Fria resor för unga under sommarlovet

I sommar får värmländska barn och unga, som går i går i årskurs 1 – 9 i grundskolan och 1 – 2 i gymnasiet möjlighet att resa gratis på Värmlandstrafiks bussar och tåg samt hos Karlstadsbuss.

kollektivtrafik_1_av_1.jpg
Unga reser gratis under sommarlovet.

Den rödgröna regeringen har beslutat om ett statligt stöd till landsting och regioner som genomför gratis sommarlovsresor på det här sättet. Värmlandstrafik och Karlstadsbuss kan få upp till dryga nio miljoner kronor från staten för att täcka merkostnaderna.

Alla som omfattas av beslutet kommer att få ett brev hem i mitten av maj med information om hur det går till att kunna resa gratis. I brevet berättar Värmlandstrafik hur man ska göra för att få ett färdbevis lagom till att sommarlovet börjar. Tanken är att man ska kunna resa gratis mellan 11 juni och den 24 augusti.

Nu hoppas vi att många barn och unga tar chansen och reser runt i Värmland under sommaren, hälsar på kompisar och vänner. Det finns en hel värld att upptäcka, varför inte börja just här?

Annonser

Jesper Johansson sågar yttrande om sammanslagning med Västra Götaland

– Det är olyckligt att Region Värmlands styrelse sagt ja till sammanslagning av Värmland med Västra Götaland, säger Jesper Johansson (MP) som reserverade sig mot styrelsens beslut. Dessutom är det yttrande som styrelsemajoriteten antog väldigt missvisande.

– Istället borde Region Värmland ha sagt nej till sammanslagning med Västra Götaland, fortsätter Jesper Johansson. Om Värmland ska slås samman med andra län, så är det bättre att vi går samman med Örebro, Västmanland och Södermanland, och kanske några län till. Dessutom borde man lyssna på väljarna i en så här stor och viktig fråga. En sammanslagning med andra län borde inte få göras utan att Värmlands invånare sagt ja till det i en folkomröstning.

Beslutet röstades igenom av S och C, som tillsammans utgjorde en majoritet i styrelsen. MP var ett av flera partier som reserverade sig mot beslutet.

Jesper Johansson menar att styrelsemajoritetens yttrande på punkt efter punkt är antingen direkt vilseledande eller tar upp saker som inte har med förslaget om regionsammanslagning att göra:

Yttrandet inleds med ett resonemang om ansvarsfördelningen mellan region och stat.

– Den diskussionen har ingen direkt koppling till förslagen i betänkandet. Det ansvar som tidigare legat på staten, och som de nya regionerna förväntas få ta över, är redan i de flesta län överfört till antingen ett direktvalt regionfullmäktige eller – som i Värmlands fall – till ett kommunalförbund, förklarar Jesper Johansson. Min uppfattning är att det ansvaret bör ligga hos direktvalda regionfullmäktige i samtliga regioner. Men det kräver inte på något vis att regionerna blir större än idag.

– Även om det kan finnas skäl att i framtiden förändra ansvarsfördelningen mellan stat och regioner, så finns det inget som visar att sådana ändringar skulle kräva större regioner. Till exempel så har kantonerna i Schweiz ungefär lika stor folkmängd i snitt som de nuvarande svenska länen, men betydligt större ansvar i förhållande till sin statsmakt, säger Jesper Johansson.

I yttrandet påstås att det huvudsakliga argumentet mot större regioner skulle vara att Värmland har en större handlingsfrihet om man styr över sina egna frågor.

– Det är helt missvisande, säger Jesper Johansson. Det finns en rad argument mot större regioner som är betydligt viktigare. Större regioner gör att besluten om den vård som de flesta människor oftast kommer i kontakt med flyttas längre från medborgarna: antingen geografiskt längre bort eller till indirekt valda organ. Det kan kan öka risken för att närheten till vård för människor i mindre tättbefolkade områden prioriteras bort, alltså att man lägger ner sjukhus och vårdcentraler.

