Stina Bergström och Jesper Johansson toppar Miljöpartiets listor

Stina Bergström från Högboda valdes till förstaplatsen på riksdagslistan, och Jesper Johansson från Borgvik fick förstaplatsen på landstingslistan i Värmland. Det beslöt Miljöpartiets distriktsstämma under lördagen.
stina_bergstrom_jesper_johansson.jpg
Stina Bergström och Jesper Johansson. Foto: Robert Halvarsson

– Jag är stolt och glad att för tredje gången få medlemmarnas förtroende att toppa riksdagslistan, säger Stina Bergström. Jag ser fram emot en spännande och viktig valrörelse. Den här mandatperioden har tydligt visat att Miljöpartiet behövs i regeringen – inte minst för att möta de stora miljö-och klimatutmaningarna.

– Det ska bli roligt att fortsätta kämpa för att hela Värmland ska ha tillgång till bra vård och bra kollektivtrafik. Och också att jobba för att landstinget i Värmland ska fortsätta vara föregångare i miljö- och hållbarhetsarbetet, säger Jesper Johansson.

De nio följande kandidaterna på riksdagslistan, efter Stina Bergström, blev Jesper Johansson, Borgvik, Monika Bubholz, Karlstad, Per-Inge Lidén, Skåre, Torbjörn Nilsson, Ulvsby, Eva Hallström, Västra Ämtervik, Tony Nilsson, Töcksfors, Birgitta Kahn, Karlstad, Alina Koltsova, Arvika, och Lennart Bryntesson, Högelian.

På landstingslistan följs Jesper Johansson av Eva Hallström, Västra Ämtervik, Robert Halvarsson, Karlstad, Monika Bubholz, Karlstad, Torbjörn Nilsson, Ulvsby, Birgitta Kahn, Karlstad, Lars-Ola Westerlund, Deje, Alina Koltsova, Arvika, Tony Nilsson, Töcksfors och Anna Wilén, Grava.

Ytterligare information:
Stina Bergström 070-33 25 157
Jesper Johansson 0730- 35 90 52

Annonser

Filmer från Landsbygdspolitiskt seminarium

Den 6 maj genomförde Miljöpartiet ett landsbygdspolitiskt seminarium i Karlstad. Under seminariet deltog flera gäster och eftersom samtalen skulle kunna vara intressanta för många fler än de närvarande, bestämde sig Miljöpartiet i Värmland för att filma arrangemanget. Vi har också skrivit en sammanfattning av vad som sades och av olika förslag som väcktes under seminariet.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karlsson från Ruds gård var en av deltagarna. Foto: Robert Halvarsson

Dagen bestod av flera moment, bland annat av ett flertal intressanta föreläsningar av ett antal gäster, liksom ett panelsamtal.

Du kan se varje talares anförande liksom panelsamtalet i följande filmklipp.

Stina Bergström

Stina Bergström är ledamot i Riksdagen för Miljöpartiet och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon är även Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson.

Olle Göransson

Olle Göransson är VD på Torfolk Gård. Torfolk Gård, en pionjär i ekologisk och giftfri matproduktion, ligger i Östra Skymnäs och var platsen där initiativet till KRAV togs 1985.

Jonas Wangsten

Jonas Wangsten är småbrukare i Åshammar utanför Grums, men även ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare. Förbundet verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.

Anders Lunneryd

Anders Lunneryd är ordförande för Sveriges Ekologiska Lantbrukare. Strax utanför Trollhättan bedriver han också Lundens Gård tillsammans med sin familj, ett ekologiskt lantbruk med fokus på bevarandet av gamla spannmålssorter.

Kikki Ahlstedt-Karlsson

Kikki Ahlstedt-Karsson är entreprenör, lantbrukare och lammproducent. Hon äger och driver bland annat Ruds gård, belägen alldeles intill Nedre Fryken liksom Gårdarna i Värmland, ett företag som underlättar direkthandel mellan gårdar och konsumenter.

Panelsamtal

Årets viktigaste möte

Lördagen den 19 mars träffades miljöpartister i Värmland för att genomföra föreningens årsmöte.

Det var många medlemmar som passade på att påverka, och möta varandra.

På årsmötet beslutade vi bland annat att partiet ska verka för att Landstinget i Värmland som ett försökslän ska arbeta för att införa rösträtt från 16 års ålder. Initiativtagare till motionen var Grön Ungdom Värmland.

– Jag är stolt över att vi tror att demokratin kan rymma fler röster. Att vi vill sänka röståldern till 16 år är ett modigt och viktigt steg för att ta tillvara på ungdomars engagemang, säger Aleese Rydlund, ordförande i Miljöpartiet Värmland.

