Bättre kollektivtrafik på småorter och landsbygd ska utredas

Region Värmlands kollektivtrafiknämnd har idag beslutat om ett förslag till omarbetat trafikförsörjningsprogram för länet, som ska skickas ut för synpunkter till kommunerna. På initiativ av Jesper Johansson (MP) valde nämnden att i förslaget skriva in att flera utredningar ska göras som kan öppna för att kollektivtrafiken blir betydligt bättre på småorter och på landsbygden.

Ett tillägg gäller den länge omdebatterade frågan om tågstationer:

”Lokaliseringen av hållplatser och stationer påverkar också tillgängligheten. En översyn ska göras av möjligheterna att trafikera fler platser utmed befintliga linjer i tågtrafiken. Även möjligheterna att anlägga helt nya hållplatser ska utredas.”

Den utredningen pågår redan, enligt ett beslut av Region Värmlands fullmäktige i fjol som Miljöpartiet tagit initiativ till, och ska redovisas i december.

En nyhet är däremot att kollektivtrafiknämnden även vill utreda om man kan öppna tågtrafik mellan Kristinehamn och Filipstad:

”Även möjligheterna att köra tågtrafik på Inlandsbanan till Storfors, Nykroppa och Filipstad ska utredas.”

På många håll på landsbygden finns varken tåg eller busslinjer, men däremot skolskjutsar. Kollektivtrafiknämnden vill därför undersöka olika sätt att låta skolskjutsarna bli en resmöjlighet även för andra än skoleleverna:

”Förutsättningarna för att öppna skoltrafiken för allmänna kollektivtrafikresenärer ska utredas närmare, liksom möjligheterna att omvandla skoltrafik till allmän linjetrafik.”

I ett annat tillägg pekar kollektivtrafiknämnden på att de regionala tågen borde kunna ha fler turer på helgerna:

”Utbyggnad av tågtrafiken under programperioden försvåras av begränsningar i både fordonstillgång och järnvägskapacitet. Ökad turtäthet i helgtrafiken är i den situationen en möjlighet att utöka utbudet. Fler hållplatslägen med stoppmöjlighet kan också vara ett bra sätt att utöka service och användbarhet i tågtrafiken.”

Jesper Johansson är mycket nöjd med nämndens beslut idag:

– Det är väldigt skönt att fler och fler partier börjar inse att även landsbygdens invånare bör kunna använda kollektivtrafiken. Nu hoppas jag att kommunerna instämmer i de här förslagen. Och så hoppas jag förstås att väljarna i landstingsvalet stödjer det parti som driver på för en bra kollektivtrafik i hela Värmland!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s