Kom med i den gröna rörelsen och värva en vän! 💚

Det har aldrig varit viktigare än idag att vara miljöpartist! Idag vet vi att vår existens hänger ihop med allt annat liv på jorden. Vi vet att klimatfrågan är allvarlig. Därför behöver vi agera #NU. Miljöpartiet gör skillnad varje dag i svensk politik, i regering, i regioner och landsting och i landets kommuner.

Pride 2017 (1 av 1)
Miljöpartiet och Grön Ungdom Värmland samlade på Pride 2017 vid Museiparken i Karlstad.

I MP Värmland vill vi bli ännu fler. Hos oss träffar du andra som vill förändra landstinget, din kommun – och världen – i en grönare riktning. Du får goda möjligheter att påverka konkret i våra lokalavdelningar. Kom med i vårt glada gäng och ta med dig en vän!

SMS:a mpmedlem följt av ett mellanslag och ditt personnummer och din epost i ett sms till 72 980. Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning. Sms:et kostar medlemsavgiften 100 kr plus din vanliga SMS-kostnad. Det går också att gå med via denna hemsida.

Är du under 26 år kostar det 0 kr. Då börjar du ditt sms med gumedlem. Är du student eller nära studier börjar du istället med gsmedlem.

Som medlem får du inbjudningar till möten genom den mejladress du anger. Du väljer sedan själv hur mycket eller litet du vill engagera dig. Varmt välkommen!

Annonser

Filmer från Landsbygdspolitiskt seminarium

Den 6 maj genomförde Miljöpartiet ett landsbygdspolitiskt seminarium i Karlstad. Under seminariet deltog flera gäster och eftersom samtalen skulle kunna vara intressanta för många fler än de närvarande, bestämde sig Miljöpartiet i Värmland för att filma arrangemanget. Vi har också skrivit en sammanfattning av vad som sades och av olika förslag som väcktes under seminariet.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karlsson från Ruds gård var en av deltagarna. Foto: Robert Halvarsson

Dagen bestod av flera moment, bland annat av ett flertal intressanta föreläsningar av ett antal gäster, liksom ett panelsamtal.

Du kan se varje talares anförande liksom panelsamtalet i följande filmklipp.

Stina Bergström

Stina Bergström är ledamot i Riksdagen för Miljöpartiet och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon är även Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson.

Olle Göransson

Olle Göransson är VD på Torfolk Gård. Torfolk Gård, en pionjär i ekologisk och giftfri matproduktion, ligger i Östra Skymnäs och var platsen där initiativet till KRAV togs 1985.

Jonas Wangsten

Jonas Wangsten är småbrukare i Åshammar utanför Grums, men även ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare. Förbundet verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.

Anders Lunneryd

Anders Lunneryd är ordförande för Sveriges Ekologiska Lantbrukare. Strax utanför Trollhättan bedriver han också Lundens Gård tillsammans med sin familj, ett ekologiskt lantbruk med fokus på bevarandet av gamla spannmålssorter.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karsson är entreprenör, lantbrukare och lammproducent. Hon äger och driver bland annat Ruds gård, belägen alldeles intill Nedre Fryken liksom Gårdarna i Värmland, ett företag som underlättar direkthandel mellan gårdar och konsumenter.

Panelsamtal

Många fler gröna medlemmar

500 medlemmarPå två år har Miljöpartiet Värmland nästan fördubblat sitt medlemsantal. Från nära 280 medlemmar i början av 2013 till 500 idag. Monika Bubholz, föreningens ordförande, ser en ljus utveckling för såväl föreningen som den gröna politiken.

– Det känns mycket bra, så klart. Och det är framförallt roligt att Miljöpartiet växer i hela länet, inte bara i Karlstad. Vi har nu medlemmar i alla länets kommuner och aktiva lokalavdelningar i nästan alla, säger hon till MP Värmlands blogg.

Varför växer då Miljöpartiet, är det miljöfrågornas ökande betydelse, framgångsrika kampanjer eller någon annan faktor som hon ser som viktig?

– Vi har företrädare som är förtroendeingivande och populära. Dessutom har miljöfrågan för många stigit i betydelse de senaste åren. De andra partierna är kanske inte lika trovärdiga som Miljöpartiet kring hur vi ska lösa problemen gällande exempelvis klimatet eller hälsovådliga kemikalier.

Hon tillägger att Karlstadsföreningen visat hur miljöpartistisk politik i praktiken kan gestalta sig lokalt. Detta genom att de har varit med i det kommunpolitiska styret sedan 2002, i flera olika konstellationer. Alltid med syfte att stärka det gröna inslaget.

Sedan finns det några andra som förtjänar särskilt mycket beröm.

– Jag måste nämna Grön Ungdoms fantastiska arbete under de senaste två åren, då de har vuxit med många nya medlemmar i hela länet, är aktiva och håller intressanta möten och seminarier, debatter och aktiviteter på länets skolor.

För nya såväl som gamla medlemmar som vill aktivera sig i föreningen har Monika några handfasta råd:

– Kom gärna på våra möten, både de lokala kommunavdelningarnas möten och på våra regionträffar, och gå gärna med i våra facebookgrupper för att diskutera politik. Vi välkomnar alla som är nyfikna att titta in för att höra vad vi diskuterar på våra möten och samtidigt inspirera oss med ny kunskap.

Och om inte fullt en månad blir det årsmöte, vilket i år hålls vid Skoghalls folkets hus den 21 mars.

Välkomna!

Text: Robert Halvarsson