Högre tempo i landstingets jämställdhetsarbete

Trots att det är 2017 finns det fortfarande skillnader i kvalitén på den vård som erbjuds. Det kan bland annat bero på faktorer som kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionshinder och ekonomiska förutsättningar.

För att öka tempot i landstingets jämställdhetsarbete har Värmlandssamverkan tillsatt en särskild arbetsgrupp av politiker för att sätta fokus på frågan och jobba mer aktivt på politisk nivå med jämställd vård.

Det är skillnader i hur män och kvinnor upplever hur de blir behandlade i vården. Det finns skillnader i vård om man är född utanför EU jämfört om man är född i Sverige och det är skillnad på bemötande om man har funktionshinder eller inte.

SAM_0087-picsay.JPG

För att uppnå jämställdhet behövs kunskap om hur läget ser ut idag. Foto: Robert Halvarsson

Vi politiker behöver bli bättre på att ha med jämställdhetsperspektivet i vårdens styrdokument. Inte bara nämna vikten av jämlik vård utan ta arbetet till en mer konkret och djupare nivå.

Robert Halvarsson och Monika Bubholz är Miljöpartiets representanter i arbetsgruppen och vi har båda stort engagemang för dessa frågor. Idag var första mötet för arbetsgruppen och vi ser fram emot det vidare arbetet. För att kunna förändra något behöver vi ha fakta på plats.

Vi menar att vi behöver utveckla den statistik som tas fram och genomföra gender budgeting för att se de strukturer som finns. Att öka kunskapsnivån rörande jämlik hälsa är därför oerhört viktigt.

Annonser

#Sommarläsning om klimatet

Är du intresserad av idéer för din sommarläsning? Kanske också passa på att fördjupa din kunskap om klimatfrågan? Vår landstingspolitiker Eva Hallström vill passa på att tipsa om två böcker, kanske att varva mellan deckarna och fantasyromanerna.

Det här förändrar allt (1 av 1)

Eva Hallström rekommenderar varmt Naomi Kleins senaste bok. Foto: Robert Halvarsson

Det här förändrar allt – Naomi Klein

”Det är en bok som säger att skräckberättelsen om att de destruktiva och farliga klimatförändringarna kan få ett lyckligt slut. Där de som smutsar också är de som får betala. Det är vår möjlighet, vi kan göra det tillsammans.”

Köp den här

Klimatfeminism – Linnéa Engström

”Boken klimatfeminism förenar kampen för klimatet med kampen för en mer rättvis värld och är Linnéa Engströms debut som författare. Boken innehåller även porträtt av några av den gröna rörelsens främsta förespråkare för klimaträttvisa.”

Köp den här

Undertecknad vill å sin sida passa på att tipsa om Klimatmagasinet  Effekt, som i skrivande stund ger ut ett gratis ”prova-pånummer” för den som är intresserad.

Kanske passar sig sådan här läsning bland annat på tåget? Johan Andersson, språkrör för Grön Ungdom Väst, skickar med några tips om fina sträckor att resa på nu under sommaren.

Med hopp om fler vackra junidagar,

Text: Robert Halvarsson
Verksamhetsutvecklare, Miljöpartiet Värmland

Miljöpartiets jämställdhetsambassadörer besökte Bryssel

I maj besökte flera jämställdhetsambassadörer från Miljöpartiet Bryssel för att fördjupa sig i unionens jämställdhetspolitiska arbete. Camilla Kylin från Miljöpartiet Värmland rapporterar från resan till EU-parlamentet.

I maj hade jag fördelen att få följa med till Bryssel på en resa med MP jämställdhetsambassadörer. Det var en mycket lärorik resa. Även om jag inte hör till de mest EU-kritiska rösterna har även jag ofta upplevt frustration över denna stora, byråkratiska apparat och dess centralistiska styre. Samtidigt har jag förstått dess betydelse och potential.

Det gick därför rakt in i hjärtat att höra inledande orden i presentationen i EU parlamentet att detta projekt – trots problem och brister – som faktiskt började som ett projekt för ett fredligt Europa, de facto inneburit längre tid av fred mellan europeiska stater än tidigare i historien. Kanske är det på grund av att jag har en mor från Tyskland, som fick genomlida andra världskriget som krigsbarn, som detta påverkar mig djupt och att det känns extra viktigt och betydelsefullt.

När jag för något år sedan dessutom fick höra Carl Schlyter föreläsa om EU och alla viktiga frågor Miljöpartiets parlamentariker driver och delvis åstadkommit framsteg inom (bland annat genom Isabella Lövins fiskepolitik, Schlyters arbete med information/kritik mot frihandelsavtalet TTIP med mera) blev jag än mer intresserad av EU och arbetet där.

