätter fram till den 8 mars

Pressmeddelande 12-10-15: Beklagligt styrelsebeslut, befogad reservation

Pressmeddelande 12-11-29: Kampen för tågstationerna fortsätter! (med bilaga: Jesper Johanssons reservation mot att tågstationsfrågan inte togs med i remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet)

Miljöpartiet i Värmlands yttrande om remissförslaget till trafikförsörjningsprogram

Miljöpartiet i Sunnes yttrande om remissförslaget till trafikförsörjningsprogram

Värmlands Folkblad 13-01-30: MP-debattör var ensam men populär (om trafikdebatten i Fagerås 13-01-29)

Pressmeddelande 13-02-14: Reservation i kollektivtrafiknämnden (med bilaga: Jesper Johanssons reservation mot att tågstationsfrågan inte togs med i kollektivtrafiknämndens förslag till trafikförsörjningsprogram)

MP:s språkrör Gustav Fridolin uttalar sig för att bevara tågstoppen

Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen 13-03-05: Nu gäller det att rädda tågstationerna

Insändare i Värmlands Folkblad 13-03-08: Rädda fler tågstationer

Pressmeddelande 13-03-08: Livlig debatt om tågstationerna på regionfullmäktige (med bilaga: Jesper Johanssons yrkanden som röstades ner i regionfullmäktige). Jesper Johansson lämnar även in en motion till fullmäktige om att Region Värmland ska ta fram en opinionsundersökning eller marknadsundersökning som visar om färre tågstationer leder till att fler eller färre skulle välja att resa med tåg.

MP bjuder på tårta vid protestfesten för tågstationerna 13-05-10.

Jesper Johansson kommenterar Fryksdalsbanans nya tidtabell i NWT 13-11-04.

Gustav Fridolin medverkar SVT:s ”Debatt” 13-11-14 och förklarar att MP vill att tågstationerna i Värmland ska få vara kvar.

Pressmeddelande 13-11-15: Lyssnar C på sin minister om tågstationerna?

Region Värmlands fullmäktige 2013-11-08: MP lägger ett eget förslag om ny Värmlandsstrategi, vårt förslag innehåller bl.a. mål om att andelen hushåll och arbetsplatser med kollektiva pendlingsmöjligheter inom 2 km ska öka.

MP deltar med semafor-plakat vid manifestationen för tågstationerna i Karlstad 13-11-27.

MP Värmlands medlemsmöte 14-01-25 antar vårt regionala handlingsprogram för 2014-2018.

Intervju med Jesper Johansson i Värmlandsnytt 14-02-16.

Presskonferens 14-02-17 om nya handlingsprogrammet, Jesper Johansson och Stina Bergström förklarar att vi går till val på att rädda de nedläggningshotade tågstationerna.

Jesper Johansson lyfter fram tågstationsfrågan i NWT:s personporträtt av honom 2014-08-02.

Pressmeddelande 14-08-22 och blogginlägg 14-08-23 om vårt regionala valmanifest, där BRA KOLLEKTIVTRAFIK I HELA VÄRMLAND är en av fyra prioriterade fokusfrågor.

Pressmeddelande 14-08-19 och blogginlägg 14-08-20 med anledning av S-utspel om satsning på Fryksdalsbanan – varför inte behålla tågstationerna också, så att fler får glädje av upprustningen?

Protokollsanteckning av Jesper Johansson i Region Värmlands styrelse 14-08-21, mot skrivning om stationsnedläggningar i ärende om förskottering av pengar till Fryksdalsbanan.

Svar på Värmlandspendlarnas enkät inför valet.

Sista delen av valrörelsen affischerar vi för att få fler att tänka på tågstationerna när man röstar, framför allt i landstingsvalet.

 

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG FÖR VÄRMLANDS KOLLEKTIVTRAFIK

MP Värmlands kollektivtrafikkarta

 

 

Annonser

5 thoughts on “Tågstopp

 1. Lägg ned Fryksdalsbanan och gör världens vackraste cykelbana istället. Ersätt trafiken med bussar som är mer flexibla och stannar för sina kunder, resenärer. Cykelbanan blir en säker gång och cykelbana för de boende utanför de centrala samhällena.
  Bor 40 meter från en nedlagd järnvägsstation och kan tågpendla. 😦
  Lollo / Sunne

  • Tack för din kommentar! Det är bra att få vår politik prövad mot andra åsikter!
   Klarälvsbanan är ju en nedlagd järnväg som nu är en väldigt trevlig cykelled på sommaren, så jag förstår hur du tänker. Men jag och miljöpartiet tror det är bättre att folk kan pendla snabbt och effektivt, både från stora kommuner och mindre samhällen. Vi vill behålla de små stationerna. Bussen upplevs ofta som ett krångligare sätt att ta sig fram, och det är mindre miljövänligt!
   Nu när det ligger järnväg ska vi satsa på den – så att fler kan välja att bo på landet om de vill!
   /Martin Oscarsson, styrelsemedlem.

   • Hur du tror och att folk vill pendla snabbt hjälper inte oss som bor efter järnvägen. De små stationerna finns kvar och bussarna stannar där. Även om bussarna är långsammare och som du säger krångligare så går det att åka med dom iaf.
    Miljövänligt eller inte? Jag väljer att pendla med bil till Göteborg istället för att ta tåget för att det inte stannar. Jag köpte mitt hus här i Ingmår för tolv år sedan och då kunde jag pendla med tåg, men idag väljer jag bilen för att det blir för krångligt att åka tåg. 1500 mil/år. Hmmm…
    Satsa på järnvägen. Bygg en cykelbana! Fler kan cykla säkert till Sunne. Lägg kulvert för framtiden, fiber och vatten och avlopp i järnvägsbanken.
    Lollo / Stinsen i Ingmår

   • Det är inte mer miljövänligt att åka dieseldrivet tåg än att åka buss, Martin Oscarsson. Faktum är att det är tvärtom. Fryksdalsbanan, där MP vill behålla tågstationerna, är inte elektrifierad, utan trafikeras av dieseldrivna tåg. Ett dieseldrivet Itinotåg drar mer diesel per passagerare än vad Värmlandstrafiks bussar gör. Än värre är att de tåg som köpts in och måst anpassas till ej elektrifierade banor som Fryksdalsbanan även trafikerar elektrifierade banor. Miljövinsten att ta tåget istället för bussen är således här noll. Istället fungerar tåget som miljöbov. Ser man det ur strikt miljömässig synvinkel, borde de oelektrifierade banorna stängas för tågtrafik bums och bussar sättas in medan elektrifieringen pågår. Parallellt får man bestämma sig för vilka tågstationer som ska vara kvar. Detta är det enda rimliga – åtminstone om man bryr sig om miljön.

 2. Jag tror inte detta vansinniga beslut att lägga ner tågförbindelserna till Värmländsk landsbygd kommer hålla om allmänhetens tryck i frågan fortsätter tills Region Värmlands beslutsdag den 8 mars. Det är impopulärt och det är ett dåligt beslut som inte är lätt att försvara att ta bort alla dessa tågstationer. Jag hoppas verkligen att politiker från de flesta partierna, inte bara MP, kommer att vilja få med i trafikförsörjningsprogrammet att vi ska behålla stationerna och utvecka en ännu bättre stoppstruktur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s