Vi vill höra om kvinnors upplevelse av könsrelaterad vård i Värmland

Vi på Miljöpartiet de gröna i Värmland har det senaste året följt debatten om det tabubelagda kvinnliga könsorganet. Kvinnor upplever att den vård de får inte tar hänsyn till deras upplevelser, och att det ofta avfärdas utan ordentlig utredning.

Vi vill lyfta denna fråga och göra en ordentlig genomlysning av läget i Värmlands läns landsting. Hur upplever kvinnor kontakter med vården som har med könsorganet att göra? Det kan handla om förlossningsskador som normaliseras, vestibulit, vaginism eller endometrios som inte blir korrekt diagnostiserat.

Vi är medvetna om att detta ämne är känsligt och svårt att prata om, men vi tror att vi måste få bort tabut för att vi ska nå en jämställd vård.

Uppdatering: 4 mars höll nystartade Endometrios Värmlandsgruppen föreläsning om en av dessa sjukdomar. Vi tar gärna emot upplevelser av detta så att vi kan förbättra vården. Läs artikeln här: http://vf.se/nyheter/karlstad/endometrios-den-dolda-kvinnosjukdomen

Vi vill höra din upplevelse

Därför vill vi nu höra om dina upplevelser från vården i Värmland. Skriv på twitter under #vårdvagninavärmland eller kommentera nedan. Du kan också maila oss på varmland@mp.se. Du kan kommentera anonymt här nedan, och mailar du lovar vi att hålla dig anonym om du inte uttrycker något annat.

Under de närmaste veckorna runt 8 mars kommer vi samla kunskap, motioner, inspel från patienter och personal. Utifrån det vi lär oss kommer vi ta initiativ för förbättringar av vården. Alla ska få ett gott mottagande i vården, bli tagen på allvar – oavsett kön(sorgan)!

Länkar

Här samlar vi länkar till artiklar om ämnet. #fittrevolution #fittupproret och #fittuppropet på twitter ger mycket god läsning.

Om förlossningsskador:

Fakta från vårdguiden:

Vi ser fram emot ett meningsfullt samtal!

Det går att kommentera anonymt nedan.

Annonser

Eva Hallström kandida​t till EU-parlame​ntet

Landstingsråd Eva Hallström (MP) från Sunne är en av Miljöpartiets kandidater på listan inför EU-parlamentsvalet.

Eva Hallström är en EU-kritiker med ett brinnande engagemang för miljö- och energifrågor. Utöver sitt partipolitiska arbete har hon också länge varit engagerad i olika miljöorganisationer – hon har bland annat varit ordförande för Miljöförbundet Jordens Vänner och är nu ordförande för Milkas, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat. Som landstingsråd har hon arbetat framgångsrikt med att driva fram landstingets nya miljöpolitiska program, som antogs av landstingsfullmäktige 2012.

Miljöpartiets EU-parlamentslista har beslutats genom en medlemsomröstning, och resultatet presenteras idag. Eva Hallström står på plats 27 på listan.

Kommentarer: Eva Hallström, 070-561 23 67

Miljöpartiet satsar på skogen i Värmland

Under tisdagen besökte de miljöpartistiska riksdagsledamöterna Helena Leander, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, och Stina Bergström, ledamot för Värmland, Skogsstyrelsen i Karlstad. Temat för besöket var behovet av att kunna skydda fler värdefulla skogar, där det idag saknas resurser. Enligt Skogsstyrelsen saknas idag resurser för att skydda värdefulla s k nyckelbiotoper i Värmland. Det gör att skogsägare som gärna vill spara skog inte får någon ersättning, alternativt att värdefulla skogar avverkas. Enligt representanter från länsstyrelsen som också närvarade vid mötet finns liknande problem när det gäller att bilda nya naturreservat, där de medel som ges inte på långa vägar räcker till de områden som står på kö.

–          Det är bekymmersamt att det inte finns några pengar till de skogsägare som vill skydda sin skog, säger Helena Leander. Om vi vill att de värdefulla skogarna ska sparas måste staten också vara beredd att betala.

Miljöpartiet anslår i sin alternativbudget miljardsatsningar på skogen den kommande budgetperioden. För Värmlands del motsvarar det sammanlagt drygt 200 miljoner kronor till skogsskydd: en dryg fördubbling av pengarna för naturreservat, samt ytterligare medel för s k biotopskydd.

–          Vi ger också mer pengar till Skogsstyrelsen, så att de kan utöka informationen om hyggesfritt skogsbruk, säger Stina Bergström. Det finns ett ökat intresse bland värmländska skogsägare för att bruka sin skog med mer skonsamma metoder.

Fakta Miljöpartiets skogsvårdssatsning

De anslag som berörs är Åtgärder för värdefull natur (skötsel av naturreservat mm), Skydd av värdefull natur (inrättande av naturreservat mm), Skogsstyrelsen, samt Insatser för skogsbruket (bl a biotopskydd och naturvårdsavtal).

Då Värmland har drygt 5 % av den produktiva skogsmarken och ca 5 % av de oskyddade värdekärnorna har vi uppskattat att 5 % av Miljöpartiets skogssatsningar skulle hamna i Värmland, även om den faktiska fördelningen inte sker fullt så schablonartat.

Med denna fördelningsnyckel skulle Miljöpartiets skogs- och naturvårdssatsningar alltså ge följande resultat för Värmland under budgetperioden (miljoner kronor):

2014

2015

2016

2017

Totalt

Åtgärder för värdefull natur

15

19

23

23

79

Skydd av värdefull natur

27

47

53

53

179

Skogsstyrelsen

1

3

6

6

16

Insatser för skogsbruket

5

12

19

19

54

 

Bifogat diagram illustrerar hur de två anslag som avgör möjligheten att skydda hotade och värdefulla skogar skulle utvecklas.