Bra budgetsatsning på skydd och skötsel av värdefulla naturområden

– Det är jättebra att regeringen ökar satsningarna på skydd och skötsel av områden med stora naturvärden. Det säger Torbjörn Nilsson från Ulvsby, som är biolog och ingår i Miljöpartiets partistyrelse.

Regeringen förstärker anslaget för skydd av natur med 200 miljoner per år, och det anslag som används till bl a skötsel av skyddad natur förstärks med 400 miljoner per år. Det berättade miljöminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister Per Bolund vid en pressträff på förmiddagen om miljö- och klimatsatsningarna i årets höstbudget.

– För att alla växter och djur som hör hemma i vårt land ska kunna finnas kvar här, behöver vi skydda mer skog, och särskilt de skogar som fortfarande har kvar höga naturvärden, förklarar Torbjörn Nilsson.

Många markägare gör värdefulla insatser genom att själva spara sådana skogar. Men när skogsägarna inte själva kan bekosta detta, är det viktigt att samhället har resurser till att betala ersättning så att inte skyddsvärda skogar blir avverkade.- Det är också viktigt med resurser för naturvårdsskötsel av skyddade områden, fortsätter Torbjörn Nilsson.

En del områden mår bäst av att inte skötas alls, men t ex i många områden där de hotade arterna är beroende av lövträd behövs skötsel för att inte granen ska tränga undan lövträden.

Vattenkraft och skogsbruk på kongressen

I helgen var det kongress – en av årets riktiga höjdpunkter för många av oss miljöpartister! I år var det i Umeå, björkarnas stad, som visade upp sin soligaste sida när omkring 600 miljöpartister hälsade på. Jag tänkte rapportera helt kort här om två inslag i kongressen som kändes väldigt positiva för mig, men som de stora medierna inte har uppmärksammat alls.

Det första var ett kongressutskott som bland annat behandlade en motion om småskalig vattenkraft. Jag var lite orolig innan – kanske skulle det vara många som lite förenklat skulle tänka att småskalig och förnyelsebar energi är väl alltid bra? – och kanske inte  förstå att vattenkraften, till skillnad från andra förnyelsebara energikällor, redan är utbyggd så mycket att vi faktiskt bör värna om alla forssträckor som är kvar och inte låta dem dämmas upp eller stängas in i en tub. Men jag blev glatt överraskad – alla i utskottet var överens om att vattenkraften är färdigutbyggd, och att det vi ska inrikta oss på där är att effektivisera vattenkraftverk som är i drift och samtidigt på olika sätt  förbättra naturhänsynen i driften.

Sedan höll jag i ett seminarium om kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk), som lockade omkring ett 50-tal deltagare. Vår riksdagsledamot Stina Bergström, Anders Engqvist från MP Sundsvall, Johan Wester från Skogsstyrelsen och jag själv höll var sin liten inledning, och sedan blev det en livlig diskussion. Alla var överens om att det vore bra med mer kontinuitetsskogsbruk än vad som bedrivs idag, men det fanns ganska stor spridning i åsikterna om hur stor andel som helst borde vara kontinuitetsskogsbruk respektive hyggesskogsbruk. Kanske bör Miljöpartiet ta fram ett eget mål för hur mycket kontinuitetsskogsbruk vi vill ha? Det är en spännande diskussion som säkert kommer att fortsätta.

Torbjörn Nilsson