– Dessutom ger det nationella skatteutjämningssystemet en större trygghet i att områden med lägre skattekraft kompenseras, än förhoppningen om att de nya storregionerna inom sig ska flytta resurser till områden med lägre skattekraft. De resonemang som finns i Indelningskommitténs betänkande, om att större regioner underlättar prioritering och kraftsamling, tyder snarare på att större regioner främst kommer föra resurser från områden med glesare befolkning till de mest befolkningstäta områdena, befarar Jesper Johansson.

– Och en annan viktig sak är att samarbetet mellan kommunerna och regionen kan bli svårare när över 50 kommuner ska ingå i samma region. De som driver på mest för större regioner är väldigt fokuserade på hur regionerna ska samspela med staten, men för människors vardag är samarbetet mellan kommun och region minst lika viktigt, påpekar Jesper Johansson.

Yttrandet tar upp att de statliga myndigheternas regionala indelning bör samordnas.

– Det håller jag med om, men det kan mycket väl göras utan förändringar av landets indelning i landsting och regioner. Därför är inte det heller relevant som argument för sammanslagning av Värmland med Västra Götaland, säger Jesper Johansson.

I yttrandet sägs att jämnstarka regioner skulle ha större förhandlingsmakt gentemot staten och bättre förutsättningar att samla sig kring satsningar på bland annat infrastruktur och forskning.

– När det gäller satsningar på infrastruktur så är den främsta förutsättningen för att Värmland ska ha nytta av en större region att de regioner vi slås samman med har samma intressen som Värmland. De regioner som ligger längs stråket mellan Stockholm och Oslo – Örebro, Västmanland och Södermanland – delar Värmlands intresse för satsningar i detta stråk, och det är den viktigaste regionala utvecklingsfrågan för Värmland. För Västra Götaland däremot är de viktigaste stråken Stockholm-Göteborg och Oslo-Göteborg-Malmö, medan stråket Stockholm-Karlstad-Oslo är en konkurrent om statliga investeringsmedel. Därför skulle en sammanslagning med Västra Götaland vara direkt negativ när det gäller Värmlands möjligheter att verka för det som är viktigast för oss, förklarar Jesper Johansson.

– När det gäller forskningssatsningar vill jag peka på att de siffror som Indelningskommittén tolkat som att större regioner får mer, i själva verket bara handlar om att de största universiteten får mer, helt oberoende av regionindelningen, fortsätter Jesper Johansson.

I yttrandet sägs att en västsvensk regionstillhörighet skulle ge goda tillväxtförutsättningar för Värmland.

– Här bortser styrelsemajoriteten från att Västra Götalands-regionen, även om den förstärks med Värmland som blir ca en åttondel av regionens befolkning, kommer att verka för att satsningar i första hand prioriteras till Göteborgs-området och stråken Stockholm-Göteborg och Oslo-Göteborg-Malmö. Det kommer att vara till nackdel för stråket mellan Stockholm och Oslo, där Värmland ligger, säger Jesper Johansson.

– Att även Västra Götaland gränsar till Norge nämner styrelsen som en möjlighet för Värmland vid en regionsammanslagning – men Värmland kommer ju knappast ha stor nytta av att handeln och trafiken över Svinesund ökar, konstaterar Jesper Johansson.

I yttrandet spekuleras om att Karlstadsregionen i Västra Götaland skulle utvecklas till den näst största arbetsmarknadsregionen, efter Göteborg, och bli någon form av inomregional balanspunkt tillsammans med Skövde och Göteborg.

– Här tycks S och C fullkomligt blunda för det faktum att både arbetsmarknadsregionen Trollhättan-Vänersborg och arbetsmarknadsregionen Borås har fler invånare än Karlstads arbetsmarknadsregion, förklarar Jesper Johansson. Dessutom ligger både Borås, Skövde och Trollhättan-Vänersborg närmare stråket Stockholm-Göteborg. De kommer ha fördel av att Västra Götalands-regionen prioriterar det stråket, medan Värmland blir bakbundna i vår strävan att få satsningar till stråket Stockholm-Karlstad-Oslo.

Ett grönt Grums

En kortfattad sammanfattning av vår politik för en hållbar och blomstrande utveckling i hela Grums kommun:

Ett grönt Grums

Vill du följa MP Grums på Facebook kan du se deras sida här. Kom gärna med och diskutera grön politik, kanske vill du liksom vi också ha tågstopp i Segmon?