Jämställdhet är viktigt ur så många perspektiv. Vi gröna ser och driver bland annat kopplingen mellan jämställdhet, jämlikhet, hälsa, miljö och klimat samt våld och fred. Jag har länge röstat på Miljöpartiet och för några år sen gick jag med, just för att det är ett parti som driver dessa frågor och grundar sig i solidaritet med djuren, naturen och framtida generationer.

Framvuxen ur miljö, kvinno- och fredsrörelsen är det ett parti med den mest altruistiska värdegrunden. Dessutom upplever jag partiet som ett konstruktivt problemlösarparti, som agerar utifrån nödvändigheterna vi ser i omvärlden. Visst gör även vi fel och är inte perfekta, men vår ideologi är för mig den som kan komma rädda den idag så utsatta världen.

Ambassadörer på plats i Bryssel.

Ambassadörer på plats i Bryssel.

Vi fick på resan träffa bland annat Soraya Post, från Feministiskt Initiativ, vår EU-parlamentariker Linnea Engström, som båda driver jämställdhets- och minoritetsfrågor. Soraya Post kunde stolt berätta att de genomdrivit en förändring i lagtext som äntligen ger romer samma status som judar, det vill säga – de båda betraktas som offer för förintelsen under andra världskriget.

Vi hann även kort tala om romernas situation idag och påtryckningar via EU på länder som Ungern och Rumänien. Även om det går långsamt och det är fruktansvärda förhållanden romer än idag utsätts för, så tror jag att arbetet som bland annat utförs av Soraya Post, som själv är romsk, kan ha stor betydelse.

Hennes kämparanda inom området var både glädjande och inspirerande!

Linnea Engström är MP-parlamentariker med mycket stark och inspirerande personlighet! Hon presenterade sina områden och hur det är att arbeta som ung och kvinna i ”gubbväldet” EU, där många är äldre män, med lång erfarenhet från europeisk politik. Men hon var tydlig med att även vi kan påverka och på sikt arbeta politiskt med EU-frågor.

Vi frågade hur hon klarade av att hantera det fullspäckade program som arbetet innebär. Hon berättade att parlamentariker får anställa ett antal assistenter vars uppgift är att stötta dem. Till exempel i genomgång av nyaste forskning, för att skaffa argument i debatter.

Glädjande nog menade hon att god kunskap oftast på sikt slår bättre position, det vill säga – det gäller att vara påläst, och ha argument.

Som parlamentariker får de ofta ofantligt många inbjudningar och kanske behöver säga nej till cirka 80 %. I början vill man ofta vara med på allt och det är lätt att bränna ut sig. Hon sa att hon ser det som en feministisk strategi att kunna säga nej, att jobbet inte dränker henne. Att se till att skapa sig ett hållbart arbetsliv.

Något jag särskilt tog med mig var hur viktigt det är att nätverka utanför sammanträdesrummen, att skapa mötesplatser, där man kan träffas informellt och diskutera viktiga frågor samt stötta varandra – för att på så vis bli bättre förberedda på motstånd och nå framsteg i parlamentet.

På liknande vis som många män träffas på golf- eller tennisbanor, i bastun eller andra sammanhang, behöver kvinnor bli bättre på att också göra det. För det är i sådana informella arenor som gemensamma intressen kan diskuteras och makt indirekt utövas.

Vi fick även träffa ett antal organisationer som arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Först besökte vi ILGA som är en världsomspännande sammanslutning från 110 länder som kämpar för lesbiska, bisexuella, transpersoners och intersexuellas rättigheter. Därefter European Women’s Lobby, som beskrev hur de arbetar med jämställdhet i EU. Slutligen fick vi även träffa Terry Reintke, som är ledamot i FEMM – Committee on women’s right and gender equality, European Parliament.

Jag kan sammanfatta det med att vi alla kan vara djupt tacksamma att dessa eldsjälar och som ofta ideellt, med motstånd från många, arbetar för att alla människor ska få samma rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, eller annat.

Allt var otroligt intressant och lärorikt. Jag kan bara uppmuntra fler att engagera sig politiskt för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det behövs alltid och kanske nu mer än någonsin med tanke på högerradikala framsteg i vissa delar av Europa.

Och även om vi i Sverige och Skandinavien fortfarande har många brister, har vi i jämförelse med många andra länder åstadkommit många förbättringar för en mer jämställd och jämlik värld, som vi kan kämpa vidare utifrån i den globala politiken.

