Högre tempo i landstingets jämställdhetsarbete

Trots att det är 2017 finns det fortfarande skillnader i kvalitén på den vård som erbjuds. Det kan bland annat bero på faktorer som kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionshinder och ekonomiska förutsättningar.

För att öka tempot i landstingets jämställdhetsarbete har Värmlandssamverkan tillsatt en särskild arbetsgrupp av politiker för att sätta fokus på frågan och jobba mer aktivt på politisk nivå med jämställd vård.

Det är skillnader i hur män och kvinnor upplever hur de blir behandlade i vården. Det finns skillnader i vård om man är född utanför EU jämfört om man är född i Sverige och det är skillnad på bemötande om man har funktionshinder eller inte.

SAM_0087-picsay.JPG

För att uppnå jämställdhet behövs kunskap om hur läget ser ut idag. Foto: Robert Halvarsson

Vi politiker behöver bli bättre på att ha med jämställdhetsperspektivet i vårdens styrdokument. Inte bara nämna vikten av jämlik vård utan ta arbetet till en mer konkret och djupare nivå.

Robert Halvarsson och Monika Bubholz är Miljöpartiets representanter i arbetsgruppen och vi har båda stort engagemang för dessa frågor. Idag var första mötet för arbetsgruppen och vi ser fram emot det vidare arbetet. För att kunna förändra något behöver vi ha fakta på plats.

Vi menar att vi behöver utveckla den statistik som tas fram och genomföra gender budgeting för att se de strukturer som finns. Att öka kunskapsnivån rörande jämlik hälsa är därför oerhört viktigt.

Annonser

Miljöpartiets jämställdhetsambassadörer besökte Bryssel

I maj besökte flera jämställdhetsambassadörer från Miljöpartiet Bryssel för att fördjupa sig i unionens jämställdhetspolitiska arbete. Camilla Kylin från Miljöpartiet Värmland rapporterar från resan till EU-parlamentet.

I maj hade jag fördelen att få följa med till Bryssel på en resa med MP jämställdhetsambassadörer. Det var en mycket lärorik resa. Även om jag inte hör till de mest EU-kritiska rösterna har även jag ofta upplevt frustration över denna stora, byråkratiska apparat och dess centralistiska styre. Samtidigt har jag förstått dess betydelse och potential.

Det gick därför rakt in i hjärtat att höra inledande orden i presentationen i EU parlamentet att detta projekt – trots problem och brister – som faktiskt började som ett projekt för ett fredligt Europa, de facto inneburit längre tid av fred mellan europeiska stater än tidigare i historien. Kanske är det på grund av att jag har en mor från Tyskland, som fick genomlida andra världskriget som krigsbarn, som detta påverkar mig djupt och att det känns extra viktigt och betydelsefullt.

När jag för något år sedan dessutom fick höra Carl Schlyter föreläsa om EU och alla viktiga frågor Miljöpartiets parlamentariker driver och delvis åstadkommit framsteg inom (bland annat genom Isabella Lövins fiskepolitik, Schlyters arbete med information/kritik mot frihandelsavtalet TTIP med mera) blev jag än mer intresserad av EU och arbetet där.

Jämställdhet är viktigt ur så många perspektiv. Vi gröna ser och driver bland annat kopplingen mellan jämställdhet, jämlikhet, hälsa, miljö och klimat samt våld och fred. Jag har länge röstat på Miljöpartiet och för några år sen gick jag med, just för att det är ett parti som driver dessa frågor och grundar sig i solidaritet med djuren, naturen och framtida generationer.

Framvuxen ur miljö, kvinno- och fredsrörelsen är det ett parti med den mest altruistiska värdegrunden. Dessutom upplever jag partiet som ett konstruktivt problemlösarparti, som agerar utifrån nödvändigheterna vi ser i omvärlden. Visst gör även vi fel och är inte perfekta, men vår ideologi är för mig den som kan komma rädda den idag så utsatta världen.

Ambassadörer på plats i Bryssel.

Ambassadörer på plats i Bryssel.

Vi fick på resan träffa bland annat Soraya Post, från Feministiskt Initiativ, vår EU-parlamentariker Linnea Engström, som båda driver jämställdhets- och minoritetsfrågor. Soraya Post kunde stolt berätta att de genomdrivit en förändring i lagtext som äntligen ger romer samma status som judar, det vill säga – de båda betraktas som offer för förintelsen under andra världskriget.

Vi hann även kort tala om romernas situation idag och påtryckningar via EU på länder som Ungern och Rumänien. Även om det går långsamt och det är fruktansvärda förhållanden romer än idag utsätts för, så tror jag att arbetet som bland annat utförs av Soraya Post, som själv är romsk, kan ha stor betydelse.

Hennes kämparanda inom området var både glädjande och inspirerande!

Linnea Engström är MP-parlamentariker med mycket stark och inspirerande personlighet! Hon presenterade sina områden och hur det är att arbeta som ung och kvinna i ”gubbväldet” EU, där många är äldre män, med lång erfarenhet från europeisk politik. Men hon var tydlig med att även vi kan påverka och på sikt arbeta politiskt med EU-frågor.

Vi frågade hur hon klarade av att hantera det fullspäckade program som arbetet innebär. Hon berättade att parlamentariker får anställa ett antal assistenter vars uppgift är att stötta dem. Till exempel i genomgång av nyaste forskning, för att skaffa argument i debatter.

