Det går bra för företagen i Forshaga

Kul att det går bra för våra företag i Forshaga kommun! En stor anledning är förstås att företagen har duktiga företagsledare och anställda. Kanske är det också ett bättre företagarklimat här?!
Vanligtvis används det suspekta uttrycket tillväxt, till att flytta arbetstillfällen från mindre kommuner till en storstad. Den här utmärkelsen visar på att företag kan klara sig minst lika bra om inte bättre, om de är lokaliserade nära kunderna och i de anställdas hemmiljö. Tryggt, bra, och klimatsmart!
 
http://nwt.se/forshaga/article1214133.ece?service=refresh

 

Lars-Ola Westerlund
Kommunpolitiker (MP) i Forshaga
och ledamot i MP Värmlands styrelse