#Sommarläsning om klimatet

Är du intresserad av idéer för din sommarläsning? Kanske också passa på att fördjupa din kunskap om klimatfrågan? Vår landstingspolitiker Eva Hallström vill passa på att tipsa om två böcker, kanske att varva mellan deckarna och fantasyromanerna.

Det här förändrar allt (1 av 1)

Eva Hallström rekommenderar varmt Naomi Kleins senaste bok. Foto: Robert Halvarsson

Det här förändrar allt – Naomi Klein

”Det är en bok som säger att skräckberättelsen om att de destruktiva och farliga klimatförändringarna kan få ett lyckligt slut. Där de som smutsar också är de som får betala. Det är vår möjlighet, vi kan göra det tillsammans.”

Köp den här

Klimatfeminism – Linnéa Engström

”Boken klimatfeminism förenar kampen för klimatet med kampen för en mer rättvis värld och är Linnéa Engströms debut som författare. Boken innehåller även porträtt av några av den gröna rörelsens främsta förespråkare för klimaträttvisa.”

Köp den här

Undertecknad vill å sin sida passa på att tipsa om Klimatmagasinet  Effekt, som i skrivande stund ger ut ett gratis ”prova-pånummer” för den som är intresserad.

Kanske passar sig sådan här läsning bland annat på tåget? Johan Andersson, språkrör för Grön Ungdom Väst, skickar med några tips om fina sträckor att resa på nu under sommaren.

Med hopp om fler vackra junidagar,

Text: Robert Halvarsson
Verksamhetsutvecklare, Miljöpartiet Värmland

Annonser

Kan vi rädda klimatet?

Detta var tema och fråga på ett möte vid Arenan i Karlstad, med meteorologen Pär Holmgren. Lars-Ola Westerlund från Miljöpartiet Forshaga var där.

Mötet arrangerades av Karlstad Bokcafé, Naturskyddsföreningen och Karlstads stadsbibliotek.

Pär Holmgrens fängslande sina åhörare med sitt engagerade-, allsidiga- och sitt rättframma sätt att framföra sitt budskap på.

Han visade meteorologiska diagram som fick honom att gå från sin trygga anställning som meteorolog, till att ägna sig heltid åt att föreläsa- och skriva böcker om klimatet.

Pär HolmggrenValet av titel på Pärs senaste bok, ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”, är talande för budskapet i hans föredrag också. Den fullsatta Arenan med åhörare fick klarsynta förklaringar av vad som nu händer och vad kan komma att hända beroende på hur väl vi tillsammans minskar vår klimatpåverkan.

Pär påtalade inte bara problemen, utan gav åhörarna många ”redskap” för att agera själva!

Om någon ändå inte skulle blivit övertygad av just Pärs föredrag, så meddelade TV:s meteorologer när jag kom hem, att det var vår i Värmland nu och ända upp till Luleå.

Aldrig någonsin har detta inträffat så tidigt som månadsskiftet februari-mars!

Text och foto: Lars-Ola Westerlund
Miljöpartiet Forshaga

Pär Holmgrens klimatskola (Klimataktion):
http://klimataktion.se/utbildning/klimatskola/

Läs mer om Pers bok här:
http://www.parholmgren.se/bocker.php

Klimatmöte med Lorentz

Lorentz Tovatt är språkrör för Grön Ungdom, i kväll träffade han GU Värmlands medlemmar i Karlstad för att prata om klimatpolitik.

Lorentz är språkrör för Grön ungdom tillsammans med Magda Rasmusson, han har varit aktiv i klimatpolitiska frågor under en längre tid.

Bland annat besökte han Lima i Peru, 2014, för att representera Grön Ungdom på klimattoppmötet som hölls där. I sin presentation betonar han vikten av enskilda länder engagemang i klimat och miljöfrågor som viktigt.
– Om ett land börjar med positiva aktiviteter, följer ofta flera länder med.

Positiva exempel finns bland annat i Tyskland, vars energipolitik som inneburit fler solpaneler, vindkraft och annan icke-fossil energiproduktion.
– En sak som är spännande med Tysklands energipolitik är att det påverkar vilka som äger den. Det man kan se är att 35 procent av all förnybar elproduktion ägs av individer, som får kontroll över sin egen energi, berättar Lorentz, som ser det hela som en demokratisering av elmarknaden.

