Vi växer i Värmland

tack-mpvarmland Efter ett spännande val kan vi konstatera att vi gröna har ökat i 11 av Värmlands 16 kommuner. MP Arvika, Forshaga, Grums, Karlstad och Årjäng får dessutom till nya fullmäktigemandat.

Vi går framåt i länet, och vi behåller vår plats i Riksdagen på värmlandsbänken. Än så länge räknas personkryss och det slutgiltiga valresultatet är inte ute ännu. På onsdag förväntas vi få veta vilka personer som blir framröstade att represtera Miljöpartiet på de olika politiska nivåerna.

Under de kommande fyra åren kommer vi att använda oss av det förtroende vi fått för att göra både Värmland och Sverige grönare.

Använd inte produkter som innehåller farliga kemikalier!

Landstinget bör så snabbt det går byta ut eller minska användningen av farliga kemikalier. Landstingets inventering och nya rön från Kemikalieinspektionen visar att farliga kemikalier finns överallt omkring oss. Det måste vi snabbt göra något åt, säger Jesper Johansson som är förstanamn på Miljöpartiets landstingslista i Värmland.

Landstinget i Värmland har inventerat vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Det har resulterat i en lista på 69 ämnen, som ingår i över hundra olika produkter, som bör fasas ut eller användas försiktigare.

– Det är jätteviktigt att vi går vidare med detta arbete, säger Jesper Johansson, och verkligen byter ut riskabla produkter i de fall det är möjligt. Fem ämnen är redan utfasade, och bland de fanns några som kan ge fosterskador (borsyra, dimetylformamid och dibutylftalat), och det känns jättebra att vi snabbt börjat få konkreta resultat av detta arbetet. En del andra kan vara svåra att byta ut, och vi måste satsa på att systematiskt gå igenom hur vi kan undvika eller minska användningen av sådana ämnen.

Alternativa materialslag, som är mindre farliga och väl beprövade finns redan. Foto: Jeff McIntire-Strasburg, greenupgrader.com. (Creative Commons BY-NC-SA 3.0 US license)

Alternativa materialslag, som är mindre farliga och väl beprövade finns redan. Foto: Jeff McIntire-Strasburg, greenupgrader.com. (Creative Commons BY-NC-SA 3.0 US license)

Men riskabla kemikalier finns inte bara i det som brukar kallas för kemiska produkter, utan även som tillsatser i många andra varor som vi använder i vardagslivet. Kemikalieinspektionen avslöjade nyligen att de hittat hälso- och miljöfarliga ämnen i nästan hälften av 62 undersökta plastvaror, som handväskor, plånböcker, pennskrin och mobiltelefon fodral. 16 av varorna innehöll till och med höga halter av kortkedjiga klorparaffiner, som är förbjudna.

– Det är upprörande att sådana ämnen finns i en massa saker som vi använder i vardagen. Och utan att vi får veta det när vi funderar på att köpa varorna. Jag vill arbeta för att ingen ska behöva utsättas för hälsofarliga kemikalier i sin vardag, säger Jesper Johansson. För landstinget blir också ett viktigt nästa steg att inventera och byta ut varor där farliga kemikalier finns med som tillsatsämnen.

– Om stora uppköpare som landstinget och kommunerna ställer krav, så kan man påverka producenter och leverantörer att ta fram giftfria varor. Då blir det också lättare för oss vanliga konsumenter att få tag i varor utan onödiga och riskabla kemikalier, förklarar Jesper Johansson.

– Nya neonatalavdelningen på Centralsjukhuset är ett bra föredöme. Där har man systematiskt undvikit kemikalier, både i byggnadsmaterial och i utrustning, och fått mycket positiv uppmärksamhet för det. Vi vill att hela landstinget och även regionen och kommunerna arbetar på det sättet, fortsätter Jesper Johansson.

I flera kommuner har Miljöpartiet tagit initiativ till att inventera och fasa ut produkter som innehåller riskabla kemikalier i förskolor och kolor. Arbetet med detta är igång i Forshaga, Karlstad och Hammarö. I Grums har Jesper Johansson lagt en motion till kommunfullmäktige om frågan.

– Landstinget borde ta initiativ till ett samarbete med Region Värmland, kommunerna, universitetet och näringslivet för att minska riskerna med farliga kemikalier. Karlstads universitet har bra spetskompetens på detta område, och det arbete som kommit igång i landstinget och flera kommuner gör att vi även där börjat bygga upp en stark kompetens. Om vi samlar ihop krafterna och bildar ett samarbetsforum där vi lär av varandra, så kan Värmland bli världsledande i arbetet för en giftfri miljö. Det vill jag jobba för! avslutar Jesper Johansson.

Mer information om Kemikalieinspektionens undersökning

Jesper Johansson är språkrör för Miljöpartiet i Värmland, gruppledare i landstinget och förstanamn på landstingslistan, och har telefon 073-035 90 52.

Gröna toppkandidater i #val2014

Miljöpartiet vill ta ansvar och bidra till ett humant och öppet samhälle, för denna och kommande generationer. Därför vill vi se ett grönt landsting och en ny grön regering.

Välkommen att läsa om våra toppkandidater i riksdagsvalet och landstingsvalet!

