Valupptakt i Alsterdalens hembygdsgård

Under söndagen samlades miljöpartister från hela Värmland till valupptakt i Alsterdalens hembygdsgård utanför Karlstad. Entusiastiska och hoppfulla av stigande opinionssiffror fördjupade sig deltagarna i viktiga delar av partiets politik. Förmiddagen ägnades åt landstingspolitik, där Miljöpartiet går till val under parollerna Bra miljö nära dig, Bra kollektivtrafik nära dig och Bra vård nära dig. Efter lunch talade riksdagsledamot Stina Bergström om partiets politik för landsbygden.

– Det är bra stämning i partiet nu, säger Stina Bergström. Fler och fler människor inser att klimatet inte kan vänta, och att det är Miljöpartiet som verkligen har politiken för att göra något åt det. Det ska bli jätteroligt att besöka lokalavdelningarna och möta väljare runt om i hela Värmland.

– Vi har också den bästa politiken för landsbygden, understryker landstingsråd Jesper Johansson. Och det gäller både på riksnivå och i landstinget. Vi fortsätter vår kamp för fler tågstationer, och för bra busstrafik i hela länet, och vi jobbar för att vården ska finnas inom räckhåll för alla.

MPs valupptakt 180812

Entusiastiska och hoppfulla miljöpartister på valupptakt. Foto Robert Halvarsson.

Annonser

Miljöpartiet i Värmland går till val på tågstationer, klimatarbete och nära vård

Öppna 28 tågstationer! Sätt solceller på landstingets byggnader! Sjukhus, vårdcentraler och ambulansstationer på minst lika många orter som idag! 
Det är tre viktiga frågor i Miljöpartiets handlingsprogram och valmanifest för landstingsvalet i Värmland. 
Jesper Johansson och Stina Bergström presenterade handlingsprogrammet och valmanifestet på en pressträff i Skåre på torsdagen. Skåre är en av de orter där Miljöpartiet vill öppna en ny tågstation. Men man vill också återöppna de tågstationer som stängts under senare år.
– Den här sommaren har gjort det väldigt tydligt att klimatförändringen har börjat, och att den får besvärliga följder. Inte bara för isbjörnar och korallrev, utan även för oss i Sverige, och inte minst för bönderna som förser oss med mat, säger Stina Bergström. Miljöpartiet har den mest ambitiösa och genomtänkta klimatpolitiken av alla partier. Men det räcker inte med det vi kan göra i regering och riksdag, det är också viktigt att landsting och kommuner är med och driver utvecklingen åt rätt håll.
– Landstinget i Värmland ligger i framkant med klimatarbetet, men det finns mer att göra, säger Jesper Johansson. Landstinget har massor av byggnader som kan förses med solceller som ger fossilfri energi. Genom att bygga mer i trä kan vi binda kol i flera årtionden som annars snabbare skulle bli till koldioxid. Och vi vill se till att landstingets tjänstebilar blir helt fossilfria.
Bild 2 Jesper Johansson & Stina Bergström visar karta med tågstationsförslag

Jesper Johansson och Stina Bergström visar upp en karta med alla tågstationer som Miljöpartiet vill öppna.

– Kollektivtrafiken är också viktig för att minska människans klimatpåverkan, förklarar Stina Bergström. Vi vill öppna de tågstationer som lagts ner under senare år, så att även människor på landet och i småorter får nära till bra tågtrafik. Och vi vill också öppna nya tågstationer i Skåre, Skattkärr, Björneborg och Vålberg, och utreda möjligheten att öppna ännu fler stationer, till exempel i Filipstad, Edsvalla, Segmon och Slottsbron.
– Och där det inte finns järnväg ska det finnas bra busstrafik, säger Jesper Johansson. På sträckor där många pendlar vill vi ha både snabba direktbussar och bussar som stannar vid många hållplatser på landsbygden. Det ska finnas toalett på busslinjer som tar mer än 45 minuter. Och för att ge fler möjlighet att åka kollektivt, vill vi även öppna skolbussarna också för andra resenärer än skolelever, och införa anropsstyrd närtrafik på landet där det inte finns linjetrafik.
Närhet, inte bara för stadsbor utan för människor i hela Värmland, är ett viktigt tema i valmanifestet, som sammanfattar de viktigaste förslagen i handlingsprogrammet. De tre huvudrubrikerna i valmanifestet är Bra miljö nära dig, Bra kollektivtrafik nära dig, och Bra vård nära dig.
– När det gäller vården så tycker vi det är viktigt att behålla och utveckla alla de tre sjukhusen i länet, Karlstad, Arvika och Torsby. Vi vill också se till att fördelningen av pengar till olika vårdcentraler är sådan att det går att driva vårdcentraler även på små orter, så att vårdcentraler ska finnas på minst lika många orter som idag. Dessutom vill vi att fler vårdcentraler ska ha psykologer och fysioterapeuter, så att även den hjälp som de kan ge kommer närmare för många människor, förklarar Jesper Johansson.