Lorentz 1 (1 av 1)Istället för ett fåtal bolag äger vi människor sin egen energi. I Tyskland skapas därför också arbetstillfällen på landsbygden. Så kan också ske i andra länder som går före.

Klimatpolitik handlar om rättvisa
De totala utsläppen av växthusgaser växer dock kraftigt i världen, vilket bidrar till varmare temperatur med en rad medföljande problem. Detta är vad som ibland kallas för ”växthuseffekten”. Ekosystem rubbas och resulterar bland annat i ett mer extremt väder och ett smältande arktis.

Att bemöta detta ser GU som en rättvisefråga. De rika släpper ut mer än de fattiga, det finns även skäl att se det som en kvinno- och jämställdhetsfråga.

Om klimatfrågan skriver Grön Ungdom följande på sin hemsida:
”Klimatet bryr sig inte om nationsgränser. Därför behövs ett bindande globalt klimatavtal. De rika länderna ska minska våra utsläpp med minst 40 procent till 2020, och vi ska hjälpa fattiga länder att minska lika mycket. Vi gröna vill att Sverige tar på sig ett ledarskap och går längst fram i kampen för att förhindra kommande klimatkatastrofer.”

Läs mer – Lorentz Tovatt: Åtta orsaker varför till att klimatet handlar om jämställdhet

Förenta Nationerna är en viktig part i hur världens länder försöker tackla klimatförändringarna, och idag finns en frivillig överenskommelse mellan flera länder som kallas för Kyotoprotokollet, som ska få regeringar och länder att minska utsläppen.

Lorentz TovattMen kraven är lågt satta, och Sverige borde minska sina utsläpp med 60 % istället för EU:s föreslagna nivå på 40 % till 2030, menar Lorentz – som pekar på att fattiga länder oftast vill se större åtaganden. Protokollet har också visat sig trubbigt då regeringar i flera länder, däribland Australien och USA, har motverkat bindande avtal som gör gällande att länder måste satsa på mer ambitiösa klimatåtgärder.

En global utmaning
– En anledning att vilja gå på toppmöten trots att man ändå riskerar bli besviken, är att möta den globala gröna rörelsen, i Köpenhamn för några år sedan var det ungefär 100,000 personer som demonstrerade, säger Lorentz.

Oavsett vad kommande klimattoppmötet i Paris kommer att resultera i, kommer enskilda länders satsningar att vara viktiga. Och utmaningar finns, för varje år satsar många länder, däribland Sverige, mycket mer pengar på att subventionera fossila bränslen jämfört med förnyelsebara alternativ.

Läs mer – Dagens ETC: Dina skattepengar går till diesel och olja: ”Barockt”

Och vi bör inte gömma oss bakom att många länder hittills inte har valt att möta klimatutmaningen.
– Det spelar ingen roll om USA och Kina släpper ut mycket, vi måste ändå ta vårt ansvar.

Lorentz Tovatt nämner särskilt transportsektorn som viktig att förändra, den nya regeringens satsningar pekar i rätt riktning, de är mer ambitiösa än den tidigare under alliansregeringen menar han. Vi ska inte vara rädda för att använda så kallade robin-hoodskatter.
– Genom att bestraffa det som är dåligt, kan man satsa på det som är bra.

Text och foto: Robert Halvarsson

Grön Ungdom vill:

– beskatta miljöförstöring och lägga pengarna på hållbara alternativ som förnybar energi och energieffektiviseringar
– satsa ordentligt på utbyggnad av järnväg och kollektivtrafik
– ha ett globalt klimatavtal, och att Sverige ska vara ett föregångsland

Läs mer:
Grön Ungdoms klimatsida
Grön Ungdom Värmland
Lorentz Tovatts hemsida

Miljöpartiet är ett parti med visioner

I Nya Wermlandstidningen skrev Per Selstam en artikel som bland annat ifrågasätter Miljöpartiets miljö- och klimatpolitik, tillgängligt för tidningens plus-prenumeranter, här. Nedan publicerar vi vårt svar:

Visioner är nödvändiga för att kunna hitta mål och verktyg för att nå dit man vill. Miljöpartiet vill ha ett modernare Sverige där vi tar klimatansvar. Där vi satsar på barn och äldre och där tåg och kollektivtrafik är ett reellt alternativ till bil och flyg.