Vi tog även ställning för att justera våra stadgar så att det tydligare framkommer att vi eftersträvar en god representation av mångfald. Liksom att vi tydligare ska verka för en jämställd partidistrikt.

Under mötet röstades Stina Bergström och Jesper Johansson fram som språkrör liksom Aleese Rydlund fick förnyat förtroende som distriktets ordförande. I styrelsen tillkom Brita Ahlenius, Vilhelm Lindmark och Moa Jamt som styrelseledamöter. Vårt förslag till riksvalberedare blev Monika Bubholz. På plats valdes även två jämställdhetsambassadörer, i form av Camilla Kylin och Robert Halvarsson.

Tack alla medlemmar för att ni tog er tid till att delta på årets viktigaste möte!

Aleese Rydlund omvaldes till distriktsordförande. Foto: Robert Halvarsson

Närmre och bättre: om närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle

Värmlandssamverkan är det landstingspolitiska samarbete som Miljöpartiet ingår och verkar i. Efter initiativ från denna sexpartikoalition beslutades det förra året att instifta så kallade närvårdsplatser, och nu ska lokaler i Säffle och Kristinehamn byggas om för att öppnas upp för patienterna. 

Jesper Johansson är landstingsråd för Miljöpartiet, han berättar att Värmlandssamverkan ser en målgrupp med patienter som behöver skrivas in för kvalificerad vård men inte nödvändigtvis behöver specialisthjälp.

Särskild fokus när det gäller närvårdsplatserna kommer att cirkulera kring äldre och multisjuka. Arbetet för att möta patienterna betraktar Värmlandssamverkan som prioriterat, och vill genom detta initiativ öka tillgängligheten, samt minska trycket på Centralsjukhuset i Karlstad.

Kan du berätta hur Värmlandssamverkan tänker kring närvårdssplatser?
– Vi tror att detta är ett bra sätt att öka antalet vårdplatser, då det inte tar i anspråk den allra dyraste vården som finns på Centralsjukhuset. Dessa platser använder dessutom befintliga lokaler som annars skulle stå tomma och kostar pengar, till ingen nytta. Det gör att vi kan erbjuda många patienter en vård som är kostnadseffektiv, men är ändå patientsäker, med god tillgång till de viktigaste funktionerna. Fler och fler landsting har upptäckt att de har skurit ner för mycket på antalet vårdplatser. Akutmottagningen riskerar att bli väldigt ineffektiv på grund av denna brist. Man kan frigöra resurser på Centralsjukhuset genom detta, och få smidigare vårdkedjor. Det här stämmer också väldigt bra med vår politiska inriktning, att verksamhet ska spridas till alla delar av Värmland när det är möjligt och lämpligt.

Hoppas Värmlandssamverkan på sikt att detta ska bidra till mindre kostnader för landstinget?
– Tanken är att större effektivitet och bättre vård ska leda till lägre kostnader, och att vi undviker onödiga risker och komplikationer som kan uppstå om man väntar på vård, på fel ställe. Vi ska komma ihåg att stora sjukhus är riskfyllda platser att vistas på, om man inte behöver vara där. Framförallt hoppas vi kunna utnyttja resurserna på ett smartare sätt, med färre stopp i vårdkedjorna på Centralsjukhuset.

Hur långt skridet är arbetet, närmar ni er verkstad nu?
– Ja, vi har precis påbörjat ombyggnationerna, och skyltar har avtäckts. Nu ska man iordningsställa ett våningsplan i vardera hus i Säffle och Kristinehamn, som båda behöver viss ombyggnation. I början på nästa år hoppas man kunna öppna i Säffle, men det dröjer förmodligen till halvårsskiftet 2016 i Kristinehamn.

Avslutningsvis, detta har ju varit en het fråga som nu håller på att gå i mål, hur känns det?
– Det känns alltid bra när man får genomföra i praktiken det som man länge arbetat för politiskt, att se att det faktiskt ger resultat. Därför är det fint att få se hur det nu skyltas för såväl patienter som personal att närvårdsplatserna är på gång.

Text och foto: Robert Halvarsson

Läs mer:
Sätter upp skylten för närvårdsplatser (NWT)

Korta avståndet till jobb i Värmland för invandrade läkare

Landstinget i Värmland har stort behov av läkare och andra med sjukvårdsutbildning. Samtidigt finns det i Värmland många läkare som invandrat från andra länder, som i nuläget inte har möjlighet att arbeta inom sjukvården.

Svårigheterna hör samman bland annat med administrativa krav, det tar mycket lång tid att få svensk yrkeslegitimation.

Det görs redan idag en hel del insatser från landstinget för att underlätta för invandrade läkare att komma in och arbeta i den värmländska vården, men enligt många är det inte tillräckligt eller fungerar inte så bra som det borde.

