Pressmeddelande: Mer resurser till skolorna i Sunne!

Sunne kan och borde satsa mer på sina skolor! Det anser Tina Bok (MP) och Eva Hallström (MP), som båda reserverade sig mot kommunfullmäktiges beslut om budgeten i måndags – ett beslut som bland annat innebär att Åmbergsskolan och Rottnerosskolan läggs ner.

Sunne höjde skatten med 35 öre, men av detta gick bara 16 öre till bildningsnämnden, förklarar Eva Hallström. Miljöpartiet anser att en större del skulle gått till bildningsnämnden, både för att behålla landsbygdsskolorna och för att höja lärarlöner och skolpeng.

Vårt mål är att Sunnes skolor ska ligga i framkant när det gäller studieresultat, säger Tina Bok. Det finns studier som visar att lärarlönerna är en viktig framgångsfaktor när det gäller att höja elevernas resultat i skolan. Nu ligger Sunne kommun på plats 283 bland landets 290 kommuner i fråga om lärarlöner, en pinsam placering som dessutom är två steg sämre än året innan. 

Vi vill att skolorna i Åmberg och Rottneros ska finnas kvar, fortsätter Eva Hallström. De har en fin yttermiljö för barnen att vara i, med närhet till grönområden, och det är något vi bör ta vara på.

Sunnes grundskolepeng per elev borde kunna ligga i nivå med rikssnittet i landet,  fortsätter Tina Bok. Då skulle vi även kunna utöka elevhälsovården.

 

Ytterligare information:

Tina Bok (MP), kommunfullmäktigeledamot, 073-063 42 52

Eva Hallström (MP), kommunfullmäktigeledamot, 070-561 23 67

 

Bilaga: Tina Boks och Eva Hallströms gemensamma reservation mot Sunnes kommunfullmäktiges beslut

Reservation till förmån för Miljöpartiets yrkande

Den summa som till följd av skattehöjningen tillförts kommunstyrelsen på 3,2 miljoner skall tillföras bildningsnämnden för att skapa ett utrymme för att bland annat höjalärarlönerna. Sunne kommun ligger på plats 283 utav 290 kommuner i lägsta lärarlöner, det är två placeringar lägre än året innan. Man vet att höga lärarlöner är en stark framgångsfaktor när det gäller att höja elevernas resultat i skolan och vi vill att Sunne kommuns elever ska ligga i framkant när det gäller studieresultat, vilket vi inte gör i dagsläget.

Den grundskoleersättning som varje elev genererar ska räknas ska upp, vi ska ligga i samma nivå som rikssnittet i landet, som det ser ut nu ligger vi betydligt lägre. Höjer vi grundskoleersättningen kan vi även utöka elevhälsan.

Att Åmberg och Rottneros skola ska finnas kvar för att de har så fin yttermiljö med närhet till grönområden, våra barn i Sunne kommun ska ha tillgång till de gröna uteklassrummet. Det informella lärandet som sker mellan elever i leken behöver uppmärksammans och förstärkas och detta gynnas av närhet till natur och öppna ytor.

Miljöpartiet de gröna i Sunne

Tina Bok

Eva Hallström

Pressmeddelande: Oacceptabelt att S-majoriteten i Grums struntar i folkomröstningen

– Det är fullständigt oacceptabelt att ignorera folkomröstningen så som den styrande S-majoriteten gör! Det säger Jesper Johansson (MP), som är både upprörd och besviken efter kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen.

– Vi är många som har väntat på att kommunfullmäktige ska ta ställning till resultatet av folkomröstningen om skolorna, som hölls den 24 mars, förklarar Jesper Johansson. Röstresultatet presenterades kort efter omröstningen och visade att Grums-borna säger nej till centralisering av mellanstadiet. Men frågan togs inte upp alls på fullmäktige 25 april. Och när folkomröstningens resultat till slut togs upp igår så blev det bara en redovisning av röstsiffrorna – inget ställningstagande av kommunfullmäktige, och sakfrågan om skolan nämndes inte med ett ord!

– Jag yrkade på att folkomröstningens resultat ska respekteras, men fullmäktiges ordförande vägrade släppa fram några förslag, fortsätter Jesper Johansson. Den styrande S-majoriteten sa till mig att beslutet är fattat för ett år sedan och att man inte behöver ta ställning till folkomröstningens resultat!

– Jag förväntade mig åtminstone att kommunfullmäktige  skulle ge ett svar på medborgarnas viljeyttring, säger Jesper Johansson.  Detta är oerhört arrogant mot alla Grums-bor som har röstat!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår kväll ville Miljöpartiet också ta initiativ till en oberoende granskning av kommunens fastighetsaffärer. Kommunfullmäktiges ordförande tillät dock inte heller detta förslag att läggas fram vid mötet.

– Det har varit märkliga turer runt så många av fastighetsförsäljningarna, förklarar Jesper Johansson. Jag tror att det vore bra om någon gick till botten med vad som har hänt i varje enskilt fall, så att vi kan se vad det är som brister i rutinerna.

Ytterligare information:

Jesper Johansson (MP), gruppledare i kommunfullmäktige i Grums, 073-035 90 52

Monika Ekström, regionråd i Skåne: Intressant arbete med energilösningar i Värmland!

Regionråd Monika Ekström (MP) och energistrateg David Nilsson, båda från Region Skåne, har idag besökt Centralsjukhuset i Karlstad för att ta del av hur Landstinget i Värmland arbetar med effektivisering och förbättringar av verksamheten på flera olika sätt. Det handlade om bland annat effektivare energianvändning, självbetjäning när patienter anmäler sin ankomst till sjukhuset, fakturering av avgifterna för vårdbesök, och samordnad matlagning till sjukhusets patienter och till äldreomsorgen i Karlstad, Kil och Kristinehamn. Värdar för besöket var landstingsråd Eva Hallström (MP) och områdeschef Annika Lindgren.

Monika Ekström (MP), regionråd i Region Skåne, vid självbetjäningsterminal för patienters anmälan av ankomst, på Centralsjukhuset i Karlstad 2013-06-13.

Monika Ekström (MP), regionråd i Region Skåne, vid självbetjäningsterminal för patienters anmälan av ankomst, på Centralsjukhuset i Karlstad 2013-06-13.

MonikaEvaCSK130613

Eva Hallström (MP), landstingsråd i Landstinget i Värmland (t.v.) och Monika Ekström (MP), regionråd i Region Skåne (t.h.) diskuterar effektiv kostförsörjning för vård och omsorg, i köket på Centralsjukhuset i Karlstad, 2013-06-13.

– Särskilt intressant var hur Värmland arbetar med olika lösningar för att minska energiförbrukningen och använda energin på ett effektivare sätt, säger Monika Ekström. Här finns bra idéer som vi tar med oss hem.

– Landstinget i Värmland är nu det landsting som har den lägsta energiförbrukningen per kvadratmeter i våra lokaler, av alla landsting i Sverige, berättar Eva Hallström stolt. Och all el vi köper in kommer från förnyelsebara energikällor.

Ytterligare information:

Monika Ekström, regionråd, Region Skåne, 076-887 12 60

Eva Hallström, landstingsråd, Landstinget i Värmland, 070-561 23 67