Spel är kultur, glädje och utveckling

There is no gaming on a dead planet
Spel funkar bäst på en planet vi inte kvaddar

Spelhobbyförbundet SVEROK har ställt ett antal kloka frågor till partierna hur vi ser på spel i relation till sport och annan kultur. Spelkultur är kanske inget de flesta associerar med Miljöpartiet, även om vi har många av våra medlemmar som är engagerade – därför tyckte vi det var intressant att dela med oss av hur vi tänker kring spel, kultur och e-sport.

Detta är Miljöpartiet Värmlands svar. I Augusti kan den som vill läsa samtliga partier som svarat på SVEROKs hemsida.

Spel är en kulturform.

Ja. Miljöpartiet Värmland betraktar spel som en given kulturform. Den är en samling kulturuttryck som innesluter tidigare kulturformer. På innovativa sätt bidrar spelkultur till såväl förströelse som fördjupande meningsfulla upplevelser, för den enskilde eller i grupp. Genom spel kan du möta människor från världens alla hörn, forma vänskaper och utvecklas som människa. Spel bör betraktas likvärdigt med andra kulturella uttryck och därför stödjas och främjas av samhället.

E-sport ska vara en självklar del av idrottsrörelsen.

Ja. E-sport kräver koncentration, precision och utvecklar inte sällan det strategiska och taktiska kunnandet hos utövare. Det innehåller ofta lagelement och har en hängiven och stor supporterkultur, bland annat på Twitch och YouTube. Idag tänker man inte sällan att idrott ska innehålla fysiska ansträngningar, Miljöpartiet Värmland ser poängen med fysisk aktivitet för välmåendet. Inte desto mindre är e-sport ett stort intresse för många, och ser det som en del av en bredare idrottsrörelse som ger utövare och fans stor glädje.

Bidragen till ungdomsorganisationer ska höjas.

Ja. Ungdomsorganisationer är en biljett in i en självständig demokratisk organisering som bidrar till en bättre och mer mångfaldig demokrati. Ungas röster måste få existera med goda förutsättningar, därför ställer vi oss positiva till generösare bidrag till ungdomsorganisationer och att stödet utformas så att det hjälper till att aktivera tonåringar, där föreningslivet ofta har svårare att nå ut brett.

Det behövs fler fysiska mötesplatser anpassade för spelkultur.

Ja. Behovet av att utveckla sin hobby och spelintresse tillsammans med andra är en positiv sak, spelkulturen ska ha möjlighet att ta del av offentligt stöd på likvärdigt sätt som andra kulturformer. I kommunernas olika fritidsverksamheter ser dessutom positivt på att spelkultur ingår inom ramen för satsningar som “Ungdomens hus”, särskilda fritidsgårdssatsningar och genom stöd till lokala konvent och evenemang.

Bidragen till ungdomsorganisationer ska som regel vara generella och långsiktiga snarare än tillfälliga projektmedel.

Ja. Vi ser att projektstöd ger fördelar ibland, men kontinuerliga stöd är mycket bättre för långsiktigheten i ungdomsorganisationernas verksamheter. Man har inte sällan samma behov som vuxenorganisationer kring generella stöd och Miljöpartiet Värmland har uppfattningen att bidrag till ungdomsorganisationer ska vara långsiktiga.

