Pressmeddelande: Satsa på tåg och cykel istället för dyra hastighetshöjningar på bilvägarna

Resecentret i Karlstad måste tidigareläggas. Förbättringar av järnvägarna i Värmland bör också tidigareläggas. Region Värmland bör bidra till dessa satsningar om det leder till att de genomförs snabbare. Vi bör också börja satsa offensivt på att bygga ut gång- och cykelvägar inom och mellan Värmlands tätorter. Det skriver Miljöpartiet i sitt yttrande över Region Värmlands förslag till ny länstransportplan.

En ny länsplan för transportinfrastruktur i Värmland ska beslutas i Region Värmland den 8 november, och en första version har varit ute på remiss. Miljöpartiet de gröna i Värmland är mycket kritiska mot att förslaget motverkar riksdagens miljökvalitetsmål och målet om ett klimatneutralt Värmland.

– Det är inte rimligt att de medel vi i länet kan styra över ska gå till vägsatsningar för att öka hastigheten och trafikmängden, säger Stina Bergström. Vi måste prioritera satsningar på miljövänliga transporter, så att biltrafiken kan minska istället för att öka.

Samtidigt som tågresor bör ersätta många längre bilresor, menar Miljöpartiet att många kortare bilresor kan sparas in genom en långsiktig och offensiv satsning på att bygga ut bra cykelvägar.

– Vi vill ha säkra gång- och cykelvägar till alla skolor, till badplatser, idrottsanläggningar och andra ställen som barn och ungdomar besöker, och till de 20 största arbetsplatserna i länet, berättar Jesper Johansson. Vi vill också börja bygga ut ett cykelvägnät som knyter samman de 20 största tätorterna i länet, och mindre orter mellan dessa.

För att ha råd med offensiva satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar föreslår Miljöpartiet att hastighetshöjande åtgärder på riksvägarna stryks ur länstransportplanen, och att driftbidraget till Karlstad Airport avvecklas.

– Det behövs ingen ytterligare utbyggnad av de större vägarna, men det saknas bra järnvägar och cykelvägar, förklarar Stina Bergström. Och flyget är det mest energikrävande och klimatbelastande transportslaget, det bör inte subventioneras med skattemedel.

– Om det ändå blir så att man bygger mer mötesfri landsväg, och även vid annan ombyggnad av tättrafikerade vägar, så bör det alltid ingå utbyggnad av gång- och cykelväg längs med den vägsträcka man åtgärdar, fortsätter Jesper Johansson. Det blir billigare och effektivare att bygga cykelvägen samtidigt än att komma igen och göra det långt senare.

Ytterligare information:

Stina Bergström, språkrör MP Värmland, riksdagsledamot, 070-332 51 57

Jesper Johansson, språkrör MP Värmland, vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, 073-035 90 52

Bilaga: Yttrande från Miljöpartiet de gröna i Värmland över remissutgåvan av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s