Det är utifrån den gröna visionen vi arbetar fram våra förslag för ett hållbart transportsystem. Per Selstam, påstår att miljöpartiet är ”hårdnackade motståndare till bilar och vägar” och att vi ”inte ser att de har en naturlig plats i transportsystemets helhet”. Som gröna trafikpolitiker ställer vi oss mycket frågande till Selstams påståenden. Inget av miljöpartiets förslag handlar om att förbjuda bilen. Det handlar snarare om att möjliggöra bilåkande även i framtiden. Det handlar om att inte lämna de som verkligen är beroende av bilen, de som bor på landsbygden, i sticket när oljan sinar.

I riksdagen är jag, Stina Bergström, ansvarig för partiets trafikpolitik. Vi har denna mandatperiod försökt få alliansen att införa ett prisgarantisystem för förnybara drivmedel (som bland annat skulle betyda produktionsstart för Metanolfarbriken i Hagfors), ett bonus-milissystem vid bilinköp som gynnar miljöbättre bilar, ett stöd till biogasproduktion (som skulle gynna både de värmländska bönderna och byggandet av en biogasanläggning i Karlstad), stöd till biogasmackar och el-laddstolpar. Förslag som alliansen hela tiden röstat ned. Vilket de också gjort med våra förslag för en fungerande tågtrafik och för att priserna inom kollektivtrafiken ska sluta skjuta i höjden.

I Karlstad har jag, Maria Frisk, varit stadsbyggnadsnämndens ordförande under snart fyra års tid. Här jobbar vi med att få fler att åka kollektivt, vi bygger cykelvägar och promenadstråk. Vi bygger bostäder centralt och jobbar på att planera vår stadsutveckling långsiktigt hållbart. Här har det varit viktigt att låta bilen få plats – också. Men inte på bekostnad av människor. Vi tycker nämligen att människor är viktigare än bilar. Och att det är i städerna som cykel, gång och kollektivtrafik framför allt kan ersätta många bilar.

Porträtt Stina Bergström miniStina Bergström, trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot Värmland (MP)Porträtt Maria Frisk mini

Maria Frisk, kommunalråd Karlstad (MP)

Klimatsäkra Värmland

Först nu börjar myndigheter kunna få en uppfattning om vilka kostnader som den senaste tidens extremväder har orsakat. – Det är otroligt mycket skador och kommer bli otroligt dyrt, konstaterade Helga Valdemarsdottir på Trafikverket, i Värmlands Folkblad.

I MP skriver vi så här apropå den senaste tidens extremväder: ”Klimathotet är inte längre avlägset. Det sker här och nu. Extrema väder blir allt vanligare. Forskarna har länge varnat för att ett varmare klimat leder till mer extremväder.” Om det kan man läsa i vår nya valkampanj: Klimathotet väntar inte på Reinfeldt.

Klimathotet väntar inte på ReinfeldtI skrivande stund så innebär vattnets skador på bland annat vägar problem i området kring Kristinehamn och Karlstad, om vi får fler kraftiga regn får antagligen Räddningstjänsten fortsätta sitt intensiva arbete för att trygga befolkning, infrastruktur och våra hem.

Miljöpartiet Värmlands klimatpolitik står på två ben. Det första benet handlar om att skydda sig mot klimatförändringarnas konsekvenser, i form av översvämningar, värmeböljor, stigande havsnivåer, med mera. Genom god stadsplanering, infrastruktursatsningar och krisberedskap kan vi stå bättre rustade inför framtidens utmaningar.

Det andra är att ta långsiktiga beslut, som kan hjälpa till att bromsa klimatförändringarna i sig.

Det handlar om att ställa om samhället och därmed minska utsläppen. Vi i Miljöpartiet Värmland vill att landstinget och kommunerna ska gå före och satsa på förnybar energi, göra oss oberoende av fossila bränslen och bygga ut kollektivtrafiken i hela Värmland. Ett klimatsmart Värmland är en av fyra huvudfrågor i vårt manifest för landstingsvalet.

