Vår politik för Värmlands landsbygd

Stina Bergström och Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet Värmland, förklarar kärnfullt vilken politik vi med hjälp av din röst jobbar för i vår landsbygd.

Annonser

Många oanvända mobiler i Värmland – dags att införa ett pantsystem

MP vill skapa ett pantsystem för mobiltelefoner som innebär att en hundralapp läggs på mobilkostnaden vid inköp, och betalas tillbaka vid inlämning. Det ska vara möjligt att lämna tillbaka mobiltelefonen till vilken butik som helst, inte nödvändigtvis den butik där mobilen köptes. Bara i Värmland ligger idag över 700 000 mobiler oanvända i människors byrålådor.

Foto: Phil Roeder (CC-BY 2.0)

Återvinn oss, när vi är slut. Foto: Phil Roeder (CC-BY 2.0)

‘Den snabba omsättningen av mobiltelefoner innebär en enorm resursförbrukning. I år räknar man med att det säljs över 3 miljoner smartphones i Sverige[1], vilket motsvarar 84 958 smartphones i Värmland. För att producera de smartphones som säljs i Värmland krävs över 8,5 ton koppar, 28 kilo silver, 1,3 kilo palladium, omkring 510 kilo kobolt och 4,8 kilo sällsynta jordartsmetaller[2].

Tillsammans sitter vi på en enorm gruva i våra egna byrålådor. Svenskarna har ca 25 miljoner gamla mobiltelefoner hemma, det motsvarar 708 000 mobiler bara i Värmland. Genom att återvinna dessa telefoner skulle vi kunna få tillbaka många sällsynta metaller och minska behovet av att plocka upp nytt.

”Genom att införa en pant på mobiltelefoner blir det naturligt att lämna tillbaka de gamla telefoner som i dag ligger i byrålådorna utan att göra någon nytta, så att de istället gör ett andra, tredje eller fjärde varv ute i samhället. Det innebär också att vi använder de metaller vi redan tagit upp istället för att gräva upp våra barns och barnbarns metaller ur jorden.”

Säger Stina Bergström, förstanamn på riksdagslistan i Värmland (MP)

Bakgrund

96 procent av alla svenskar över tolv år har idag en mobiltelefon[3]. Många byter idag sin mobiltelefon vartannat år[4], och det finns bolag som nu lovar sina kunder att de får en ny mobiltelefon varje år utan att detta innebär extrakostnader.

Av de sällsynta jordartsmetaller som förbrukas i världen kommer 97 procent från Kina[5]. Närmare hälften av världens kända reserver av kobolt finns i Kongo[6]. Detta gör oss beroende av ett fåtal länder, som dessutom har stora problem med arbetsrätt och miljölagstiftning

Utvinningen slukar stora mängder energi och släpper ut stora mängder växthusgaser, sprider miljögifter och förorenar vattnet. Vid nybrytning förbrukas stora resurser och det leder också till ökad klimatpåverkan, men genom att återvinna materialet istället för att ständigt bryta nytt kan vi spara stora resurser och minska utsläppen.

Eftersom de globala metallpriserna hela tiden stiger så innebär återvinningen också en ekonomisk vinst för samhället. Av vissa metaller har vi redan plockat upp större delen av de bästa reserver som finns, och allt fler talar nu om ”urban mining”, där man använder staden som gruva och återanvänder de ämnen som redan finns runt omkring oss.

Skapar man ett pantsystem för att ta tillbaka uttjänta telefoner kan systemet med tiden utvidgas för att omfatta komponenter, och då bidra till förlängd livslängd. Då byter man inte ut skalet i onödan.

Ett pantsystem skulle behöva medverkan från handeln och industrin. Systemet bör baseras på de insatser som redan sker i t.ex. El-Kretsen och Elektronikåtervinningsföreningen.