Även om vi har lång och krokig väg delvis fylld med mycket motstånd framför oss, finns även tecken av medvind.

Som att Miljöpartiet genom den rödgröna regeringen driver en feministisk utrikespolitik och att vi har vår utrikesminister Margot Wallström med oss i detta viktiga arbete.

The force is with us (:

Camilla Kylin
Jämställdhetsambassadör i Miljöpartiet Värmland

Miljöpartiet Värmland har två jämställdhetsambassadörer, Camilla Kylin och Robert Halvarsson. Ambassadörerna verkar för att jämställdhetsfrågan sprids bland medlemmar och prioriteras politiskt, de är jämställdhetskommitténs förlängda arm ut i regionavdelningarna.

Camilla vill även passa på att informera om ett nyöppnat nätmagasin som breddar säkerhetsdebatten och diskuterar frågor relaterat till jämställdhet, våld och säkerhet: Mänsklig Säkerhet

Framsteg och utmaningar inom kvinnosjukvården i Värmland

Nyligen hade MP Värmlands fullmäktigegrupp besök av verksamhetscheferna för kvinnosjukvården i Värmland, Anna Hessel och Margareta Lood, vid vårt gruppmöte. Även Matilda Edvardsson från Grön Ungdom deltog på mötet.

Mia Breivik från Miljöpartiets landstingsgrupp skriver här om mötet för vår blogg.

Kvinnosjukvården berör oss miljöpartister särskilt eftersom vi vet att frågor som rör kvinnokroppen ofta förenas med stigmatisering, skuld och skam. Det känns obekvämt för många att prata om menssmärtor, aborter och svårigheter att bli gravid trots att detta är exempel på saker som berör många kvinnor.

I Värmland har kvinnosjukvården genomgått en del förändringar det senaste året med en ny ledning med Anna och Margareta i spetsen. Båda delar arbetstiden mellan chefskap och kliniskt arbete och brinner för kvinnans bästa.

Kvinnosjukvården har upplevt en minskning av antalet personal under flera år och bristen på läkare och barnmorskor ökar hela tiden. På vissa platser har man istället för barnmorskor fått anställa sjuksköterskor och periodvis är man beroende av hyrläkare. Personalen har dessutom varit sjukare än vad som är rimligt, vilket kan tyda på en hård belastning och besparingar som slagit fel. Vi tror inte att man sparar genom att förvänta sig att färre personer ska göra mer arbete. Vi tror på att rätt personer gör rätt arbete. När patientens behov sätts först förbättras även personalens situation.

En fråga som väckts av Grön Ungdom är den om preventivmedel. Att ha ett preventivmedel som verkligen fungerar för den enskilda kvinnan är viktigt både för välbefinnandet och för att förebygga att man blir gravid när man inte vill det. Vi i Miljöpartiet tror att det är viktigt att preventivmedlen är lätta att få tag på och inte kostar för mycket men också att det finns många olika sorter att välja mellan.

Av Anna och Margareta fick vi bekräftat att det finns brister i urvalet. Många tjejer föredrar till exempel p-ring framför p-piller men skillnaden i kostnad är stor. Vi ser ett problem med att kvinnosjukvårdens erfarenhet inte beaktas när beslut tas om vilka preventivmedel som subventioneras.

Vi fick veta att arbetet med kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer, till exempel livsmoderhalscancer som de enormt viktiga cellprovskontrollerna är till för att upptäcka, fungerar bra. Kvinnorna får hjälp snabbt och har en kontaktsjuksköterska som de kan vända sig till under hela vårdtiden. Den robot som Värmlandssamverkan köpte in 2012 innebär att kvinnorna kan opereras med mindre smärta efteråt och slipper ligga på sjukhus lika länge.

Värmland ligger bättre till än många andra landsting när det gäller att undvika förlossningsskadan svår bristning i ändtarmen men för att minska antalet ännu mer har man tillfällen då barnmorskor och läkare tränar på att förlösa och på att bedöma och sy bristningar. En tanke som väcktes hos oss är om inte kvinnosjukvården borde få möjlighet att ha egna sjukgymnaster med specialintresse för uppföljningen av kvinnor som varit med om en bristning.

Folksjukdomen endometrios har lyfts i media de senaste åren på grund av svårigheterna för drabbade kvinnor att få diagnos och vård. I Värmland arbetar man just nu med att ta fram ett endometriosteam med flera olika professioner, bland annat smärtläkare. Förhoppningsvis är det snart slut på den tragiska upplevelsen av att upprepade gånger söka vård utan att tas på allvar. Kunskapen om endometrios har ökat inom verksamheten och detta är en mycket välkommen utveckling!

