Miljöpartiet satsar på skogen i Värmland

Under tisdagen besökte de miljöpartistiska riksdagsledamöterna Helena Leander, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, och Stina Bergström, ledamot för Värmland, Skogsstyrelsen i Karlstad. Temat för besöket var behovet av att kunna skydda fler värdefulla skogar, där det idag saknas resurser. Enligt Skogsstyrelsen saknas idag resurser för att skydda värdefulla s k nyckelbiotoper i Värmland. Det gör att skogsägare som gärna vill spara skog inte får någon ersättning, alternativt att värdefulla skogar avverkas. Enligt representanter från länsstyrelsen som också närvarade vid mötet finns liknande problem när det gäller att bilda nya naturreservat, där de medel som ges inte på långa vägar räcker till de områden som står på kö.

–          Det är bekymmersamt att det inte finns några pengar till de skogsägare som vill skydda sin skog, säger Helena Leander. Om vi vill att de värdefulla skogarna ska sparas måste staten också vara beredd att betala.

Miljöpartiet anslår i sin alternativbudget miljardsatsningar på skogen den kommande budgetperioden. För Värmlands del motsvarar det sammanlagt drygt 200 miljoner kronor till skogsskydd: en dryg fördubbling av pengarna för naturreservat, samt ytterligare medel för s k biotopskydd.

–          Vi ger också mer pengar till Skogsstyrelsen, så att de kan utöka informationen om hyggesfritt skogsbruk, säger Stina Bergström. Det finns ett ökat intresse bland värmländska skogsägare för att bruka sin skog med mer skonsamma metoder.

Fakta Miljöpartiets skogsvårdssatsning

De anslag som berörs är Åtgärder för värdefull natur (skötsel av naturreservat mm), Skydd av värdefull natur (inrättande av naturreservat mm), Skogsstyrelsen, samt Insatser för skogsbruket (bl a biotopskydd och naturvårdsavtal).

Då Värmland har drygt 5 % av den produktiva skogsmarken och ca 5 % av de oskyddade värdekärnorna har vi uppskattat att 5 % av Miljöpartiets skogssatsningar skulle hamna i Värmland, även om den faktiska fördelningen inte sker fullt så schablonartat.

Med denna fördelningsnyckel skulle Miljöpartiets skogs- och naturvårdssatsningar alltså ge följande resultat för Värmland under budgetperioden (miljoner kronor):

2014

2015

2016

2017

Totalt

Åtgärder för värdefull natur

15

19

23

23

79

Skydd av värdefull natur

27

47

53

53

179

Skogsstyrelsen

1

3

6

6

16

Insatser för skogsbruket

5

12

19

19

54

 

Bifogat diagram illustrerar hur de två anslag som avgör möjligheten att skydda hotade och värdefulla skogar skulle utvecklas.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s