Glädjande nog menade hon att god kunskap oftast på sikt slår bättre position, det vill säga – det gäller att vara påläst, och ha argument.

Som parlamentariker får de ofta ofantligt många inbjudningar och kanske behöver säga nej till cirka 80 %. I början vill man ofta vara med på allt och det är lätt att bränna ut sig. Hon sa att hon ser det som en feministisk strategi att kunna säga nej, att jobbet inte dränker henne. Att se till att skapa sig ett hållbart arbetsliv.

Något jag särskilt tog med mig var hur viktigt det är att nätverka utanför sammanträdesrummen, att skapa mötesplatser, där man kan träffas informellt och diskutera viktiga frågor samt stötta varandra – för att på så vis bli bättre förberedda på motstånd och nå framsteg i parlamentet.

På liknande vis som många män träffas på golf- eller tennisbanor, i bastun eller andra sammanhang, behöver kvinnor bli bättre på att också göra det. För det är i sådana informella arenor som gemensamma intressen kan diskuteras och makt indirekt utövas.

Vi fick även träffa ett antal organisationer som arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Först besökte vi ILGA som är en världsomspännande sammanslutning från 110 länder som kämpar för lesbiska, bisexuella, transpersoners och intersexuellas rättigheter. Därefter European Women’s Lobby, som beskrev hur de arbetar med jämställdhet i EU. Slutligen fick vi även träffa Terry Reintke, som är ledamot i FEMM – Committee on women’s right and gender equality, European Parliament.

Jag kan sammanfatta det med att vi alla kan vara djupt tacksamma att dessa eldsjälar och som ofta ideellt, med motstånd från många, arbetar för att alla människor ska få samma rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, eller annat.

Allt var otroligt intressant och lärorikt. Jag kan bara uppmuntra fler att engagera sig politiskt för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det behövs alltid och kanske nu mer än någonsin med tanke på högerradikala framsteg i vissa delar av Europa.

Och även om vi i Sverige och Skandinavien fortfarande har många brister, har vi i jämförelse med många andra länder åstadkommit många förbättringar för en mer jämställd och jämlik värld, som vi kan kämpa vidare utifrån i den globala politiken.

Även om vi har lång och krokig väg delvis fylld med mycket motstånd framför oss, finns även tecken av medvind.

Som att Miljöpartiet genom den rödgröna regeringen driver en feministisk utrikespolitik och att vi har vår utrikesminister Margot Wallström med oss i detta viktiga arbete.

The force is with us (:

Camilla Kylin
Jämställdhetsambassadör i Miljöpartiet Värmland

Miljöpartiet Värmland har två jämställdhetsambassadörer, Camilla Kylin och Robert Halvarsson. Ambassadörerna verkar för att jämställdhetsfrågan sprids bland medlemmar och prioriteras politiskt, de är jämställdhetskommitténs förlängda arm ut i regionavdelningarna.

Camilla vill även passa på att informera om ett nyöppnat nätmagasin som breddar säkerhetsdebatten och diskuterar frågor relaterat till jämställdhet, våld och säkerhet: Mänsklig Säkerhet

Vi vill höra om kvinnors upplevelse av könsrelaterad vård i Värmland

Vi på Miljöpartiet de gröna i Värmland har det senaste året följt debatten om det tabubelagda kvinnliga könsorganet. Kvinnor upplever att den vård de får inte tar hänsyn till deras upplevelser, och att det ofta avfärdas utan ordentlig utredning.

Vi vill lyfta denna fråga och göra en ordentlig genomlysning av läget i Värmlands läns landsting. Hur upplever kvinnor kontakter med vården som har med könsorganet att göra? Det kan handla om förlossningsskador som normaliseras, vestibulit, vaginism eller endometrios som inte blir korrekt diagnostiserat.

Vi är medvetna om att detta ämne är känsligt och svårt att prata om, men vi tror att vi måste få bort tabut för att vi ska nå en jämställd vård.

Uppdatering: 4 mars höll nystartade Endometrios Värmlandsgruppen föreläsning om en av dessa sjukdomar. Vi tar gärna emot upplevelser av detta så att vi kan förbättra vården. Läs artikeln här: http://vf.se/nyheter/karlstad/endometrios-den-dolda-kvinnosjukdomen

Vi vill höra din upplevelse

Därför vill vi nu höra om dina upplevelser från vården i Värmland. Skriv på twitter under #vårdvagninavärmland eller kommentera nedan. Du kan också maila oss på varmland@mp.se. Du kan kommentera anonymt här nedan, och mailar du lovar vi att hålla dig anonym om du inte uttrycker något annat.

Under de närmaste veckorna runt 8 mars kommer vi samla kunskap, motioner, inspel från patienter och personal. Utifrån det vi lär oss kommer vi ta initiativ för förbättringar av vården. Alla ska få ett gott mottagande i vården, bli tagen på allvar – oavsett kön(sorgan)!

Länkar

Här samlar vi länkar till artiklar om ämnet. #fittrevolution #fittupproret och #fittuppropet på twitter ger mycket god läsning.

Om förlossningsskador:

Fakta från vårdguiden:

Vi ser fram emot ett meningsfullt samtal!

Det går att kommentera anonymt nedan.