Översvämningar och skogsbränder har alltid förekommit, men nu riskerar vi att drabbas oftare. Om vi inte gör något, leder det till mycket stora samhällskostnader och faror för människor och miljö.

Miljöpartiet behöver ditt stöd för att vända denna utveckling. Rösta grönt den 14 september!

Text: Robert Halvarsson

Vidare läsning:
Miljöpartiet Värmland: Klimatfrågan är Värmlands ansvar och möjlighet
SMHI: Exempel på klimatanpassningar för att möta översvämningar
Dagens Nyheter: Sverige dåligt rustat för översvämningar

Arvika inspireras av lokal matupphandling i Ödeshög

I Arvika har Miljöpartiet tillsammans med samtliga partier i kommunfullmäktige gått samman, för att lära sig mer om hur man upphandlar mat lokalt. Om det kan man läsa om i dagens NWT.

Flera av kommunens partirepresentanter intervjuas, och berättar hur de tänker kring detta initiativ. Anders Kensby från Miljöpartiet Arvika berättar att de är inspirerade av hur en mindre kommun i Östergötland har gjort, som lyckats få igenom krav på lokal upphandling.

– Ödeshögs kommun i Östergötland har hittat ett spännande sätt att upphandla sin mat lokalt. Där har kommunen skrivit i upphandlingen att elever och äldre ska ha möjlighet att besöka producenten av den mat de äter. Det har i praktiken lett till att maten, i den mån möjlighet finns, blivit lokalt upphandlad, säger Anders Kensby (MP) Arvika till Nya Wermlands Tidningen.

I Miljöpartiet Värmland ser vi detta som positivt, av flera skäl. Delvis handlar de om att undvika onödiga utsläpp kopplade till transporter, och därmed minska beroendet av fossila bränslen. Delvis vi att det är bra för ett samhälle att få större kunskap och kännedom om hur maten man äter är producerad. Det blir betydligt svårare när så inte är fallet.

Det är bra att elever och andra intresserade kan besöka bondgårdar, för att på så sätt ”connecta” med den mat de äter.

Med större lokal matproduktion följer också större trygghet vid eventuella internationella kriser. Av bland annat dessa skäl, hoppas vi att fler värmländska kommuner följer Arvikas exempel.

Text: Robert Halvarsson

MP Kristinehamn testar framtidsbil

Här kommer en text från vår Louise Hamilton, MP Kristinehamn.

För ett bra tag sedan ringde det på miljöpartiets mobil. Den som ringde var en av Kristinehamns bilhandlare, Claes Skoglöf, som för drygt tio år sedan sålde en Volkswagen Lupo till mig. För de som inte känner till denna bil kan jag berätta att det var en liten och på den tiden mycket bränslesnål bil, som drog 3 liter diesel på 10 mil.

Nu undrade han om jag ville hänga med till Stockholm för att testa en ny bil, en Volkswagen XL1, som skulle vara tillfälligt utställd i Sverige. Jag hittade en ledig dag som även passade Claes, men tyvärr inte lokaltidningens reporter, som också var inbjuden.

bil

Den 28 maj fick jag beskåda och provköra underverket; en mycket futuristiskt designad elhybrid som drar 0,09 l diesel/mil. Ingen familjebil precis, med sina två säten och minimalt bagageutrymme och ett inköpspris på runt 1,2 miljoner kronor. Biljournalisterna är inte odelat positiva och bilen är inte så extrem vad gäller bränsleförbrukning. Ändå ger det positivt att ett stort bilföretag satsar på att tillverka ”snålbilar” – förhoppningen är att en mer folklig variant ska börja tillverkas. Vi lär ju inte slippa undan bilen som transportmedel än på länge. En av de personer som varit med och tagit fram bilen var på plats – en tysk ingenjör visade ett stort engagemang i och stora kunskaper om de gröna frågorna. Och hur var det då att köra bilen? Jo, det var kul, den var lättkörd och det var intressant att se stockholmarnas reaktioner, bilen väckte enormt uppseende!

bild-louise

Louise Hamilton