Rösta på Miljöpartiet i EU-valet

Vi står upp för klimatet, freden och för alla människors möjlighet att leva goda liv i Europa. Per-Inge Lidén är värmländsk kandidat på vår lista till EU-parlamentet och är även språkrör för Miljöpartiet Karlstad.

pimglob

Här presenterar han i ett antal korta filmer varför en röst på Miljöpartiet är en röst på klimat, frihet och solidaritet.

En röst för fred 🕊️

klimatet 🌍

och alla människors lika värde 💚

Mindre lidande med sprututbyte

Enligt en rapport från EU:s narkotikacentrum, EMCDDA, har Sverige näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Positivt nog finns det fungerande insatser som kan vända det dystra resultatet och minska överdödligheten, sjukdomar och lidandet.

Foto: Kaytee Riek, bild från manifestation för sprututbyte i USA – (cc) BY-NC-SA 2.0

Narkotikarelaterad dödlighet är ett komplext problem. Sverige har länge haft och bör fortsätta ha en restriktiv hållning gentemot narkotika, en hållning som fortsatt åtnjuter brett folkligt stöd. Samtidigt har vissa vård- och stödinsatser tagit onödigt lång tid att införa.

Risken att skada sig själv fungerar sällan avskräckande för den som befinner sig i ett missbruk. Samhället behöver istället skapa verksamheter med låga trösklar som bidrar till tillfrisknande, samtidigt som vi möter människor där de befinner sig här och nu.

Därför är det fint att som värmlänning notera att det nu äntligen finns en färdriktning och plan inom landstinget för att införa sprututbyte i vårt län.

Vad innebär då sprututbyte? Jo, det är ett sätt för samhället att erbjuda möjlighet för personer som injektionsmissbrukar att byta ut sina smutsiga kanyler och sprutor mot oanvända. På så sätt minskas spridningen av svåra sjukdomar och en möjlighet för kontakt och stöd öppnas upp mot målgruppen.

Sprututbyte är en beprövad metod som använts länge i flera europeiska länder, och också under en längre tid i Skåne. Det är en insats som förordas av Folkhälsomyndigheten och även av vår regering. Varför? Jo, för att det fungerar. Smittspridning minskar till följd av sprututbyte samtidigt som missbruket inte ökar.

Det mänskliga lidandet som en sprututbytesverksamhet kan spara ska inte underskattas. Att slippa allvarliga sjukdomar, och att etablera en kontakt med vården, gör att fler så småningom vågar ta emot hjälp och ta steg ut ur sina missbruk och på så sätt få bättre liv.

Det behövs förstås fler åtgärder för att minska dödligheten. Däribland har regeringen tagit initiativ till en snabbutredning för att se över möjligheten att öka tillgängligheten utanför sjukvården till opioidmotgiftet Naxolon, som häver heroinöverdoser. Tillsammans med insatser som sprututbyte, visar sådana ställningstaganden på en behövlig kursändring i synen på missbrukaren som medmänniska.

De som missbrukar är en illa åtgången grupp. De ska få den vård de behöver. Värmland har tagit ställning för att minska lidandet. Det är jag stolt över att vi gör.

Text: Robert Halvarsson
Ersättare för Miljöpartiet
i Landstingsfullmäktige

Miljöpartiets jämställdhetsambassadörer besökte Bryssel

I maj besökte flera jämställdhetsambassadörer från Miljöpartiet Bryssel för att fördjupa sig i unionens jämställdhetspolitiska arbete. Camilla Kylin från Miljöpartiet Värmland rapporterar från resan till EU-parlamentet.

I maj hade jag fördelen att få följa med till Bryssel på en resa med MP jämställdhetsambassadörer. Det var en mycket lärorik resa. Även om jag inte hör till de mest EU-kritiska rösterna har även jag ofta upplevt frustration över denna stora, byråkratiska apparat och dess centralistiska styre. Samtidigt har jag förstått dess betydelse och potential.

Det gick därför rakt in i hjärtat att höra inledande orden i presentationen i EU parlamentet att detta projekt – trots problem och brister – som faktiskt började som ett projekt för ett fredligt Europa, de facto inneburit längre tid av fred mellan europeiska stater än tidigare i historien. Kanske är det på grund av att jag har en mor från Tyskland, som fick genomlida andra världskriget som krigsbarn, som detta påverkar mig djupt och att det känns extra viktigt och betydelsefullt.

När jag för något år sedan dessutom fick höra Carl Schlyter föreläsa om EU och alla viktiga frågor Miljöpartiets parlamentariker driver och delvis åstadkommit framsteg inom (bland annat genom Isabella Lövins fiskepolitik, Schlyters arbete med information/kritik mot frihandelsavtalet TTIP med mera) blev jag än mer intresserad av EU och arbetet där.

Jämställdhet är viktigt ur så många perspektiv. Vi gröna ser och driver bland annat kopplingen mellan jämställdhet, jämlikhet, hälsa, miljö och klimat samt våld och fred. Jag har länge röstat på Miljöpartiet och för några år sen gick jag med, just för att det är ett parti som driver dessa frågor och grundar sig i solidaritet med djuren, naturen och framtida generationer.

Framvuxen ur miljö, kvinno- och fredsrörelsen är det ett parti med den mest altruistiska värdegrunden. Dessutom upplever jag partiet som ett konstruktivt problemlösarparti, som agerar utifrån nödvändigheterna vi ser i omvärlden. Visst gör även vi fel och är inte perfekta, men vår ideologi är för mig den som kan komma rädda den idag så utsatta världen.

Ambassadörer på plats i Bryssel.

Ambassadörer på plats i Bryssel.

