Nu kör vi igång – nyvalda i landstingets organ

Nu kör vi igång arbetet för ett grönare landsting och ett grönare Värmland!

Det nyvalda landstingsfullmäktige och den ännu mer nyvalda landstingsstyrelsen har haft sina första sammanträden igår och idag, och valt vilka som ska ha olika poster i landstingets politiska organisation. Så här blev utfallet för Miljöpartiets del:

Jesper Johansson: landstingsråd, ledamot i landstingstingsstyrelsen, ersättare i arbetsutskottet, ersättare i sjukhusutskottet, ledamot i valberedningen

Eva Hallström: ersättare i landstingstingsstyrelsen, ordförande i teknikutskottet, ersättare i folkhälso- och tandvårdsutskottet, ordförande i kost- och servicenämnden, ersättare i valberedningen

Asso Zand: ledamot i framtidsberedningen

Mia Breivik: ledamot i hälso- och sjukvårdsberedningen

Monika Bubholz: ledamot i demokratiberedningen

Robert Halvarsson: ersättare i demokratiberedningen

Birgitta Westlund: ersättare i patientnämnden

Agnes Utter: ersättare i hjälpmedelsnämnden

 

Landstinget har också valt sina representanter i ett antal andra organ, och där blev Miljöpartiet representerat så här:

Jesper Johansson: ledamot i Region Värmlands fullmäktige

Eva Hallström: ledamot i Region Värmlands fullmäktige, ombud i Friskvården i Värmland, ledamot i Assembly of European Regions

Monika Bubholz: ersättare i Region Värmlands fullmäktige

Robert Halvarsson: ersättare i Region Värmlands fullmäktige

Asso Zand: ersättare i Region Värmlands fullmäktige

Lars-Ola Westerlund: ersättare i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation

 

Dessutom har landstinget utsett ett antal nämndemän och jurymän, däribland följande miljöpartister:

Aleese Rydlund: nämndeman i hovrätten

Jan Gustavsson: nämndeman i förvaltningsrätten

Leif Björnlod: juryman enligt 12 kap 3 § tryckfrihetsförordningen

Nu är Centralsjukhusets kök KRAV-certifierat

I Värmlands landsting finns i det miljöpolitiska programmet ett mål på att andelen ekologisk mat ska vara 30 procent till 2016. Målet har i år redan uppnåtts och Centralsjukhusets kök har dessutom KRAV-certifierats och kan därmed använda KRAV-märket på matsedeln. Detta har uppnåtts tack vare duktig personal och inom budgetram. Nu har personalen höjt ribban och själva satt ett högre mål på 35 procent ekologisk mat.

I MP Värmland är vi mycket positiva till att andelen ekologisk mat inom landstinget ökar. Vi vill fortsatt sträva mot att när landstinget upphandlar livsmedel ska det ställas krav så att man i största möjliga mån köper ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta varor. Dessutom tycker vi att det är viktigt att livsmedel som till exempel griskött är producerade enligt samma miljö-, djurskydds- och hälsoskyddsvillkor som de svenska råvarorna har.

Läs mer här.

Arbetet med förlossningsskador i vården utvecklas i landstinget

Under våren drev Miljöpartiet en kampanj för att uppmärksamma förlossningsskador inom vården. Det resulterade i att Värmlandssamverkan, den styrande majoriteten i landstinget där Miljöpartiet ingår, lade ett politiskt initiativ för att undersöka hur många som drabbas av förlossningsskador i Värmland samt se till att det finns goda rehabiliteringsmöjligheter.

En rapport har nu tagits fram i landstinget. Den visar att andelen skador som diagnostiserats av vården har ökat under de senaste åren. Detta beror förmodligen på att förlossningsskador numera uppmärksammas på ett tydligare sätt än tidigare och att utbildning av personalen skett. Ungefär 125 kvinnor i Värmland drabbas årligen av större bristningar, enligt rapporten.

Det pågår redan idag en aktiv diskussion och kontinuerlig utbildning av läkare och barnmorskor för att öka kunskap om hur skador ska hanteras på ett bra sätt. På det viset så minskar andelen besvär för kvinnor i efterförloppet. Enligt rapporten så sker idag förebyggande arbete och att detta arbete ska intensifieras framöver. De åtgärder som kommer att genomföras är:

  • Förebyggande arbete för att minska uppkomsten av skador. Här finns endast tydlig evidens för att varma kompresser mot perineum minskar risken för skador. Det finns dock arbetssätt som anses minska risken, till exempel god överblick över perineum, perinealskydd och bra kontakt mellan kvinnan och förlösaren.
  • Utbildning av läkare och barnmorskor för att öka andelen upptäckta skador.
  • Korrekt omhändertagande av konstaterade skador.
  • Rehabilitering med sjukgymnastik efter konstaterade skador.

I Miljöpartiet är vi glada och stolta över att arbetet inom förlossningsskador har tagit fart i Värmland. Har ni synpunkter eller kommentarer inom detta ämne så hör gärna av er till varmland@mp.se.