Nu börjar processen mot en regionkommun i Värmland

Idag har jag varit på regionbildningsseminarium. Gissa vad det handlade om!

Storregioner nu igen? kanske någon tänker. Nej, i nuläget finns det inga planer på att slå samman län någonstans i Sverige. Men i kölvattnet av den diskussionen har det uppstått en rörelse som ändå på sätt och vis håller på att rita om Sveriges regionpolitiska karta – dock utan att några geografiska gränser ändras.

Det handlar om att samla de regionala frågorna i ett enda direktvalt regionalt organ, en s.k. regionkommun, i stället för att några (som sjukvård) beslutas i landstinget, medan andra (t.ex. infrastruktur och trafik) hanteras i ett kommunalförbund som Region Värmland där ledamöterna inte utses i allmänna val, utan av kommunerna och landstinget (s.k. indirekt val).

Så har man ju redan gjort i Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland, och nu är man på väg att göra samma reform i de flesta andra län också – sex av dem redan vid nästa årsskifte.

Denna reform innebär i praktiken en viktig demokratisering av den regionala politiken, och det var mycket intressant att få höra om de pågående förändringsprocesserna av föredragande tjänstemän och politiker från SKL, Örebro läns landsting och Landstinget i Gävleborg.

Seminariet arrangerades av Värmlands regionbildningskommitté, där jag är ledamot för MP.  Inbjudna var samtliga Värmlands kommunstyrelser och landstingsstyrelsen samt dessas tjänstemän.

Nu kan processen påbörjas även här i Värmland. Jag ser fram emot många intressanta diskussioner om hur vi ska bygga bästa möjliga organisation för oss värmlänningar!

 
Jesper Johansson
språkrör MP Värmland
Annonser

En härlig valframgång!

Miljöpartiet blev Sveriges näst största parti i EU-valet!

2014-05-25 21.10.42

Jubel på MP Värmlands valvaka

Och inte bara i landet, utan även här i Värmland!

Det visar att vi blir fler och fler som får upp ögonen för att vi måste börja ta ansvar för jordens framtid på ett bättre sätt än hittills. Fler och fler som vågar tro på att vi kan leva ett gott liv även om vi slutar förstöra förutsättningarna för våra barnbarn. Det bådar gott inför höstens val till riksdag, landsting och kommuner. Härligt!

Miljöpartiet står för ett öppnare samhälle och en mänskligare asylpolitik, både i EU och i Sverige. Tillsammans med FI är vi den politiska motpolen till SD, och därför är förstås SD:s framgång ett bakslag för oss. Men en viss tröst är i alla fall att om man lägger ihop vår valframgång med FI:s så är det en större ökning än SD:s ökning. Så det är inte så att väljarströmmarna mest gått åt det främlingsfientliga hållet – det är fler som gått i motsatt riktning.

Lite märkligt var det att höra de borgerligas kommentarer i TV på valdagskvällen, då de försökte framställa det som att det bland röda och gröna väljare skett en kraftig förskjutning åt vänster. Sanningen är ju att det är den gröna rörelsen och feminismen som fått rejält ökat väljarstöd, medan vänstern bara ökade lite grann. Antagligen finns det en taktisk anledning till sådana kommentarer – de förstår att det framför allt är Miljöpartiet som kommer att ta väljare från borgerliga partier, och därför försöker de utmåla oss som ett parti långt ut till vänster. En ful taktik, men väljarna lär nog genomskåda den.

Nu satsar vi på en rejäl valframgång i höst också!

Jesper Johansson och Stina Bergström
språkrör MP Värmland

Cellprovsveckan – ta en #cellfie

Här kommer en personlig text från Carola Bolmstedt, sammankallande i MP Karlstad. Du kan följa Carola på Twitter.

Den här veckan är det cellprovsveckan och då uppmanas alla tjejer/kvinnor av organisationen Ung Cancer att ta en #cellfie och lägga upp i sociala medier. Mer information om detta kan du läsa här (länk: http://www.ungcancer.se/ta-en-cellfie-under-cellprovsveckan )

Jag är glad att jag gick och tog cellprov när kallelse till rutinkoll kom. Om man går på regelbundna cellprovskontroller kan sådana förändringar upptäckas och man kan få behandling i god tid. Det upptäcktes därför i tid att jag hade cellförändringar och jag opererades. Jag var 25år. Det var en omskakande upplevelse ska jag ärligt medge. Kan ibland ha svårt för att prata om det, men samtidigt är det så viktigt att göra just det när det enkelt kan upptäckas och åtgärdas. Ok, jag vet situationen hos barnmorskan när man tar cellprovet suger, det är ditt liv det handlar om och mitt råd är; ta hand om dig. Stå ut de där jobbiga minuterna det tar att ta cellprovet. När det är klart kommer du känna dig glad att det är gjort.

Carola Bolmstedt

 

Absurt hanterad bolagsbildning

Den politiska hanteringen av flygtrafiken överträffar alla andra frågor – avseende både hur långt vissa är beredda att gå och hur känslig den är att ifrågasätta. Inte nog med att man vill subventionera med skattemedel en TREDJE gång (både flygplatsverksamheten och flygbränslet är redan skattesubventionerade) för att gynna ett antal inte särskilt fattiga företag som föredrar detta kommunikationsmedel. Nej, dessutom ska det ske genom att man bildar ett bolag med 100% offentliga medel, men endast 49% offentligt ägande och NOLL offentlig insyn.

Jag har redan vid tidigare tillfällen märkt av att debatten tenderar att bli närapå hätsk så snart man på minsta vis ifrågasätter flödet av skattepengar till flygtrafiken, t.ex. när frågan om kostnaderna för de värmländska flygplatserna kommer upp. I detta fall blir stämningen snarare absurd. Ett exempel:

När vi i Region Värmland fick en föredragning om den nya flyglinjen och det nya bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB, så kunde vi förtroendevalda ställa frågor till den ansvariga tjänstemannen på Handelskammaren. Men bara tills jag frågade varför man valt den här ”ovanliga och något komplicerade” finansieringslösningen? Tjänstemannen blev då hindrad att svara, av kommunalråd m.fl. – både röda och blå – som dock i sin tur undvek att svara genom att konsekvent låtsas att jag ställde helt andra frågor! Det var pinsamt att behöva se ett sådant beteende bland länets främsta beslutsfattare. Om de åtminstone hade vågat säga rent ut att frågan var för känslig att diskutera, så hade det funnits kvar någon form av värdighet!

Igår blev jag intervjuad av SVT om den här frågan. Särskilt intressant i inslaget är klippet med regionråd Tomas Riste (S), när han svarar på journalistens fråga om det inte är ett problem att allmänheten får bristande insyn (när offentlighetsprincipen sätts ur spel genom att det offentliga ägandet läggs under 50%). Vad svarar Riste? Jo, att ”vi” kommer att ha ”viss insyn”, då ”vi” kommer att sitta med i bolagets styrelse. Här blir det riktigt tragikomiskt – och avslöjande för hans syn på offentlighet och demokrati: Om det räckte med att beslutsfattarna själva får insyn i beslutsfattandet, så skulle det ju inte behövas någon offentlighetsprincip någonstans – inte i några offentliga bolag och inte heller i kommuner, landsting eller riksdag! Att allmänheten skulle kunna ha med saken att göra tycks inte ens föresväva Riste. Att demokrati faktiskt betyder folkstyre tycks vara förträngt.

Jesper Johansson