Ungdomsorganisationer ska alltid vara remissinstans i frågor som rör dem.

JA. Vi ser det som en självklarhet, men som tyvärr inte alltid infrias. Vi måste driva på i den riktningen politiskt.

Spel ska finnas i den regionala/lokala kulturstrategin.

JA. Vi tycker det är mycket viktigt att vi har med spelkultur i regionala och lokala kulturstrategier. I Värmland har vi med det idag genom Värmlands kulturplan 2017-2020. I regionen arbetar vi för att spelkultur ska möta andra kulturformer i exempelvis filmområdet. I år har Region Värmland undersökt var det kan finnas utrymme för större projekt, i utvecklingsplanen har Region Värmland bestämt att en del av regionens ungdomspengar kan användas till spelkulturevenemang.

Vill du läsa mer om Miljöpartiets kulturpolitik, läs här.

Kom med i den gröna rörelsen och värva en vän! 💚

Det har aldrig varit viktigare än idag att vara miljöpartist! Idag vet vi att vår existens hänger ihop med allt annat liv på jorden. Vi vet att klimatfrågan är allvarlig. Därför behöver vi agera #NU. Miljöpartiet gör skillnad varje dag i svensk politik, i regering, i regioner och landsting och i landets kommuner.

Pride 2017 (1 av 1)
Miljöpartiet och Grön Ungdom Värmland samlade på Pride 2017 vid Museiparken i Karlstad.

I MP Värmland vill vi bli ännu fler. Hos oss träffar du andra som vill förändra landstinget, din kommun – och världen – i en grönare riktning. Du får goda möjligheter att påverka konkret i våra lokalavdelningar. Kom med i vårt glada gäng och ta med dig en vän!

SMS:a mpmedlem följt av ett mellanslag och ditt personnummer och din epost i ett sms till 72 980. Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning. Sms:et kostar medlemsavgiften 100 kr plus din vanliga SMS-kostnad. Det går också att gå med via denna hemsida.

Är du under 26 år kostar det 0 kr. Då börjar du ditt sms med gumedlem. Är du student eller nära studier börjar du istället med gsmedlem.

Som medlem får du inbjudningar till möten genom den mejladress du anger. Du väljer sedan själv hur mycket eller litet du vill engagera dig. Varmt välkommen!

Fria resor för unga under sommarlovet

I sommar får värmländska barn och unga, som går i går i årskurs 1 – 9 i grundskolan och 1 – 2 i gymnasiet möjlighet att resa gratis på Värmlandstrafiks bussar och tåg samt hos Karlstadsbuss.

kollektivtrafik_1_av_1.jpg
Unga reser gratis under sommarlovet.

Den rödgröna regeringen har beslutat om ett statligt stöd till landsting och regioner som genomför gratis sommarlovsresor på det här sättet. Värmlandstrafik och Karlstadsbuss kan få upp till dryga nio miljoner kronor från staten för att täcka merkostnaderna.

Alla som omfattas av beslutet kommer att få ett brev hem i mitten av maj med information om hur det går till att kunna resa gratis. I brevet berättar Värmlandstrafik hur man ska göra för att få ett färdbevis lagom till att sommarlovet börjar. Tanken är att man ska kunna resa gratis mellan 11 juni och den 24 augusti.

Nu hoppas vi att många barn och unga tar chansen och reser runt i Värmland under sommaren, hälsar på kompisar och vänner. Det finns en hel värld att upptäcka, varför inte börja just här?

Stina Bergström och Jesper Johansson toppar Miljöpartiets listor

Stina Bergström från Högboda valdes till förstaplatsen på riksdagslistan, och Jesper Johansson från Borgvik fick förstaplatsen på landstingslistan i Värmland. Det beslöt Miljöpartiets distriktsstämma under lördagen.
stina_bergstrom_jesper_johansson.jpg
Stina Bergström och Jesper Johansson. Foto: Robert Halvarsson

– Jag är stolt och glad att för tredje gången få medlemmarnas förtroende att toppa riksdagslistan, säger Stina Bergström. Jag ser fram emot en spännande och viktig valrörelse. Den här mandatperioden har tydligt visat att Miljöpartiet behövs i regeringen – inte minst för att möta de stora miljö-och klimatutmaningarna.

