Bra för både landsbygden och tätorterna

Det är verkligen hög tid att det kommer igång en politisk debatt om tågstationerna. Frågan om tågstationerna berör en central rättvisefråga – ska alla skattemedel användas på ett sätt som mest gynnar dem som bor i tätorterna, eller ska vi försöka se till att hela Värmland kan leva genom att använda våra gemensamma resurser på ett sätt som även är bra för människor på landsbygden? Järnvägen är en gemensam resurs, och Miljöpartiet vill använda den på ett sätt som blir bra både för tätortsbor och landsbygdsbor.

Här på MP Värmlands blogg har vi nu skapat en särskild undersida för tågstationsfrågan. Där kommer vi att samla  material och länkar till ytterligare information om frågan. Vi kommer att göra vårt bästa för att försvara tågstationerna – och hoppas att många andra hjälper till på olika sätt.

  

Torbjörn Nilsson

Annonser