Tre bra saker från senaste Regionfullmäktige

Regionfullmäktige 10-12.png

Två motioner från vårt politiska samarbete i Värmlandssamverkan bifölls under föregående Regionfullmäktige den 8 december. Det är glädjande tycker vi.

• Vi ska utveckla hållbar IT.
(Ta miljömässig och social hänsyn då vi köper IT-produkter och arbeta för minskad energianvändning)
• Att Region Värmlands bolag ska följa samma representationspolicy som organisationen i övrigt.
(Större restriktivitet när det gäller alkoholservering)
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
• Vi lämnade också in en ny motion om att Värmland ska bli en ‘smart region’ med smart landsbygd och smarta städer.
(Vi vill se fler digitala tjänster som ska underlätta för människor på olika sätt integrerade i vardagen).
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Den sista motionen är lämnad till Regionstyrelsen för beredning.

Läs motionen om hållbar IT här.

Annonser

På fredag gäller det – rädda tågstationerna!

Det är nu det gäller. På fredag ska Region Värmlands fullmäktige anta ett nytt trafikförsörjningsprogram, som ska styra kollektivtrafiken i Värmland de närmaste åren. Om politikerna i Region Värmland väljer att ta in tågstationsfrågan i programmet, så kan de styra upp vad Värmlandstrafik får göra med de nedläggningshotade stationerna. Våra språkrör Jesper Johansson och Stina Bergström har en bra artikel om detta i dagens NWT.

Det är verkligen konstigt att många politiker tycker att tågstationerna ska läggas ner, eller att frågan inte skulle styras upp genom trafikförsörjningsprogrammet. Inga hållbara sakargument för att lägga ner stationerna har förts fram. Det är som om de bara tycker det är bekvämast att ducka och låta dominerande personer i VTAB köra sitt race – ett race som kör förbi de människor som bor utanför kommunernas centralorter.

På något sätt känns det särskilt märkligt att centern sviker landsbygdens befolkning på detta sätt. Centern har ändå en historisk koppling till landsbygden, och i många kretsar har centern fortfarande ett visst mått av trovärdighet i landsbygdsfrågor. Men det kanske är logiskt att när centern på riksnivå verkar satsa på att åka ur riksdagen, så satsar centern i Värmland på att åka ur landstinget? Eller vågar vi hoppas att åtminstone några av centerns ledamöter röstar för ett tillägg om tågstationerna på fredag?

Torbjörn Nilsson