Det måste gå något tåg Kristinehamn-Karlstad vid 8-tiden

Det verkar helt sanslöst om det inte ska kunna gå något tåg från Kristinehamn till Karlstad mellan 7.18 och 9.15 på vardagar. Idag har våra språkrör Jesper Johansson och Stina Bergström tagit upp detta i en debattartikel i NWT. Där förklarar de att den fordonsbrist som Värmlandstrafik skyller på hänger samman med att bolaget planerar att sälja sina rälsbussar (Y1-tåg). Det beslöts av bolagets styrelse för något år sedan, när Miljöpartiet inte fanns med i styrelsen.

Jesper och Stina ställer i artikeln en viktig fråga till dem som satt i Värmlandstrafiks styrelse då: ”När ni beslöt om att Y1-tågen ska säljas, insåg ni då att det skulle leda till att inga tåg kunde gå från Kristinehamn till Karlstad under två timmar i bästa pendlingstid på morgnarna?” Några som borde svara på detta är till exempel Tommy Ternemar (S) och Peter Joensuu (M).

Tidtabellen Kristinehamn-Karlstad måste kunna ordnas så att det åtminstone går något tåg i närheten av klockan 8. Rälsbussarna är inte sålda än. Värmlandstrafik borde kunna behålla dem tills man hittat nya lösningar för att klara sitt uppdrag på ett rimligt sätt.

Torbjörn Nilsson

 

Den globala uppvärmningens skrämmande matematik

I torsdags lyssnade jag på radioprogrammet OBS. Kulturjournalisten Dan Jönsson hade en krönika, inspirerad av en artikel av miljödebattören Bill McKibben i augusti-numret av amerikanska Rolling Stone Magazine: ”Global Warming’s Terrifying New Math” – den globala uppvärmningens skrämmande nya matematik.

Jag citerar valda delar av Jönssons inlägg eftersom det är så tänkvärt, i sin enkelhet och tydlighet:

”Den globala uppvärmningens skrämmande nya matematik… handlade inte först och främst om att bevisa att växthuseffekten accelererar, för det gör den. Som McKibben konstaterade var maj månad i år den 327:e månaden i rad när jordens medeltemperatur översteg ett tjugoårigt genomsnitt. Oddsen för att det ska hända av en slump är ett tal med nittionio nollor, betydligt mer än det förmodade antalet stjärnor i universum.

Den globala växthusmatematik som Bill McKibben vill lära ut består i stort sett av tre tal.

Det första är enkelt: två grader. Det är det välbekanta globala klimatmålet, den gräns för uppvärmningen som inte får överskridas om inte följderna ska bli katastrofala.

Det andra talet… 565 gigaton – det är den mängd koldioxid vi kan förbränna innan de två graderna är uppnådda… och med dagens förbränning är de 565 gigatonen slut om sexton år…

2 795 gigaton är summan av de samlade kol- och oljetillgångar som mutats in av världens kol- och oljebolag… Man inser då att de fossila bränslen som väntar på att exploateras kommersiellt redan idag är fem gånger större än vad som går att bränna av utan att tvågradersmålet överskrids.

Slutsatsen är klar. Antingen struntar man i tvågradersmålet och låter planeten sakta kvävas till döds, eller också – ja: alternativt är kol- och oljeindustrin nästa stora globala finansbubbla.  Som McKibben konstaterar befinner sig de här fossila resurserna fortfarande under jord rent fysiskt – ekonomiskt däremot betraktas de redan som reella tillgångar. De påverkar aktiekurserna, bolagen lånar pengar med reserverna som säkerhet, regeringarna räknar med exportinkomsterna för framtiden. Om analytiker och investerare tvingades inse att åttio procent av de här företagens tillgångar aldrig kommer att kunna realiseras skulle deras aktiekurser kollapsa.”

De här siffrorna borde vara tillräckliga för att få samtliga beslutsfattare – politiker, ekonomer, företrädare för näringslivet – på fötter. De talar ett tydligt språk. Om någon ifrågasätter behovet av ett grönt parti kan det vara bra att minnas: 2 grader, 565 respektive 2 795 gigaton!