Stina Bergström (1:a på riksdagslistan)

Stina Bergström”Som partiets Trafikpolitiska talesperson har jag den här mandatperioden arbetat mycket med vår politik för en bättre järnväg. Det ska vara enkelt och billigast att åka kollektivt – så möter vi klimatutmaningen. Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden. Vi behöver snabbtåg och tåg som stannar vid de mindre stationerna. Samtidigt är många beroende av bilen, här kan politiken driva på för tillverkning av biodrivmedel, vilket skapar lokala arbetstillfällen.”

Läs mer om Stina Bergström här

Jesper Johansson (1:a på landstingslistan, 2:a på riksdagslistan)

Jesper Johansson”Stad och landsbygd är beroende av varandra och båda måste utvecklas om vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Varor och tjänster bör i större utsträckning upphandlas lokalt, då detta stärker den regionala ekonomin och möjliggör en levande landsbygd. Vården ska ha hög kvalitet, vilket enklast sker genom att sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby finns kvar och utvecklas. Vårdcentraler och ambulansstationer ska finnas på minst lika många orter som idag, och vara väl spridda över länet.”

Läs mer om Jesper Johansson här

Eva Hallström (2:a på landstingslistan)

Eva Hallström”Energi- och klimatfrågorna är vår tids stora ödesfrågor! Vi måste börja satsa på allvar på förnyelsebar energi, energieffektivisering och smarta energilösningar. Jag är glad och stolt över att Landstinget i Värmland nu är bäst på energieffektivisering bland landstingen i landet. Vårt landsting är ett föredöme för landsting och regioner runt om i världen, och inte minst för Sveriges regering. Vi måste också fortsätta att arbeta bort gifter och kemikalier i alla miljöer som barn rör sig i. I Värmland ska du kunna leva ett giftfritt liv!”

Läs mer om Eva Hallström här

Asso Zand (3:a på landstingslistan)

Asso Zand”Vi är alla del av samma globala ekosystem, och därför behövs en världsomfattande grön rörelse. Jag vill medverka till att skapa grönare städer som växer skonsammare och som minimerar belastningen på vår miljö. Ett samhälle där medborgarna själva kan delta i och fatta sina egna beslut. Ett samhälle med en bra kollektivtrafik, där energin kommer från förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Ett samhälle som ger bättre möjligheter till ökad livskvalitet.”

Läs mer om Asso Zand här

Mia Breivik (4:a på landstingslistan)

Mia Breivik”Som sjuksköterska upplever jag på nära håll resultat av politiska beslut och jag tror att de insikter vi som arbetar i vården har kan tas tillvara bättre för att vården och arbetsplatsen ska bli bättre. Kvinnodominerade arbetsplatser förväntas tåla mer och därför ser jag arbetsvillkoren i landstinget som en feministisk fråga. Jag vill bland annat verka för rättvisare löner och möjlighet till utbildning inom anställningen.”

Läs mer om Mia Breivik här

Miljöpartiet är ett parti med visioner

I Nya Wermlandstidningen skrev Per Selstam en artikel som bland annat ifrågasätter Miljöpartiets miljö- och klimatpolitik, tillgängligt för tidningens plus-prenumeranter, här. Nedan publicerar vi vårt svar:

Visioner är nödvändiga för att kunna hitta mål och verktyg för att nå dit man vill. Miljöpartiet vill ha ett modernare Sverige där vi tar klimatansvar. Där vi satsar på barn och äldre och där tåg och kollektivtrafik är ett reellt alternativ till bil och flyg.

Det är utifrån den gröna visionen vi arbetar fram våra förslag för ett hållbart transportsystem. Per Selstam, påstår att miljöpartiet är ”hårdnackade motståndare till bilar och vägar” och att vi ”inte ser att de har en naturlig plats i transportsystemets helhet”. Som gröna trafikpolitiker ställer vi oss mycket frågande till Selstams påståenden. Inget av miljöpartiets förslag handlar om att förbjuda bilen. Det handlar snarare om att möjliggöra bilåkande även i framtiden. Det handlar om att inte lämna de som verkligen är beroende av bilen, de som bor på landsbygden, i sticket när oljan sinar.

I riksdagen är jag, Stina Bergström, ansvarig för partiets trafikpolitik. Vi har denna mandatperiod försökt få alliansen att införa ett prisgarantisystem för förnybara drivmedel (som bland annat skulle betyda produktionsstart för Metanolfarbriken i Hagfors), ett bonus-milissystem vid bilinköp som gynnar miljöbättre bilar, ett stöd till biogasproduktion (som skulle gynna både de värmländska bönderna och byggandet av en biogasanläggning i Karlstad), stöd till biogasmackar och el-laddstolpar. Förslag som alliansen hela tiden röstat ned. Vilket de också gjort med våra förslag för en fungerande tågtrafik och för att priserna inom kollektivtrafiken ska sluta skjuta i höjden.

I Karlstad har jag, Maria Frisk, varit stadsbyggnadsnämndens ordförande under snart fyra års tid. Här jobbar vi med att få fler att åka kollektivt, vi bygger cykelvägar och promenadstråk. Vi bygger bostäder centralt och jobbar på att planera vår stadsutveckling långsiktigt hållbart. Här har det varit viktigt att låta bilen få plats – också. Men inte på bekostnad av människor. Vi tycker nämligen att människor är viktigare än bilar. Och att det är i städerna som cykel, gång och kollektivtrafik framför allt kan ersätta många bilar.

Porträtt Stina Bergström miniStina Bergström, trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot Värmland (MP)Porträtt Maria Frisk mini

Maria Frisk, kommunalråd Karlstad (MP)