Vattenkraft och skogsbruk på kongressen

I helgen var det kongress – en av årets riktiga höjdpunkter för många av oss miljöpartister! I år var det i Umeå, björkarnas stad, som visade upp sin soligaste sida när omkring 600 miljöpartister hälsade på. Jag tänkte rapportera helt kort här om två inslag i kongressen som kändes väldigt positiva för mig, men som de stora medierna inte har uppmärksammat alls.

Det första var ett kongressutskott som bland annat behandlade en motion om småskalig vattenkraft. Jag var lite orolig innan – kanske skulle det vara många som lite förenklat skulle tänka att småskalig och förnyelsebar energi är väl alltid bra? – och kanske inte  förstå att vattenkraften, till skillnad från andra förnyelsebara energikällor, redan är utbyggd så mycket att vi faktiskt bör värna om alla forssträckor som är kvar och inte låta dem dämmas upp eller stängas in i en tub. Men jag blev glatt överraskad – alla i utskottet var överens om att vattenkraften är färdigutbyggd, och att det vi ska inrikta oss på där är att effektivisera vattenkraftverk som är i drift och samtidigt på olika sätt  förbättra naturhänsynen i driften.

Sedan höll jag i ett seminarium om kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk), som lockade omkring ett 50-tal deltagare. Vår riksdagsledamot Stina Bergström, Anders Engqvist från MP Sundsvall, Johan Wester från Skogsstyrelsen och jag själv höll var sin liten inledning, och sedan blev det en livlig diskussion. Alla var överens om att det vore bra med mer kontinuitetsskogsbruk än vad som bedrivs idag, men det fanns ganska stor spridning i åsikterna om hur stor andel som helst borde vara kontinuitetsskogsbruk respektive hyggesskogsbruk. Kanske bör Miljöpartiet ta fram ett eget mål för hur mycket kontinuitetsskogsbruk vi vill ha? Det är en spännande diskussion som säkert kommer att fortsätta.

Torbjörn Nilsson

Angående reseavdrag

Det har spridits en uppfattning om att Miljöpartiet föreslår att reseavdragen slopas och att detta kommer att tas upp på partiets kongress senare i maj. Det är en felaktig bild.

Vi som bor på landsbygen och inte har kollektivtrafik som går att förena med våra arbeten, är detta viktigt! Slå inte på den som ligger, vi har inget alternativ. Men i städerna är det inte ok, man kan göra som försäkringskassan gjorde, anställa en massa som hade till uppgift att kolla om personer bodde på samma ställe, men hade 2 bostäder och fick bostadsbidrag, fast kolla om de verkligen åker egen bil, och tar ut reserersättning, när det finns kollektivtrafik. Staten skulle spara pengar och många skulle få jobb!

Här kan du läsa partiets tydliggörande i frågan:  http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=259701

Birgitta Karstensson,
Miljöpartist i Torsby
Styrelseersättare i MP Värmland