Högre tempo i landstingets jämställdhetsarbete

Trots att det är 2017 finns det fortfarande skillnader i kvalitén på den vård som erbjuds. Det kan bland annat bero på faktorer som kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionshinder och ekonomiska förutsättningar.

För att öka tempot i landstingets jämställdhetsarbete har Värmlandssamverkan tillsatt en särskild arbetsgrupp av politiker för att sätta fokus på frågan och jobba mer aktivt på politisk nivå med jämställd vård.

Det är skillnader i hur män och kvinnor upplever hur de blir behandlade i vården. Det finns skillnader i vård om man är född utanför EU jämfört om man är född i Sverige och det är skillnad på bemötande om man har funktionshinder eller inte.

SAM_0087-picsay.JPG

För att uppnå jämställdhet behövs kunskap om hur läget ser ut idag. Foto: Robert Halvarsson

Vi politiker behöver bli bättre på att ha med jämställdhetsperspektivet i vårdens styrdokument. Inte bara nämna vikten av jämlik vård utan ta arbetet till en mer konkret och djupare nivå.

Robert Halvarsson och Monika Bubholz är Miljöpartiets representanter i arbetsgruppen och vi har båda stort engagemang för dessa frågor. Idag var första mötet för arbetsgruppen och vi ser fram emot det vidare arbetet. För att kunna förändra något behöver vi ha fakta på plats.

Vi menar att vi behöver utveckla den statistik som tas fram och genomföra gender budgeting för att se de strukturer som finns. Att öka kunskapsnivån rörande jämlik hälsa är därför oerhört viktigt.

Annonser

Om att inte alla får ge blod (av Martin Oscarsson)

2014-03-10 14.27.50

Idag är jag i SVT Värmlandsnytt och visar att jag får ge blod igen, efter ett långt uppehåll på grund av att jag någon enstaka gång för längesen haft sex med en man. Nu är reglerna ändrade så att män som haft sex med män inte är avstängda för livet utan ”bara” i ett år.

Jag kontaktade media av några skäl:

  • Ingen information har gått ut från blodgivningen i Värmland om att det nu är tillåtet för män som haft sex med män att ge blod. Det tycker jag är märkligt – de borde väl vara intresserade av att få så mycket bra blod som möjligt? Det är väl inte så ofta de får en ny grupp som kan ge blod?
  • Att karantänstiden för män som haft sex med män är 12 månader oavsett om det handlar om en fast relation, medan karantänen för olikkönat sex ger en karantän på tre månader. Det tycker jag är en orimlig olikhet.
  • Att samkönade manliga par som lever i monogama förhållanden är uteslutna, enbart för att de är homosexuella. De innebär såklart ingen större riskgrupp än vilket annat monogamt par som helst.

Jag tycker att det är riskbeteende och inte riskgrupper som ska avgöra om du får ge blod eller inte. Det här är något jag och Jonas Gunnarsson (S) kritiserat sedan länge och fortstätter kritisera. Ni kan se tidigare inlägg i media om frågan nedan.

Reportaget från min comeback som blodgivare finner du här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/nekas-bli-blodgivare

Här är en bra debattartikel som sammanfattar min kritik:

Här är några tidigare inlägg från mig och Jonas Gunnarsson (S) i frågan:

Martin Oscarsson
Medlem i MP Värmland och politiker i Karlstad