Pressmeddelande: Livlig debatt om tågstationerna på regionfullmäktige

– Hållplats- och stationsstrukturen är en viktig landsbygdsfråga. De linjer vi trafikerar bör vara tillgängliga för de människor som bor längs linjerna. Därför är det viktigt att ta upp stoppstrukturen i programmet. Det sa Jesper Johansson (MP) i debatten om trafikförsörjningsprogrammet på Region Värmlands fullmäktige på fredagsförmiddagen.

– Kollektivtrafiken är en framtidsfråga för Värmland. Nu bygger vi upp de system som ska ge styrka och hållbarhet för framtiden. En stor andel av invånarna i länet bor utanför kommunhuvudorterna – de vill också ha del av en ekonomisk utveckling – och i många kommuner sker befolkningstillväxten främst utanför kommunhuvudorterna, förklarade Jesper Johansson också.

Jesper Johansson yrkade på två tillägg och en ändring i förhållande till styrelsens förslag om trafikförsörjningsprogrammet. Tilläggen handlade om att behålla tågstationerna och om att kommunerna årligen ska få möjlighet att lämna synpunkter på planerade förändringar. Ändringsyrkandet gällde en inriktning mot hela länet och även gränsöverskridande arbetsmarknader istället för en ensidig prioritering av trafiken mellan Karlstad och övriga kommunhuvudorter.

Agnes Utter (MP) gav en särskild pik åt Centern för att inte de ville värna om hela länets befolkning:

– Jag är väldigt förvånad att partier som annars talar sig varma för landsbygden backar upp en prioritering av en enda tätort per kommun. Jag vill att hela Värmland ska leva!

Agnes Utter nämnde också den nyligen försämrade tågtidtabellen mellan Kristinehamn och Karlstad som exempel på att det behövs bättre former för årliga kontakter med kommunerna om planerade förändringar, och sa att detta borde stå tydligt i trafikförsörjningsprogrammet.

På morgonen innan sammanträdet möttes fullmäktigeledamöterna av medlemmar i MP Karlstad, som delade ut flygblad med uppmaningen att rädda tågstationerna genom att stödja Miljöpartiets förslag. Trafikförsörjningsprogrammet debatterades i över en timme på fullmäktigemötet. Förslagen från Miljöpartiet röstades dock ner med 57 röster mot 5. Endast Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna stödde Miljöpartiets förslag.

Ytterligare information: Jesper Johansson, språkrör MP Värmland, 073-035 90 52

Bilaga: Jesper Johanssons tre yrkanden som röstades ner av regionfullmäktige

Yrkande 1, tilläggsförslag:
Nytt avsnitt i underkapitlet Principer för trafikutveckling (sid 18-19):

HÅLLPLATS- OCH STATIONSSTRUKTUR

Närhet till lämpliga hållplatser är viktig för kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. I de kollektivtrafikstråk som huvudsakligen trafikförsörjs med tåg är tillgängligheten starkt beroende av stoppstrukturen i tågtrafiken. Järnvägen har betydligt glesare mellan hållplatserna än motsvarande stomlinjer med busstrafik, vilket innebär att varje järnvägsstation får en mer strategisk betydelse för kollektivtrafikens tillgänglighet. För att inte ytterligare försvaga tillgängligheten längs tågtrafikens stomlinjer måste befintliga stationer i huvudsak fortsätta användas, även om vissa turer kan ha en stoppstruktur som innebär att endast ett urval trafikeras.
I Karlstadsregionen bör inriktningen vara att anordna fler stationer, för att ta vara på den stora resandepotentialen som finns där.
För både buss och tåg gäller att stoppstruktur och tidtabeller i möjligaste mån bör hållas stabila över tid, då tillgänglighet och marknadsuppbyggnad förutsätter att resenärerna får möjlighet att lära sig hur systemet fungerar och anpassa sina vardagsrutiner.

Yrkande 2, ändringsförslag: Andra inriktningspunkten på sid 20 ändras till:

Utveckla den regionala tåg- och busstrafiken för att underlätta arbets- och studiependling mellan olika delar av länet och även främja utvecklingen av gränsöverskridande arbetsmarknader

Yrkande 3, tilläggsförslag: Ny mening att infoga i slutet av underkapitlet Uppföljning (sid 25):

Kommuner och landsting ska årligen ha möjlighet att inkomma med synpunkter på kommande verksamhetsförändringar.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s