– Det ska bli roligt att fortsätta kämpa för att hela Värmland ska ha tillgång till bra vård och bra kollektivtrafik. Och också att jobba för att landstinget i Värmland ska fortsätta vara föregångare i miljö- och hållbarhetsarbetet, säger Jesper Johansson.

De nio följande kandidaterna på riksdagslistan, efter Stina Bergström, blev Jesper Johansson, Borgvik, Monika Bubholz, Karlstad, Per-Inge Lidén, Skåre, Torbjörn Nilsson, Ulvsby, Eva Hallström, Västra Ämtervik, Tony Nilsson, Töcksfors, Birgitta Kahn, Karlstad, Alina Koltsova, Arvika, och Lennart Bryntesson, Högelian.

På landstingslistan följs Jesper Johansson av Eva Hallström, Västra Ämtervik, Robert Halvarsson, Karlstad, Monika Bubholz, Karlstad, Torbjörn Nilsson, Ulvsby, Birgitta Kahn, Karlstad, Lars-Ola Westerlund, Deje, Alina Koltsova, Arvika, Tony Nilsson, Töcksfors och Anna Wilén, Grava.

Ytterligare information:
Stina Bergström 070-33 25 157
Jesper Johansson 0730- 35 90 52

Mindre lidande med sprututbyte

Enligt en rapport från EU:s narkotikacentrum, EMCDDA, har Sverige näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Positivt nog finns det fungerande insatser som kan vända det dystra resultatet och minska överdödligheten, sjukdomar och lidandet.

Foto: Kaytee Riek, bild från manifestation för sprututbyte i USA – (cc) BY-NC-SA 2.0

Narkotikarelaterad dödlighet är ett komplext problem. Sverige har länge haft och bör fortsätta ha en restriktiv hållning gentemot narkotika, en hållning som fortsatt åtnjuter brett folkligt stöd. Samtidigt har vissa vård- och stödinsatser tagit onödigt lång tid att införa.

Risken att skada sig själv fungerar sällan avskräckande för den som befinner sig i ett missbruk. Samhället behöver istället skapa verksamheter med låga trösklar som bidrar till tillfrisknande, samtidigt som vi möter människor där de befinner sig här och nu.

Därför är det fint att som värmlänning notera att det nu äntligen finns en färdriktning och plan inom landstinget för att införa sprututbyte i vårt län.

Vad innebär då sprututbyte? Jo, det är ett sätt för samhället att erbjuda möjlighet för personer som injektionsmissbrukar att byta ut sina smutsiga kanyler och sprutor mot oanvända. På så sätt minskas spridningen av svåra sjukdomar och en möjlighet för kontakt och stöd öppnas upp mot målgruppen.

Sprututbyte är en beprövad metod som använts länge i flera europeiska länder, och också under en längre tid i Skåne. Det är en insats som förordas av Folkhälsomyndigheten och även av vår regering. Varför? Jo, för att det fungerar. Smittspridning minskar till följd av sprututbyte samtidigt som missbruket inte ökar.

Det mänskliga lidandet som en sprututbytesverksamhet kan spara ska inte underskattas. Att slippa allvarliga sjukdomar, och att etablera en kontakt med vården, gör att fler så småningom vågar ta emot hjälp och ta steg ut ur sina missbruk och på så sätt få bättre liv.

Det behövs förstås fler åtgärder för att minska dödligheten. Däribland har regeringen tagit initiativ till en snabbutredning för att se över möjligheten att öka tillgängligheten utanför sjukvården till opioidmotgiftet Naxolon, som häver heroinöverdoser. Tillsammans med insatser som sprututbyte, visar sådana ställningstaganden på en behövlig kursändring i synen på missbrukaren som medmänniska.

De som missbrukar är en illa åtgången grupp. De ska få den vård de behöver. Värmland har tagit ställning för att minska lidandet. Det är jag stolt över att vi gör.

Text: Robert Halvarsson
Ersättare för Miljöpartiet
i Landstingsfullmäktige