Pressmeddelande: Miljöpartiet lägger motion vid fredagens regionfullmäktigemöte

Oavsett hur det går i omröstningen om tågstationerna vid Region Värmlands fullmäktige imorgon fredag, så avser Jesper Johansson (MP) att lämna in en motion till fullmäktige om att Region Värmland ska ta fram en opinionsundersökning eller marknadsundersökning som visar om färre tågstationer leder till att fler eller färre skulle välja att resa med tåg.

– Det är en allvarlig brist att det inte finns någon ordentlig undersökning kring detta, säger Jesper Johansson. Redan när jag var ordförande i Värmlandstrafik så efterlyste jag ett sådant underlag. Så viktiga beslut som att lägga ner tågstationer borde inte grundas på lösa spekulationer.

Region Värmlands fullmäktige samlas i landstingshuset imorgon fredag. Den fråga som förmodas väcka mest debatt är antagandet av ett nytt trafikförsörjningsprogram för länet. I Region Värmlands styrelse ville majoriteten inte ta upp frågan om tågstationerna i programmet, men Miljöpartiet hoppas ändå att fler partier i fullmäktige ska gå med på tilläggsförslag om att behålla tågstationerna.

Beträffande motionen är Jesper Johansson optimistisk:

– Jag hoppas att de flesta i Region Värmlands fullmäktige inser att man har ett ansvar för att ta fram kunskap om hurdan kollektivtrafik värmlänningarna vill ha. Man bör kunna stödja den här motionen oavsett vad man tycker i sakfrågan om tågstationerna, förklarar Jesper Johansson.

Ytterligare information: Jesper Johansson, språkrör för Miljöpartiet de gröna i Värmland, vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, 073-035 90 52

Bilaga: Motion som Jesper Johansson (MP) avser att lägga vid Region Värmlands fullmäktigemöte den 8 mars

Av såväl folkhälsoskäl som miljöskäl är det mycket angeläget att minska behovet av biltrafik. Vägtrafiken är den största källan till klimatpåverkande utsläpp i Värmland, och Länsstyrelsens miljömålsuppföljning tyder på att Värmland inte kommer att nå miljömålet för luftkvalitet om inte ytterligare åtgärder vidtas. Därför är det mycket angeläget att öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft. Därför är det bra att det finns en bred politisk enighet om att vi måste öka kollektivtrafikens andel av resandet i länet.

Järnvägen och tågtrafiken har en särskilt stor potential när det gäller att attrahera resenärer och åstadkomma effektiva och hållbara transporter. Tåg är det mest energieffektiva, och därför det minst miljöbelastande, sättet att resa på sträckor som är för långa för att cykla. Även om detta finns det nog en god insikt i alla politiska läger.

Olyckligt är däremot att det råder så stor oenighet om hur vi ska göra för att öka tågresandet. En del tror att nedläggning av många tågstationer kan leda till tidsvinster som skulle få fler att resa mellan kommunhuvudorterna. En del tror till och med att resandet mellan kommunhuvudorterna då skulle öka så mycket att det skulle uppväga de resenärer man förlorar genom att lägga ner tågstationer. Andra bedömer, i likhet med oss i Miljöpartiet, att de tidsvinster som kan uppnås på det viset är så marginella att de knappast märkbart skulle öka tågresandet mellan de större orterna, och framför allt att antalet tillkommande tågresenärer knappast skulle uppväga det antal man förlorar genom att försämra möjligheten för småorternas och landsbygdens befolkning att gå på tåget. För dem som inte bor i kommunens centralort kan ju den totala restiden bli väldigt mycket längre om man får lång väg att ta sig till närmaste tågstation.

Det är en allvarlig kunskapsbrist att det inte finns några opinions- eller marknadsundersökningar som ger klart besked om vilken bedömning som är den rätta i detta fall.

Som kollektivtrafikmyndighet har Region Värmland ett ansvar för att på bästa sätt företräda medborgarnas önskemål om kollektivtrafiken, och se till att operatörerna erbjuder den kollektivtrafik som Värmlands invånare önskar. Det hör därför naturligen till Region Värmlands ansvar att ta fram ett bättre kunskapsunderlag om vad invånarna efterfrågar, så att man kan bedöma hur olika grader av tidsvinst i själva tågresan respektive längre väg till närmaste tågstation skulle påverka resenärernas val mellan tåget och bilen.

Miljöpartiet de gröna föreslår därför:

– Att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att genomföra en opinionsundersökning eller marknadsundersökning som visar i vilken grad resenärer respektive potentiella resenärer skulle se tågtrafiken som mer eller mindre attraktiv med färre stopp i tidtabellen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s