Sammantaget kan man säga att vi fick en blandad bild av läget inom kvinnosjukvården i Värmland. Framsteg görs som märks och kommer märkas för kvinnor som söker vård här, samtidigt som det finns orosmoln som måste hanteras. Förutom bemanning och preventivmedel ser vi behov av att kvinnor som drabbats av förlossningsskador följs upp bättre och att par som har svårt att få barn tas omhand på ett bra och konsekvent sätt.

Vi tackar Anna och Margareta för ett givande samtal och ser fram emot att använda våra nya insikter i det politiska arbetet!

Mia porträtt

Text: Mia Breivik

Klimatmöte med Lorentz

Lorentz Tovatt är språkrör för Grön Ungdom, i kväll träffade han GU Värmlands medlemmar i Karlstad för att prata om klimatpolitik.

Lorentz är språkrör för Grön ungdom tillsammans med Magda Rasmusson, han har varit aktiv i klimatpolitiska frågor under en längre tid.

Bland annat besökte han Lima i Peru, 2014, för att representera Grön Ungdom på klimattoppmötet som hölls där. I sin presentation betonar han vikten av enskilda länder engagemang i klimat och miljöfrågor som viktigt.
– Om ett land börjar med positiva aktiviteter, följer ofta flera länder med.

Positiva exempel finns bland annat i Tyskland, vars energipolitik som inneburit fler solpaneler, vindkraft och annan icke-fossil energiproduktion.
– En sak som är spännande med Tysklands energipolitik är att det påverkar vilka som äger den. Det man kan se är att 35 procent av all förnybar elproduktion ägs av individer, som får kontroll över sin egen energi, berättar Lorentz, som ser det hela som en demokratisering av elmarknaden.

Lorentz 1 (1 av 1)Istället för ett fåtal bolag äger vi människor sin egen energi. I Tyskland skapas därför också arbetstillfällen på landsbygden. Så kan också ske i andra länder som går före.

Klimatpolitik handlar om rättvisa
De totala utsläppen av växthusgaser växer dock kraftigt i världen, vilket bidrar till varmare temperatur med en rad medföljande problem. Detta är vad som ibland kallas för ”växthuseffekten”. Ekosystem rubbas och resulterar bland annat i ett mer extremt väder och ett smältande arktis.

Att bemöta detta ser GU som en rättvisefråga. De rika släpper ut mer än de fattiga, det finns även skäl att se det som en kvinno- och jämställdhetsfråga.

Om klimatfrågan skriver Grön Ungdom följande på sin hemsida:
”Klimatet bryr sig inte om nationsgränser. Därför behövs ett bindande globalt klimatavtal. De rika länderna ska minska våra utsläpp med minst 40 procent till 2020, och vi ska hjälpa fattiga länder att minska lika mycket. Vi gröna vill att Sverige tar på sig ett ledarskap och går längst fram i kampen för att förhindra kommande klimatkatastrofer.”

Läs mer – Lorentz Tovatt: Åtta orsaker varför till att klimatet handlar om jämställdhet

Förenta Nationerna är en viktig part i hur världens länder försöker tackla klimatförändringarna, och idag finns en frivillig överenskommelse mellan flera länder som kallas för Kyotoprotokollet, som ska få regeringar och länder att minska utsläppen.

Lorentz TovattMen kraven är lågt satta, och Sverige borde minska sina utsläpp med 60 % istället för EU:s föreslagna nivå på 40 % till 2030, menar Lorentz – som pekar på att fattiga länder oftast vill se större åtaganden. Protokollet har också visat sig trubbigt då regeringar i flera länder, däribland Australien och USA, har motverkat bindande avtal som gör gällande att länder måste satsa på mer ambitiösa klimatåtgärder.

En global utmaning
– En anledning att vilja gå på toppmöten trots att man ändå riskerar bli besviken, är att möta den globala gröna rörelsen, i Köpenhamn för några år sedan var det ungefär 100,000 personer som demonstrerade, säger Lorentz.

Oavsett vad kommande klimattoppmötet i Paris kommer att resultera i, kommer enskilda länders satsningar att vara viktiga. Och utmaningar finns, för varje år satsar många länder, däribland Sverige, mycket mer pengar på att subventionera fossila bränslen jämfört med förnyelsebara alternativ.

