Barn har rätt till en giftfri vardag

Debattartikel i NWT 

Varje vardag lämnar föräldrar sina barn på förskolan. Att lämna över sitt barns säkerhet, hälsa och utveckling i någon annans händer kräver ett stort förtroende. Föräldrarna måste känna att deras barn är trygga, mår bra och har roligt på förskolan.

En ofta förbisedd aspekt i barns utveckling är förekomsten av skadliga kemikalier. De finns i allt som omger oss, exempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.
Under de senaste årtiondena har mer än 100 000 nya kemikalier introducerats i våra miljöer, kemikalier som aldrig har funnits där tidigare. De hormonstörande kemikalierna bedöms vara särskilt farliga. Det är kemikalier som liknar eller lyckas blockera de kroppsegna signalsubstanserna till exempel hormoner. De kan även i låga doser ge en rad olika effekter som till exempel reproduktionstoxicitet, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immun- och nervsystem. Särskilt känsliga för exponering är embryon, foster och barn.

Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer. Resultatet visar att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen jämfört med äldre generationer. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling och beteende ger upphov till ökad exponering. Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilogram kroppsvikt än vuxna. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där kemikalier samlas.

Därför har Miljöpartiet lämnat in en motion till Forshagas kommunfullmäktige med förslaget att kommunen inte ska ha hormonstörande material i byggnader där barn vistas dagligen och att kommunen inte ska köpa in leksaker som kan vara hormonstörande. Tillsammans med andra kommuner kan vi säkerställa att spridningen av farliga kemikalier minskar.

På nationell och europeisk nivå driver Miljöpartiet på för en stark och ansvarsfull kemikaliepolitik som ställer krav på granskning innan kemiska ämnen sprids på marknaden. Vi vill byta ut skadliga kemikalier mot ofarliga alternativ så att människor i sin vardag inte utsätts för onödiga risker.

En giftfri förskola är ett viktigt steg på vägen. Det kräver försiktighet, ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det kräver att vi politiker agerar – att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen.

Åsa Romson (MP), språkrör
Lars-Ola Westerlund (MP), ordförande Forshaga-Ullerud

Annonser