Tre bra saker från senaste Regionfullmäktige

Regionfullmäktige 10-12.png

Två motioner från vårt politiska samarbete i Värmlandssamverkan bifölls under föregående Regionfullmäktige den 8 december. Det är glädjande tycker vi.

• Vi ska utveckla hållbar IT.
(Ta miljömässig och social hänsyn då vi köper IT-produkter och arbeta för minskad energianvändning)
• Att Region Värmlands bolag ska följa samma representationspolicy som organisationen i övrigt.
(Större restriktivitet när det gäller alkoholservering)
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
• Vi lämnade också in en ny motion om att Värmland ska bli en ‘smart region’ med smart landsbygd och smarta städer.
(Vi vill se fler digitala tjänster som ska underlätta för människor på olika sätt integrerade i vardagen).
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Den sista motionen är lämnad till Regionstyrelsen för beredning.

Läs motionen om hållbar IT här.

Annonser

Använd inte produkter som innehåller farliga kemikalier!

Landstinget bör så snabbt det går byta ut eller minska användningen av farliga kemikalier. Landstingets inventering och nya rön från Kemikalieinspektionen visar att farliga kemikalier finns överallt omkring oss. Det måste vi snabbt göra något åt, säger Jesper Johansson som är förstanamn på Miljöpartiets landstingslista i Värmland.

Landstinget i Värmland har inventerat vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Det har resulterat i en lista på 69 ämnen, som ingår i över hundra olika produkter, som bör fasas ut eller användas försiktigare.

– Det är jätteviktigt att vi går vidare med detta arbete, säger Jesper Johansson, och verkligen byter ut riskabla produkter i de fall det är möjligt. Fem ämnen är redan utfasade, och bland de fanns några som kan ge fosterskador (borsyra, dimetylformamid och dibutylftalat), och det känns jättebra att vi snabbt börjat få konkreta resultat av detta arbetet. En del andra kan vara svåra att byta ut, och vi måste satsa på att systematiskt gå igenom hur vi kan undvika eller minska användningen av sådana ämnen.

Alternativa materialslag, som är mindre farliga och väl beprövade finns redan. Foto: Jeff McIntire-Strasburg, greenupgrader.com. (Creative Commons BY-NC-SA 3.0 US license)

Alternativa materialslag, som är mindre farliga och väl beprövade finns redan. Foto: Jeff McIntire-Strasburg, greenupgrader.com. (Creative Commons BY-NC-SA 3.0 US license)

Men riskabla kemikalier finns inte bara i det som brukar kallas för kemiska produkter, utan även som tillsatser i många andra varor som vi använder i vardagslivet. Kemikalieinspektionen avslöjade nyligen att de hittat hälso- och miljöfarliga ämnen i nästan hälften av 62 undersökta plastvaror, som handväskor, plånböcker, pennskrin och mobiltelefon fodral. 16 av varorna innehöll till och med höga halter av kortkedjiga klorparaffiner, som är förbjudna.

– Det är upprörande att sådana ämnen finns i en massa saker som vi använder i vardagen. Och utan att vi får veta det när vi funderar på att köpa varorna. Jag vill arbeta för att ingen ska behöva utsättas för hälsofarliga kemikalier i sin vardag, säger Jesper Johansson. För landstinget blir också ett viktigt nästa steg att inventera och byta ut varor där farliga kemikalier finns med som tillsatsämnen.

– Om stora uppköpare som landstinget och kommunerna ställer krav, så kan man påverka producenter och leverantörer att ta fram giftfria varor. Då blir det också lättare för oss vanliga konsumenter att få tag i varor utan onödiga och riskabla kemikalier, förklarar Jesper Johansson.

– Nya neonatalavdelningen på Centralsjukhuset är ett bra föredöme. Där har man systematiskt undvikit kemikalier, både i byggnadsmaterial och i utrustning, och fått mycket positiv uppmärksamhet för det. Vi vill att hela landstinget och även regionen och kommunerna arbetar på det sättet, fortsätter Jesper Johansson.

I flera kommuner har Miljöpartiet tagit initiativ till att inventera och fasa ut produkter som innehåller riskabla kemikalier i förskolor och kolor. Arbetet med detta är igång i Forshaga, Karlstad och Hammarö. I Grums har Jesper Johansson lagt en motion till kommunfullmäktige om frågan.

– Landstinget borde ta initiativ till ett samarbete med Region Värmland, kommunerna, universitetet och näringslivet för att minska riskerna med farliga kemikalier. Karlstads universitet har bra spetskompetens på detta område, och det arbete som kommit igång i landstinget och flera kommuner gör att vi även där börjat bygga upp en stark kompetens. Om vi samlar ihop krafterna och bildar ett samarbetsforum där vi lär av varandra, så kan Värmland bli världsledande i arbetet för en giftfri miljö. Det vill jag jobba för! avslutar Jesper Johansson.

Mer information om Kemikalieinspektionens undersökning

Jesper Johansson är språkrör för Miljöpartiet i Värmland, gruppledare i landstinget och förstanamn på landstingslistan, och har telefon 073-035 90 52.