Här vill vi se ett tågstopp

Hela Värmland ska leva

Värmland består inte bara av 16 kommuncentra. Ungefär 100 000 värmlänningar – nästan 40 procent av länets invånare – bor utanför kommunhuvudorterna. Varför vill inte Centern utveckla bättre kollektivtrafik även för dem? Den frågan ställde MP Värmlands båda språkrör, Stina Bergström och Jesper Johansson, i en träffsäker och tänkvärd debattartikel i VF i lördags.

När Region Värmland skulle anta sitt trafikförsörjningsprogram i våras, så föreslog Miljöpartiet att det borde stå att de regionala tågen och bussarna ska underlätta arbets- och studiependling mellan olika delar av länet och även över länsgränserna. Men en sådan inriktning passade inte Centern, som istället röstade igenom att inriktningen ska vara på pendling mellan Karlstad och övriga kommunhuvudorter.

Region Värmland styrs till största delen av landstinget och till viss del av kommunerna. Den som vill att kollektivtrafiken ska vara till för hela länets befolkning bör rösta på Miljöpartiet nästa gång – åtminstone i landstingsvalet, och gärna även i valen till kommun och riksdag.

Torbjörn Nilsson

Tågfest i Frykåsen

I Frykåsen (och även Lene och Brunsberg) firades i fredags tågfest. När Jesper Johansson och jag steg av tåget möttes vi av ett vackert trumpetsolo som spelade Ack Värmeland du sköna. Säkert hundra personer hade samlats för att visa sitt stöd för att bevara tågstoppet i Frykåsen. Tågpersonalen bjöds på bullar och andra godsaker och vi hade med oss en tå(g)rta med texten Rädda tågstationerna för att visa vårt stöd till alla som är engagerade i frågan.

bild 1

Skedarna räckte inte riktigt, så den sista personen fick använda stoppskylten som sked. Men det funkade jättebra. Tågstopp är bra till mycket!bild 2

Många som jag pratade med kunde inte förstå det egentliga syftet till att dra in stoppen längsmed Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan. Om det tar 5 minuter längre tid mellan Torsby och Karlstad spelar inte så stor roll. Tåget åker ju ändå ganska sakta, som ett mjölktåg.

Att ersätta tågen med buss är inte heller en optimal lösning längsmed Fryksdalsbanan. Landsvägen går en bra bit ifrån rälsen så det blir stora omvägar för bussen att ta.

bild 4

Tårtan smakade mycket gott, och även kakorna och kaffet. Solen värmde oss och det gjorde även det varma engagemanget och energin hos alla som deltog. När Jesper och jag tog tåget därifrån kändes det väldigt bra och hoppfullt.

/Monika Bubholz (ordf. MP Värmland)

På fredag gäller det – rädda tågstationerna!

Det är nu det gäller. På fredag ska Region Värmlands fullmäktige anta ett nytt trafikförsörjningsprogram, som ska styra kollektivtrafiken i Värmland de närmaste åren. Om politikerna i Region Värmland väljer att ta in tågstationsfrågan i programmet, så kan de styra upp vad Värmlandstrafik får göra med de nedläggningshotade stationerna. Våra språkrör Jesper Johansson och Stina Bergström har en bra artikel om detta i dagens NWT.

Det är verkligen konstigt att många politiker tycker att tågstationerna ska läggas ner, eller att frågan inte skulle styras upp genom trafikförsörjningsprogrammet. Inga hållbara sakargument för att lägga ner stationerna har förts fram. Det är som om de bara tycker det är bekvämast att ducka och låta dominerande personer i VTAB köra sitt race – ett race som kör förbi de människor som bor utanför kommunernas centralorter.

På något sätt känns det särskilt märkligt att centern sviker landsbygdens befolkning på detta sätt. Centern har ändå en historisk koppling till landsbygden, och i många kretsar har centern fortfarande ett visst mått av trovärdighet i landsbygdsfrågor. Men det kanske är logiskt att när centern på riksnivå verkar satsa på att åka ur riksdagen, så satsar centern i Värmland på att åka ur landstinget? Eller vågar vi hoppas att åtminstone några av centerns ledamöter röstar för ett tillägg om tågstationerna på fredag?

Torbjörn Nilsson