Pressmeddelande: Endast Miljöpartiet krävde miljövänligare trafiksatsningar

Eva Hallström (MP) reserverade sig igår när landstingsstyrelsen yttrade sig över Region Värmlands förslag till ny länstransportplan. Landstinget borde inte ställa sig positivt till ett förslag som är negativt för folkhälsa och miljö, ansåg Eva Hallström, och föreslog en rad ändringar i det yttrande som landstinget skulle lämna. Men alla andra partier i landstingsstyrelsen röstade emot hennes förslag.

En ny länsplan för transportinfrastruktur ska beslutas i Region Värmland den 8 november. Det remissförslag som är utsänt innebär att mer än hälften av kommande investeringar i infrastruktur går till bilvägarna. Miljöpartiet tycker det är fel prioritering.

– Att satsa på bättre tågförbindelser och även cykelvägar, så att bil- och flygtrafiken kan minska, hör till de viktigaste miljöfrågorna, förklarar Eva Hallström. Några årtionden framåt kommer fortfarande många bilar att gå på fossila bränslen. Därför måste vi satsa på utbyggnad av kollektivtrafik och cykelvägar. När vi antar en ny länstransportplan är det rätta tillfället att prioritera upp miljövänliga trafiksatsningar, och det är hemskt synd om inte de andra partierna vill göra det.

– När man pratar lite allmänt om miljöfrågor så vill alla verka miljövänliga, men när det verkligen gäller är det tydligen bara vi i Miljöpartiet som tar de vackra orden om miljön på allvar, säger Jesper Johansson (MP), som är ersättare i landstingsstyrelsen.

– I den föreslagna länstransportplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning som tydligt anger att planen motverkar miljömålen och målet om ett hållbart transportsystem, berättar Eva Hallström. Det är både märkligt och beklagligt att man föreslår en plan som man vet är skadlig för miljön. Och ännu mer beklagligt att de andra partierna tydligen vill ha en sådan länstransportplan.

 – Landstinget har ansvar för hälsa och livsmiljö, för dagens värmlänningar och för kommande generationer. Då borde vi också ha detta som utgångspunkt när vi yttrar oss om vilka trafiksatsningar som ska göras, understryker Eva Hallström avslutningsvis.

Ytterligare information:

Eva Hallström (MP), landstingsråd och ledamot i landstingsstyrelsen, 070-561 23 67
Jesper Johansson (MP), ersättare i landstingsstyrelsen, 073-035 90 52

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s