Förebyggande arbete ger resultat i vargfrågan

Lars-Ola Westerlund är aktiv kommunpolitiker för Miljöpartiet i Forshaga-Ulleruds kommun, samt ersättare i Viltförvaltningsdelegationen. Här skriver han om det förebyggande arbete som sker i Värmland gällande vargen.

Jag tror vi har mindre av uttalat varghat i debatten här i Värmland än i Dalarna och Hälsingland, då det finns fler vargar- och de funnits längre tid här i Värmland, så att gemene man vet att de finns, men att de varken syns eller är till besvär (som vissa påstår).

Vi har varit mest gynnade med potten bidrag från Naturvårdsverket för rovdjursstängsel med mera, och därmed har vi väldigt lite rivna får här fast antalet får ökar. Det är ju faktum också att det är i praktiken bättre att ha får i ett vargrevir än utanför där den eventuellt kan dyka upp och man har stängsel som knappt håller fåren inne.

Det var ett stort intresse för bidragen för hundvästarna i fjol och de hade önskad effekt enligt uppföljningen.

Jag gissar att det är fler län som jobbar med hundvästarna i år och tycker det avväpnar debatten bra om inte ens deras hundar blir de offer som jägarlobbyn påstår. De ska förstås inte ta västarna för intäkt till att släppa hundarna oftare i närheten av vargarna.

Det viktigaste är ju ändå att hålla fårnäringen skadefri och att det funkar praktiskt bra att hålla får på markerna och att som här i Värmland även hjälpa till med att röja av gräset intill stängslet så att elen i staketet fungerar utan återkommande avbrott.

Det har ofta efterfrågats att fårägarna, då detta tar tid och vinsterna är ju små. Vi ger också pengar till att rusta upp gamla rovdjursstängsel, så att dessa ska ha avsedd funktion och för att fårägare har efterfrågat det.

Det var en liten rapport från mig och mitt uppdrag som ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.

lars-ola_w_1_av_1

Foto: Robert Halvarsson

Text: Lars-Ola Westerlund

Läs mer om Viltförvaltningsdelegationen här

Läs mer om ekonomiskt stöd gällande förebyggande insatser hos Vilt- och rovdjursförvaltningens blogg här

Annonser

Kan vi rädda klimatet?

Detta var tema och fråga på ett möte vid Arenan i Karlstad, med meteorologen Pär Holmgren. Lars-Ola Westerlund från Miljöpartiet Forshaga var där.

Mötet arrangerades av Karlstad Bokcafé, Naturskyddsföreningen och Karlstads stadsbibliotek.

Pär Holmgrens fängslande sina åhörare med sitt engagerade-, allsidiga- och sitt rättframma sätt att framföra sitt budskap på.

Han visade meteorologiska diagram som fick honom att gå från sin trygga anställning som meteorolog, till att ägna sig heltid åt att föreläsa- och skriva böcker om klimatet.

Pär HolmggrenValet av titel på Pärs senaste bok, ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”, är talande för budskapet i hans föredrag också. Den fullsatta Arenan med åhörare fick klarsynta förklaringar av vad som nu händer och vad kan komma att hända beroende på hur väl vi tillsammans minskar vår klimatpåverkan.

Pär påtalade inte bara problemen, utan gav åhörarna många ”redskap” för att agera själva!

Om någon ändå inte skulle blivit övertygad av just Pärs föredrag, så meddelade TV:s meteorologer när jag kom hem, att det var vår i Värmland nu och ända upp till Luleå.

Aldrig någonsin har detta inträffat så tidigt som månadsskiftet februari-mars!

Text och foto: Lars-Ola Westerlund
Miljöpartiet Forshaga

Pär Holmgrens klimatskola (Klimataktion):
http://klimataktion.se/utbildning/klimatskola/

Läs mer om Pers bok här:
http://www.parholmgren.se/bocker.php