TTIP – Handelsavtal med stora risker för hälsa, människor och miljö?

Miljöpartiet Värmlands jämställdhetsambassadör Camilla Kylin besökte för en tid sen Stockholm för att delta i ett politiskt möte. Hon deltog även då vid en manifestation mot TTIP, ett tilltänkt handelsavtal som kritiserats för sina etiska och demokratiska brister.

Protestbild

Förkortningen tolkas om. Foto: Camilla Kylin

Föreställ dig att cigarettföretaget Phillip Morrison stämmer Sverige på enorma summor för att ha infört den varnande texten på cigarettpaketen om att rökning skadar din hälsa. Eller föreställ dig att företag går in med överklagande om att de inte får sälja kycklingar som är spolade i klor, eller grisar fullpumpade antibiotika för att det är ett handelsbrott?

Det kan låta underligt, men skulle kunna bli verklighet. Det handlar om TTIP, en förkortning för ”Transatlantic Trade and Investment Partnership”. På svenska översätts det till ”Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar”, och beskrivs på följande sätt via Wikipedia: ”[Det är] ett planerat frihandelsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA med syftet att förenkla handel dem emellan genom att ta bort olika handelshinder. Om handelsavtalet går igenom skulle det resultera i världens största regionala frihandelszon.”

Avtalet började diskuteras 2013, skulle varit klart 2014 men har skjutits upp, främst på grund av de protester det mött från olika politiska grupper samt oroade medborgare. Fördelarna som lyfts fram är alltså förenklad handel mellan USA och EU, och arbetstillfällen. Kritiker menar dock att det inte kommer innebära så många arbetstillfällen som man gissar och menar att riskerna är alldeles för stora för såväl hälsa, miljö och demokrati.

image2TTIP kritiseras för bristande insyn för allmänheten. Foto: Camilla Kylin

En knäckfråga för många är vad som enligt TTIP skulle utgöra ett handelshinder. Från EU:s sida hålls förhandlingarna där Sverige representeras av handelskommissionären Cecilia Malmström som tillsammans med Mikael Damberg skrev en debattartikel för Dagens industri som syftade till att försvara en positiv linje i förhållande till TTIP.

Max Andersson, miljöpartistisk EU-parlamentariker, bemötte artikeln med följande ord på webbsidan ttippen.se:

”Att kött med tillväxthormon inte lär godkännas inom EU är helt korrekt, men EU-kommissionen har samtidigt öppnat för att amerikanskt kött, producerat med obefintligt djurskydd och omfattande antibiotikaanvändning på friska djur i tillväxtfrämjande syfte, kan tillåtas – och därmed riskera att snedvridna konkurrensen mot betydligt mer återhållsamma svenska bönder.”

En av kärnfrågorna inom den gröna rörelsen är att handel skall ske med hänsyn till miljö och människa och inte urholka kommande generationers möjlighet att leva. Därför är det viktigt att vi håller oss informerade, bevakar och vid behov protesterar mot ovan nämnda risker.

För en tid sedan hölls en manifestation i Stockholm mot TTIP. På andra håll i världen har liknande manifestationer arrangerats. I Berlin deltog cirka 250.000 personer.

Text: Camilla Kylin och Robert Halvarsson

Annonser