Text: Mikael Ljungblom, Pressekreterare

Läs vidare:

Värmlands folkblad: MP vill införa pant för mobiltelefoner

Vården ska finnas även på mindre orter

– Vården ska finnas inom rimligt avstånd i alla delar av Värmland! Därför vill vi se till att vårdcentralerna är väl spridda över länet. Vi ökar gärna den geografiska delen i landstingets ersättningssystem till vårdcentralerna, om det behövs för att det ska gå att driva vårdcentraler även på mindre orter. Det säger Jesper Johansson som är första namn på Miljöpartiets landstingslista.

Landstinget i Värmland satsar omkring 900 miljoner om året på vårdcentralerna. Pengar fördelas enligt regler som ska vara lika för landstingsdrivna och privata vårdcentraler. Det allra mesta fördelas efter hur många patienter de olika vårdcentralerna har, men 10 miljoner fördelas efter var vårdcentralerna ligger, för att det ska finnas vårdcentraler i länets mindre tätbefolkade delar.

– Att ha vårdcentralen inom räckhåll är en viktig trygghet, som alla värmlänningar ska kunna känna. Och ligger vårdcentralen för långt bort tänker en del att de lika gärna kan åka till akuten istället, och det blir dyrare och skapar onödiga köer där. 2013 höjde vi geografi-delen från 5 till 10 miljoner, men vi ser gärna att den höjs igen, förslagsvis till 20 miljoner, säger Jesper Johansson.

Klimatsäkra Värmland

Först nu börjar myndigheter kunna få en uppfattning om vilka kostnader som den senaste tidens extremväder har orsakat. – Det är otroligt mycket skador och kommer bli otroligt dyrt, konstaterade Helga Valdemarsdottir på Trafikverket, i Värmlands Folkblad.

I MP skriver vi så här apropå den senaste tidens extremväder: ”Klimathotet är inte längre avlägset. Det sker här och nu. Extrema väder blir allt vanligare. Forskarna har länge varnat för att ett varmare klimat leder till mer extremväder.” Om det kan man läsa i vår nya valkampanj: Klimathotet väntar inte på Reinfeldt.

Klimathotet väntar inte på ReinfeldtI skrivande stund så innebär vattnets skador på bland annat vägar problem i området kring Kristinehamn och Karlstad, om vi får fler kraftiga regn får antagligen Räddningstjänsten fortsätta sitt intensiva arbete för att trygga befolkning, infrastruktur och våra hem.

Miljöpartiet Värmlands klimatpolitik står på två ben. Det första benet handlar om att skydda sig mot klimatförändringarnas konsekvenser, i form av översvämningar, värmeböljor, stigande havsnivåer, med mera. Genom god stadsplanering, infrastruktursatsningar och krisberedskap kan vi stå bättre rustade inför framtidens utmaningar.

Det andra är att ta långsiktiga beslut, som kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna i sig.

Det handlar om att ställa om samhället och därmed minska utsläppen. Vi i Miljöpartiet Värmland vill att landstinget och kommunerna ska gå före och satsa på förnybar energi, göra oss oberoende av fossila bränslen och bygga ut kollektivtrafiken i hela Värmland. Ett klimatsmart Värmland är en av fyra huvudfrågor i vårt manifest för landstingsvalet.

Översvämningar och skogsbränder har alltid förekommit, men nu riskerar vi att drabbas oftare. Om vi inte gör något, leder det till mycket stora samhällskostnader och faror för människor och miljö.

Miljöpartiet behöver ditt stöd för att vända denna utveckling. Rösta grönt den 14 september!

Text: Robert Halvarsson

Vidare läsning:
Miljöpartiet Värmland: Klimatfrågan är Värmlands ansvar och möjlighet
SMHI: Exempel på klimatanpassningar för att möta översvämningar
Dagens Nyheter: Sverige dåligt rustat för översvämningar

Miljöpartiets valmanifest för landstingsvalet: fokus på vård, kollektivtrafik, klimat och giftfritt

I Miljöpartiets valmanifest för landstingsvalet i Värmland ligger fokus på fyra frågor som vi vill lyfta i valdebatten:
•Bra sjukvård i hela Värmland,
•Bra kollektivtrafik i hela Värmland,
•Ett klimatsmart Värmland, och
•Ett giftfritt liv.