Läs mer – Dagens ETC: Dina skattepengar går till diesel och olja: ”Barockt”

Och vi bör inte gömma oss bakom att många länder hittills inte har valt att möta klimatutmaningen.
– Det spelar ingen roll om USA och Kina släpper ut mycket, vi måste ändå ta vårt ansvar.

Lorentz Tovatt nämner särskilt transportsektorn som viktig att förändra, den nya regeringens satsningar pekar i rätt riktning, de är mer ambitiösa än den tidigare under alliansregeringen menar han. Vi ska inte vara rädda för att använda så kallade robin-hoodskatter.
– Genom att bestraffa det som är dåligt, kan man satsa på det som är bra.

Text och foto: Robert Halvarsson

Grön Ungdom vill:

– beskatta miljöförstöring och lägga pengarna på hållbara alternativ som förnybar energi och energieffektiviseringar
– satsa ordentligt på utbyggnad av järnväg och kollektivtrafik
– ha ett globalt klimatavtal, och att Sverige ska vara ett föregångsland

Läs mer:
Grön Ungdoms klimatsida
Grön Ungdom Värmland
Lorentz Tovatts hemsida

Cellprovsveckan – ta en #cellfie

Här kommer en personlig text från Carola Bolmstedt, sammankallande i MP Karlstad. Du kan följa Carola på Twitter.

Den här veckan är det cellprovsveckan och då uppmanas alla tjejer/kvinnor av organisationen Ung Cancer att ta en #cellfie och lägga upp i sociala medier. Mer information om detta kan du läsa här (länk: http://www.ungcancer.se/ta-en-cellfie-under-cellprovsveckan )

Jag är glad att jag gick och tog cellprov när kallelse till rutinkoll kom. Om man går på regelbundna cellprovskontroller kan sådana förändringar upptäckas och man kan få behandling i god tid. Det upptäcktes därför i tid att jag hade cellförändringar och jag opererades. Jag var 25år. Det var en omskakande upplevelse ska jag ärligt medge. Kan ibland ha svårt för att prata om det, men samtidigt är det så viktigt att göra just det när det enkelt kan upptäckas och åtgärdas. Ok, jag vet situationen hos barnmorskan när man tar cellprovet suger, det är ditt liv det handlar om och mitt råd är; ta hand om dig. Stå ut de där jobbiga minuterna det tar att ta cellprovet. När det är klart kommer du känna dig glad att det är gjort.

Carola Bolmstedt

 

Vi vill höra om kvinnors upplevelse av könsrelaterad vård i Värmland

Vi på Miljöpartiet de gröna i Värmland har det senaste året följt debatten om det tabubelagda kvinnliga könsorganet. Kvinnor upplever att den vård de får inte tar hänsyn till deras upplevelser, och att det ofta avfärdas utan ordentlig utredning.

Vi vill lyfta denna fråga och göra en ordentlig genomlysning av läget i Värmlands läns landsting. Hur upplever kvinnor kontakter med vården som har med könsorganet att göra? Det kan handla om förlossningsskador som normaliseras, vestibulit, vaginism eller endometrios som inte blir korrekt diagnostiserat.

Vi är medvetna om att detta ämne är känsligt och svårt att prata om, men vi tror att vi måste få bort tabut för att vi ska nå en jämställd vård.

Uppdatering: 4 mars höll nystartade Endometrios Värmlandsgruppen föreläsning om en av dessa sjukdomar. Vi tar gärna emot upplevelser av detta så att vi kan förbättra vården. Läs artikeln här: http://vf.se/nyheter/karlstad/endometrios-den-dolda-kvinnosjukdomen

Vi vill höra din upplevelse

Därför vill vi nu höra om dina upplevelser från vården i Värmland. Skriv på twitter under #vårdvagninavärmland eller kommentera nedan. Du kan också maila oss på varmland@mp.se. Du kan kommentera anonymt här nedan, och mailar du lovar vi att hålla dig anonym om du inte uttrycker något annat.

Under de närmaste veckorna runt 8 mars kommer vi samla kunskap, motioner, inspel från patienter och personal. Utifrån det vi lär oss kommer vi ta initiativ för förbättringar av vården. Alla ska få ett gott mottagande i vården, bli tagen på allvar – oavsett kön(sorgan)!

Länkar

Här samlar vi länkar till artiklar om ämnet. #fittrevolution #fittupproret och #fittuppropet på twitter ger mycket god läsning.

Om förlossningsskador:

Fakta från vårdguiden:

Vi ser fram emot ett meningsfullt samtal!

Det går att kommentera anonymt nedan.