Louise Hamilton

Flygbladsutdelning på Karlstad centralstation

Idag delade MP Karlstad ut flygblad om Miljöpartiets tågpolitik tillsammans med riksdagsledamot Stina Bergström. Det handlade både om tågstationerna i Värmland och vår politik i riksdagen.

Kampanjande i bittida morgon

Här är en del av budskapen på flygbladet:

DU FÖRTJÄNAR BÄTTRE
Miljöpartiet de grönas politik för bättre tågresor

Resecentrum i Karlstad
Kollektivresenärerna i Värmland förtjänar ett modernt resecentrum där det är lätt att byta mellan tåg, länsbussar och lokalbussar. Det är viktigt för att underlätta det klimatsmarta resandet i hela Värmland.

Fler tåg på fler spår
Med mer mötesspår och dubbelspår på Värmlandsbanan får vi plats med fler godståg, snabbtåg och tåg som stannar på de mindre stationerna. Satsa på underhållet – så att tågen kommer i tid I Miljöpartiets budgetmotion föreslår vi att 93 miljarder satsas på
underhållet av landets järnvägar under 2014-2025, vilket är 7 miljarder mer än i regeringens förslag. Det är dumt att snåla med underhållet.

Resenären i centrum – inte vinsten
Vi vill att det ska finnas en samordnad biljettbokning för alla olika kollektivtrafikbolag och att tidtabellerna samordnas så att du slipper vänta på onödigt långa byten. Vi vill att SJs vinst ska användas till att förbättra trafiken, att du ska kunna köpa biljett på tåget när du vill, och vi vill att regeringen utreder de höga biljettpriserna.

Vision: Under tre timmar mellan Stockholm och Oslo
Med rätt satsningar kan vi få ner restiden mellan storstäderna till 2 timmar och 55 minuter. Karlstad – Oslo på lite drygt en timme! Det är vår framtidsvision. Om tågpolitiken växlar om till ett nytt grönt spår går det.

Värmlandstrafik måste köra tåg när kristinehamnarna behöver åka!

Kristinehamn är en bra kommun att bo i. Med sin närhet till både skogar och vatten, ett varierat och rikt kulturutbud, bra vård, skola och omsorg och ett invånarantal som ger förutsättningar för vi-känsla. Dessutom en allt större medvetenhet vad gäller miljöfrågor. Och här är det lätt att hitta bostäder som passar de flesta och till rimliga priser.

Men som i många andra småstäder finns det inte tillräckligt med arbetstillfällen. Många av oss måste arbetspendla till våra grannkommuner eller ibland ännu längre bort.

För att det ska hålla ekonomiskt för pendlaren och miljömässigt för samhället behövs en fungerande kollektivtrafik.

För närvarande avgår fem tåg på morgonen (6.08, 6.44, 7.10, 7.51, 8.16) till Karlstad. Och på eftermiddagen går det fem tåg mot Kristinehamn (15.27, 15.44, 16.46, 17.25, 17.46).

Den tidtabell som ska gälla fr.o.m. den 9 december innebär rejäla försämringar på morgonen – då får vi bara tre tåg att välja mellan: 6.06, 7.03, 7.18. På eftermiddagen försvinner tågen som avgår kl. 15.27 och 17.25.

Från Värmlandstrafiks sida föreslår att man ska åka buss istället. Ja, det finns bussar som avgår varje halvtimma och de fungerar utmärkt. Men de är redan idag nästan fullsatta. Dessutom är de obekvämare (man sitter trångt jämfört med på tåget) och långsammare – med tåget tar resan 25-30 min, bussresan är nästan 50 minuter lång. Och ur miljösynpunkt är bussen ett betydligt mycket sämre alternativ.

Kollektivtrafiken är en viktig del av en välfungerande infrastruktur som hjälper till att sammanföra arbetstagare med arbetsgivare och elever med sina skolor.

Därför uppmanar vi Värmlandstrafik AB att finna lösningar för att behålla nuvarande turtäthet på tågen  vid de tidpunkter då pendlarna från – och till – Kristinehamn har som störst behov av det, alltså mellan kl. 06 och 8.30 resp. 15 och 18.

Miljöpartiet de gröna i Kristinehamn (antaget vid medlemsmöte 2012-11-13)