Vi fick på resan träffa bland annat Soraya Post, från Feministiskt Initiativ, vår EU-parlamentariker Linnea Engström, som båda driver jämställdhets- och minoritetsfrågor. Soraya Post kunde stolt berätta att de genomdrivit en förändring i lagtext som äntligen ger romer samma status som judar, det vill säga – de båda betraktas som offer för förintelsen under andra världskriget.

Vi hann även kort tala om romernas situation idag och påtryckningar via EU på länder som Ungern och Rumänien. Även om det går långsamt och det är fruktansvärda förhållanden romer än idag utsätts för, så tror jag att arbetet som bland annat utförs av Soraya Post, som själv är romsk, kan ha stor betydelse.

Hennes kämparanda inom området var både glädjande och inspirerande!

Linnea Engström är MP-parlamentariker med mycket stark och inspirerande personlighet! Hon presenterade sina områden och hur det är att arbeta som ung och kvinna i ”gubbväldet” EU, där många är äldre män, med lång erfarenhet från europeisk politik. Men hon var tydlig med att även vi kan påverka och på sikt arbeta politiskt med EU-frågor.

Vi frågade hur hon klarade av att hantera det fullspäckade program som arbetet innebär. Hon berättade att parlamentariker får anställa ett antal assistenter vars uppgift är att stötta dem. Till exempel i genomgång av nyaste forskning, för att skaffa argument i debatter.

Glädjande nog menade hon att god kunskap oftast på sikt slår bättre position, det vill säga – det gäller att vara påläst, och ha argument.

Som parlamentariker får de ofta ofantligt många inbjudningar och kanske behöver säga nej till cirka 80 %. I början vill man ofta vara med på allt och det är lätt att bränna ut sig. Hon sa att hon ser det som en feministisk strategi att kunna säga nej, att jobbet inte dränker henne. Att se till att skapa sig ett hållbart arbetsliv.

Något jag särskilt tog med mig var hur viktigt det är att nätverka utanför sammanträdesrummen, att skapa mötesplatser, där man kan träffas informellt och diskutera viktiga frågor samt stötta varandra – för att på så vis bli bättre förberedda på motstånd och nå framsteg i parlamentet.

På liknande vis som många män träffas på golf- eller tennisbanor, i bastun eller andra sammanhang, behöver kvinnor bli bättre på att också göra det. För det är i sådana informella arenor som gemensamma intressen kan diskuteras och makt indirekt utövas.

Vi fick även träffa ett antal organisationer som arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Först besökte vi ILGA som är en världsomspännande sammanslutning från 110 länder som kämpar för lesbiska, bisexuella, transpersoners och intersexuellas rättigheter. Därefter European Women’s Lobby, som beskrev hur de arbetar med jämställdhet i EU. Slutligen fick vi även träffa Terry Reintke, som är ledamot i FEMM – Committee on women’s right and gender equality, European Parliament.

Jag kan sammanfatta det med att vi alla kan vara djupt tacksamma att dessa eldsjälar och som ofta ideellt, med motstånd från många, arbetar för att alla människor ska få samma rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, eller annat.

Allt var otroligt intressant och lärorikt. Jag kan bara uppmuntra fler att engagera sig politiskt för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det behövs alltid och kanske nu mer än någonsin med tanke på högerradikala framsteg i vissa delar av Europa.

Och även om vi i Sverige och Skandinavien fortfarande har många brister, har vi i jämförelse med många andra länder åstadkommit många förbättringar för en mer jämställd och jämlik värld, som vi kan kämpa vidare utifrån i den globala politiken.

Även om vi har lång och krokig väg delvis fylld med mycket motstånd framför oss, finns även tecken av medvind.

Som att Miljöpartiet genom den rödgröna regeringen driver en feministisk utrikespolitik och att vi har vår utrikesminister Margot Wallström med oss i detta viktiga arbete.

The force is with us (:

Camilla Kylin
Jämställdhetsambassadör i Miljöpartiet Värmland

Miljöpartiet Värmland har två jämställdhetsambassadörer, Camilla Kylin och Robert Halvarsson. Ambassadörerna verkar för att jämställdhetsfrågan sprids bland medlemmar och prioriteras politiskt, de är jämställdhetskommitténs förlängda arm ut i regionavdelningarna.

Camilla vill även passa på att informera om ett nyöppnat nätmagasin som breddar säkerhetsdebatten och diskuterar frågor relaterat till jämställdhet, våld och säkerhet: Mänsklig Säkerhet

Maria Ferm samtalade med ensamkommande flyktingbarn och föreläste om migration

I går besökte Maria Ferm Värmland.

2014-03-14 10.02.40

Dagen började med ett besök på Forsskolan i Hagfors och samtal med ensamkommande flyktingbarn och deras lärare. Ungdomarna berättade om långa processer, många avslag och vad de tyckte var felaktiga åldersbedömningar. Det ledde i sin tur till andra saker som att placeras med vuxna asylsökande eller att inte få gå gymnasiet.

Här läser du VFs intervju från tillfället: http://vf.se/nyheter/hagfors/mp-vill-ge-unga-flyktingar-ratt-att-overklaga-aldern. Även NWT gjorde ett reportage – men det är låst så ni får leta upp det i tidningen.

2014-03-14 14.15.32

På eftermiddagen föreläste Maria på Karlstads universitet om hur EU kan bli mer öppet och humant. Hela föreläsningen kan du se i efterhand på denna länk: http://www.youtube.com/watch?v=d8-xp9MAWf4

Här kan ni läsa en debattartikel från januari där Maria Ferm skriver om att vi behöver lagliga vägar till EU: http://www.nwt.se/asikter/debatt/article1457636.ece?service=refresh