– Bra sjukvård i hela Värmland handlar om att vården ska vara tillgänglig för alla. Sjukhusen i Torsby, Arvika och Karlstad ska vara kvar. Vårdcentraler och ambulansstationer ska finnas på minst lika många orter som idag, och de ska vara väl spridda över Värmland. Det ska vara lätt att komma fram på telefon och få en besökstid. Och något som är särskilt viktigt att förbättra nu är att det måste bli lättare för unga som söker hjälp för psykisk ohälsa att få hjälp direkt, förklarar Jesper Johansson (MP), språkrör och första namn på partiets landstingslista.

– Bra kollektivtrafik i hela Värmland handlar förstås om att bevara tågstationerna, men också om att utveckla busstrafiken i hela länet, fortsätter Jesper Johansson. Kollektivtrafiken ska vara det enklaste och billigaste sättet att resa. Där det inte finns järnväg ska det finnas bra busstrafik, och på sträckor där många pendlar vill vi ha både snabba direktbussar och bussar som stannar oftare längs vägen – precis som vi tycker att tågen borde kunna fungera. Och så tycker vi det är viktigt att få fart på planeringen för framtidens snabbtåg på sträckan Oslo-Karlstad-Stockholm.

– Ett klimatsmart Värmland är vi på god väg mot! Landstinget i Värmland har minskat sin klimatpåverkan kraftigt under senare år, och är nu det mest energieffektiva landstinget i Sverige. Vi vill fortsätta jobba hårt för att hela Värmland ska bli klimatneutralt till 2030, säger Jesper Johansson. En viktig del är förstås att satsa mer på förnybar energi, som kan ge många nya jobb runt om i vårt län. Och till bilen ska vi kunna tanka biogas, biodiesel, etanol eller el i hela Värmland.

– Ett giftfritt liv innebär att ingen ska behöva utsättas för hälsofarliga kemikalier i sin vardag, förklarar Jesper Johansson vidare. Landstinget ska byta ut hormonstörande ämnen och andra riskabla kemikalier i verksamheten mot sådana som är mindre farliga. Felaktig läkemedelshantering kan ge skador både på patienter och i naturen – det måste vi komma ifrån. Och genom att öka andelen ekologisk mat får vi också mindre gifter, både i maten och i naturen.

MP Värmlands valmanifest

Miljöparti​et välkomnar S-förslag om satsning på Fryksdalsb​anan

– Jättebra att socialdemokraterna vill satsa på upprustning av Fryksdalsbanan! Men varför inte behålla tågstationerna också, så att fler får glädje av upprustningen? Det säger Jesper Johansson (MP) i en kommentar till socialdemokraternas utspel igår.

– Miljöpartiet har länge kämpat för förbättringar av länets järnvägar, fortsätter Jesper. När länstransportplanen beslutades i fjol föreslog vi att resurser kunde frigöras till järnvägen genom att spara in på de investeringar i riksvägarna som de andra partierna ville göra. Tyvärr fick vi inte med oss socialdemokraterna då, men det är väldigt positivt att de nu vill satsa på järnvägen.

– Förskotteringen av medel till Fryksdalsbanan räknar jag med att vi ska besluta om i samförstånd i Region Värmland på torsdag, förklarar Jesper vidare. Den som vill ha ytterligare satsningar på att förbättra tågtrafiken, och även behålla stationerna så att fryksdalsborna kan kliva på tåget, bör rösta på Miljöpartiet!

Ett grönt Grums

En kortfattad sammanfattning av vår politik för en hållbar och blomstrande utveckling i hela Grums kommun:

Ett grönt Grums

Vill du följa MP Grums på Facebook kan du se deras sida här. Kom gärna med och diskutera grön politik, kanske vill du liksom vi också ha tågstopp i Segmon?

Här vill vi se ett tågstopp