Filmer från Landsbygdspolitiskt seminarium

Den 6 maj genomförde Miljöpartiet ett landsbygdspolitiskt seminarium i Karlstad. Under seminariet deltog flera gäster och eftersom samtalen skulle kunna vara intressanta för många fler än de närvarande, bestämde sig Miljöpartiet i Värmland för att filma arrangemanget. Vi har också skrivit en sammanfattning av vad som sades och av olika förslag som väcktes under seminariet.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karlsson från Ruds gård var en av deltagarna. Foto: Robert Halvarsson

Dagen bestod av flera moment, bland annat av ett flertal intressanta föreläsningar av ett antal gäster, liksom ett panelsamtal.

Du kan se varje talares anförande liksom panelsamtalet i följande filmklipp.

Stina Bergström

Stina Bergström är ledamot i Riksdagen för Miljöpartiet och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon är även Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson.

Olle Göransson

Olle Göransson är VD på Torfolk Gård. Torfolk Gård, en pionjär i ekologisk och giftfri matproduktion, ligger i Östra Skymnäs och var platsen där initiativet till KRAV togs 1985.

Jonas Wangsten

Jonas Wangsten är småbrukare i Åshammar utanför Grums, men även ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare. Förbundet verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.

Anders Lunneryd

Anders Lunneryd är ordförande för Sveriges Ekologiska Lantbrukare. Strax utanför Trollhättan bedriver han också Lundens Gård tillsammans med sin familj, ett ekologiskt lantbruk med fokus på bevarandet av gamla spannmålssorter.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karsson är entreprenör, lantbrukare och lammproducent. Hon äger och driver bland annat Ruds gård, belägen alldeles intill Nedre Fryken liksom Gårdarna i Värmland, ett företag som underlättar direkthandel mellan gårdar och konsumenter.

Panelsamtal

Annonser

Många fler gröna medlemmar

500 medlemmarPå två år har Miljöpartiet Värmland nästan fördubblat sitt medlemsantal. Från nära 280 medlemmar i början av 2013 till 500 idag. Monika Bubholz, föreningens ordförande, ser en ljus utveckling för såväl föreningen som den gröna politiken.

– Det känns mycket bra, så klart. Och det är framförallt roligt att Miljöpartiet växer i hela länet, inte bara i Karlstad. Vi har nu medlemmar i alla länets kommuner och aktiva lokalavdelningar i nästan alla, säger hon till MP Värmlands blogg.

Varför växer då Miljöpartiet, är det miljöfrågornas ökande betydelse, framgångsrika kampanjer eller någon annan faktor som hon ser som viktig?

– Vi har företrädare som är förtroendeingivande och populära. Dessutom har miljöfrågan för många stigit i betydelse de senaste åren. De andra partierna är kanske inte lika trovärdiga som Miljöpartiet kring hur vi ska lösa problemen gällande exempelvis klimatet eller hälsovådliga kemikalier.

Hon tillägger att Karlstadsföreningen visat hur miljöpartistisk politik i praktiken kan gestalta sig lokalt. Detta genom att de har varit med i det kommunpolitiska styret sedan 2002, i flera olika konstellationer. Alltid med syfte att stärka det gröna inslaget.

Sedan finns det några andra som förtjänar särskilt mycket beröm.

– Jag måste nämna Grön Ungdoms fantastiska arbete under de senaste två åren, då de har vuxit med många nya medlemmar i hela länet, är aktiva och håller intressanta möten och seminarier, debatter och aktiviteter på länets skolor.

För nya såväl som gamla medlemmar som vill aktivera sig i föreningen har Monika några handfasta råd:

– Kom gärna på våra möten, både de lokala kommunavdelningarnas möten och på våra regionträffar, och gå gärna med i våra facebookgrupper för att diskutera politik. Vi välkomnar alla som är nyfikna att titta in för att höra vad vi diskuterar på våra möten och samtidigt inspirera oss med ny kunskap.

Och om inte fullt en månad blir det årsmöte, vilket i år hålls vid Skoghalls folkets hus den 21 mars.

Välkomna!

Text: Robert Halvarsson

Annonser