Miljöpartiets landstingsgrupp och de andra partierna i Värmlandssamverkan vill försöka göra vad vi kan förbättra situationen. Vi vill lyssna till dem som är direkt berörda, och höra vad de ser för brister, och vilka idéer de har om hur det skulle kunna fungera bättre, för att landstinget ska kunna ta tillvara viktig kompetens som vi idag går miste om.

Därför bjöd vi in invandrade läkare till ett förutsättningslöst samtal tillsammans med våra landstingspolitiker Asso Zand och Jesper Johansson, för att få ta del av deras kunskaper och idéer kring detta. Mötet skedde under torsdagen i Landstingshuset i Karlstad, och även representanter för Arbetsförmedlingen, Medborgarskolan och SFI-utbildning var närvarande.

bildSamtal med läkare – Foto: Eva Hallström

– Det var ett starkt möte och vi fick många kloka perspektiv, som vi kommer att ta med oss in i vårt politiska arbete, berättar Asso Zand för MP Värmlands blogg.

Vi har god förhoppning om att vi ska kunna bidra till att avståndet kortas mellan de nyanlända och deras möjlighet till arbete inom den värmländska sjukvården. Några av förslagen som kom upp var att möjliggöra tidigare praktik och ett tätare samarbete mellan landstinget och utbildningen i svenska för invandrare(SFI).

Gröna toppkandidater i #val2014

Miljöpartiet vill ta ansvar och bidra till ett humant och öppet samhälle, för denna och kommande generationer. Därför vill vi se ett grönt landsting och en ny grön regering.

Välkommen att läsa om våra toppkandidater i riksdagsvalet och landstingsvalet!

Stina Bergström (1:a på riksdagslistan)

Stina Bergström”Som partiets Trafikpolitiska talesperson har jag den här mandatperioden arbetat mycket med vår politik för en bättre järnväg. Det ska vara enkelt och billigast att åka kollektivt – så möter vi klimatutmaningen. Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden. Vi behöver snabbtåg och tåg som stannar vid de mindre stationerna. Samtidigt är många beroende av bilen, här kan politiken driva på för tillverkning av biodrivmedel, vilket skapar lokala arbetstillfällen.”

Läs mer om Stina Bergström här

Jesper Johansson (1:a på landstingslistan, 2:a på riksdagslistan)

Jesper Johansson”Stad och landsbygd är beroende av varandra och båda måste utvecklas om vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Varor och tjänster bör i större utsträckning upphandlas lokalt, då detta stärker den regionala ekonomin och möjliggör en levande landsbygd. Vården ska ha hög kvalitet, vilket enklast sker genom att sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby finns kvar och utvecklas. Vårdcentraler och ambulansstationer ska finnas på minst lika många orter som idag, och vara väl spridda över länet.”

Läs mer om Jesper Johansson här

Eva Hallström (2:a på landstingslistan)

Eva Hallström”Energi- och klimatfrågorna är vår tids stora ödesfrågor! Vi måste börja satsa på allvar på förnyelsebar energi, energieffektivisering och smarta energilösningar. Jag är glad och stolt över att Landstinget i Värmland nu är bäst på energieffektivisering bland landstingen i landet. Vårt landsting är ett föredöme för landsting och regioner runt om i världen, och inte minst för Sveriges regering. Vi måste också fortsätta att arbeta bort gifter och kemikalier i alla miljöer som barn rör sig i. I Värmland ska du kunna leva ett giftfritt liv!”

Läs mer om Eva Hallström här

Asso Zand (3:a på landstingslistan)

Asso Zand”Vi är alla del av samma globala ekosystem, och därför behövs en världsomfattande grön rörelse. Jag vill medverka till att skapa grönare städer som växer skonsammare och som minimerar belastningen på vår miljö. Ett samhälle där medborgarna själva kan delta i och fatta sina egna beslut. Ett samhälle med en bra kollektivtrafik, där energin kommer från förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Ett samhälle som ger bättre möjligheter till ökad livskvalitet.”

Läs mer om Asso Zand här

Mia Breivik (4:a på landstingslistan)

Mia Breivik”Som sjuksköterska upplever jag på nära håll resultat av politiska beslut och jag tror att de insikter vi som arbetar i vården har kan tas tillvara bättre för att vården och arbetsplatsen ska bli bättre. Kvinnodominerade arbetsplatser förväntas tåla mer och därför ser jag arbetsvillkoren i landstinget som en feministisk fråga. Jag vill bland annat verka för rättvisare löner och möjlighet till utbildning inom anställningen.”

Läs mer om Mia Breivik här