Nu är Centralsjukhusets kök KRAV-certifierat

I Värmlands landsting finns i det miljöpolitiska programmet ett mål på att andelen ekologisk mat ska vara 30 procent till 2016. Målet har i år redan uppnåtts och Centralsjukhusets kök har dessutom KRAV-certifierats och kan därmed använda KRAV-märket på matsedeln. Detta har uppnåtts tack vare duktig personal och inom budgetram. Nu har personalen höjt ribban och själva satt ett högre mål på 35 procent ekologisk mat.

I MP Värmland är vi mycket positiva till att andelen ekologisk mat inom landstinget ökar. Vi vill fortsatt sträva mot att när landstinget upphandlar livsmedel ska det ställas krav så att man i största möjliga mån köper ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta varor. Dessutom tycker vi att det är viktigt att livsmedel som till exempel griskött är producerade enligt samma miljö-, djurskydds- och hälsoskyddsvillkor som de svenska råvarorna har.

Läs mer här.

Annonser

Arbetet med förlossningsskador i vården utvecklas i landstinget

Under våren drev Miljöpartiet en kampanj för att uppmärksamma förlossningsskador inom vården. Det resulterade i att Värmlandssamverkan, den styrande majoriteten i landstinget där Miljöpartiet ingår, lade ett politiskt initiativ för att undersöka hur många som drabbas av förlossningsskador i Värmland samt se till att det finns goda rehabiliteringsmöjligheter.

En rapport har nu tagits fram i landstinget. Den visar att andelen skador som diagnostiserats av vården har ökat under de senaste åren. Detta beror förmodligen på att förlossningsskador numera uppmärksammas på ett tydligare sätt än tidigare och att utbildning av personalen skett. Ungefär 125 kvinnor i Värmland drabbas årligen av större bristningar, enligt rapporten.

Det pågår redan idag en aktiv diskussion och kontinuerlig utbildning av läkare och barnmorskor för att öka kunskap om hur skador ska hanteras på ett bra sätt. På det viset så minskar andelen besvär för kvinnor i efterförloppet. Enligt rapporten så sker idag förebyggande arbete och att detta arbete ska intensifieras framöver. De åtgärder som kommer att genomföras är:

  • Förebyggande arbete för att minska uppkomsten av skador. Här finns endast tydlig evidens för att varma kompresser mot perineum minskar risken för skador. Det finns dock arbetssätt som anses minska risken, till exempel god överblick över perineum, perinealskydd och bra kontakt mellan kvinnan och förlösaren.
  • Utbildning av läkare och barnmorskor för att öka andelen upptäckta skador.
  • Korrekt omhändertagande av konstaterade skador.
  • Rehabilitering med sjukgymnastik efter konstaterade skador.

I Miljöpartiet är vi glada och stolta över att arbetet inom förlossningsskador har tagit fart i Värmland. Har ni synpunkter eller kommentarer inom detta ämne så hör gärna av er till varmland@mp.se.

Utveckling av akutmottagningen i Karlstad och patientinflytande även för barnen

Idag och i morgon har landstingsstyrelsen möte. Idag fattades inga beslut, men vi fick höra på intressanta föredragningar.Bl.a. rapport från akutmottagningen i Karlstad om efterlängtad utveckling som nu är på gång:
– Förstärkning med fyra sjuksköterskor för att kunna tillämpa ”teambaserat” arbetssätt fullt ut även kvällar och helger.
– Projektanställning under 6 mån av en distriktsläkare för att kunna utvärdera om det finns behov av den specialistkompetensen för en del av akutens patienter.

Ytterligare ett av många bra utvecklingsprojekt i landstinget presenterades av Experio Lab i samarbete med Folktanvården Värmland, Ungdomsmottagningen och Barn- och Ungdomsmedicin: Barn och ungdomar tillfrågas om den verksamhet de är patienter i, och blir delaktiga i det konkreta utvecklingsarbetet. Kvalitetsutveckling, patientinflytande och barnperspektiv!

Jesper Johansson/gruppledare för Miljöpartiet i landstinget

Stort värmländskt deltagande vid Miljöpartiets kongress i Göteborg

Rekordmånga miljöpartister från Värmland samlas i helgen på Miljöpartiets kongress i Göteborg.

20140601-214657.jpg

– Vi är sammanlagt över 25 personer från 11 olika lokalavdelningar och vi har aldrig varit så många kongressdeltagare från Värmland tidigare, säger länets ordförande Monika Bubholz.

På kongressen kommer deltagarna besluta om Miljöpartiets valmanifest och den politik som partiet vill driva de kommande fyra åren.

-Efter framgångarna i valet till EU-parlamentet ser vi med stor tillförsikt fram emot valen i september, säger språkröret Stina Bergström. Vi blev näst största parti i Värmland och märker att Miljöpartiets politik kring miljö, skola och jobb attraherar allt fler människor.

Miljöpartiets kongress pågår mellan fredag och söndag och avslutas med stor grön uppslutning i Prideparaden genom Göteborg

Stina Bergström och Jesper Johansson omvalda som språkrör i Värmland

20140322_MPvarmland

Miljöpartiet i Värmland höll årsmöte i Högboda under lördagen. Språkrören Stina Bergström och Jesper Johansson blev enhälligt omvalda, liksom även ordföranden Monika Bubholz. Flera medlemmar uttryckte stor uppskattning av hur språkrören lyfter trafikfrågorna, inte minst frågan om de nedläggningshotade tågstationerna, och visar att Miljöpartiet är det parti som bryr sig om landsbygdens invånare.

– Det känns jätteroligt nu när vi närmar oss valrörelserna, säger Stina Bergström. Nya medlemmar strömmar till. Allt fler människor märker att Miljöpartiet har den bästa politiken, både för miljön och för ett mänskligare samhälle.

– Vi har gott hopp om framgångar både i EU-valet, riksdagsvalet och landstingsvalet, säger Jesper Johansson. Det som kan rädda de hotade tågstationerna nu är en rejäl valframgång för Miljöpartiet i landstinget, så att de andra partierna blir tvungna att förhandla med oss om kollektivtrafiken.

Övriga ledamöter i styrelsen för Miljöpartiet i Värmland blev Eva Hallström, Lars-Ola Westerlund, Mia Breivik, Tony Nilsson, Anders Hallström och Birgitta Kahn. Till ersättare i styrelsen valdes Annika Arnesdotter, Birgitta Karstensson, Frida Bergman, Stefan Norén och Muhammed Said.

Ekologisk och närproducerad mat i landstinget

Satsning på ekologisk och närproducerad mat i landstinget har varit stor de senaste åren. Glädjande nog är nu cirka 25 % av den mat som serveras vid Centralsjukhuset i Karlstad är ekologisk. Här finns ett inslag från SVT om detta arbete:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/en-fjardedel-ekologisk-mat-pa-csk

En stor uppköpare som landstinget har stora möjligheter att påverka omvärlden genom sina inköp. Miljöpartiet tycker att hela landstinget ska utveckla sin upphandling för att så långt som möjligt köpa miljöanpassade och närproducerade varor. Upphandlingen av varor ska också innehålla etiska krav, till exempel att gynna rättvis handel.