Samarbete med fokus på långsiktighet, hållbarhet och kvalitet

Värmlandssamverkan 141007

Det var sex nöjda partiföreträdare som höll presskonferens om att man enats om att koalitionen Värmlandssamverkan fortsätter styra landstinget: Jesper Johansson (MP), Gert Ohlsson (FP), Elisabeth Kihlström (KD), Jane Larsson (C), Fredrik Larsson (M), och Marianne Utterdahl (SIV).

Fredrik Larsson inledde presskonferensen med att konstatera att inget block fått tydlig majoritet i landstinget, men att partierna i Värmlandssamverkan tillsammans har fler mandat än S och V. Därefter nämnde han tre angelägna utmaningar för landstinget de kommande åren, som också är viktiga frågor i den politiska plattform för 2014-2018 som partierna förhandlat fram: patientsäkerheten, vårdens tillgänglighet och att vara en attraktiv arbetsgivare.
Jesper Johansson fick frågor om hur Miljöpartiet kommit fram till att även denna mandatperiod samarbeta med de borgerliga partierna:
– Vi ser att vi i det här samarbetet kan föra en politik med fokus på långsiktighet, hållbarhet och kvalitet, och det är något som vi uppskattar starkt. Vi är överens om många frågor i den politik som Miljöpartiet vill föra. Och vi har upplevt under den mandatperiod som gått att det varit ett konstruktivt och förtroendefullt samarbete, och ett ansvarstagande och engagerat ledarskap för landstinget, sa Jesper Johansson.
– Vi har även fört samtal med S-sidan, och vi hade en lång och givande intern diskussion innan vi bestämde oss, berättade Jesper Johansson.
– Hur vi samarbetar i vårt landsting påverkas inte av hur Miljöpartiet gör i andra landsting eller i kommunerna. I varje kommun och varje landsting gör Miljöpartiet det vi anser mest lämpligt där, förklarade Jesper Johansson också.
Annonser

Pressinbjudan: Värmlandssamverkan fortsätter styra Landstinget i Värmland

Efter ingående förhandlingar mellan Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har partierna enats om att bilda minoritetsstyre i Landstinget i Värmland.

Välkommen att möta representanter för Värmlandssamverkan

Tid: tisdagen den 7 oktober kl 10:00
Plats: Nordstjärnan i Landstingshuset i Karlstad, Rosenborgsgatan 50